Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

7. "Променева терапія деяких пухлин"


113. Радикальне променеве лікування при раку легені застосовується
114. Рак носоглотки у порівнянні з плоскоклітинними раками голови і шиї піддається променевій терапії
115. Оптимальна разова доза променевої терапії при меланобластомах
116. При недрібноклітинному раку легені основним методом лікування є
117. При дрібноклітинному раку легені основним методом лікування є
118. Для радіосенсибілізаторів характерне
119. Фракціонування добової дози сприяє
120. Оксигенація тканин при променевій терапії
121. Переваги використання ортовольтного рентгенівського випромінювання в променевій терапії
122. Переваги використання гальмівного ренгенівського випромінювання в променевій терапії
123. Переваги використання гамма-випромінювання в променевій терапії
124. Переваги використання бета-випромінювання в променевій терапії
125. Переваги використання нейтронного випромінювання в променевій терапії
126. Переваги використання випромінювання важких частинок в променевій терапії
127. Переваги використання електронного випромінювання в променевій терапії
128. Променева терапія є радикальним методом лікування при
129. Серед яких груп біологічних факторів не знайдено канцерогенних
130. Серед вказаних фізичних факторів не доведена канцерогенність
131. Яка гранично допустима річна доза опромінення для осіб, що працюють з іонізуючим випроміненням?
132. За своєю структурою вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) подібний до
133. Нормальна клітина є найбільш чутливою до дії пошкоджуючих (в т.ч. канцерогенних) факторів у фазі
134. Яка порогова доза опромінення для реалізації канцерогенної дії?
135. Серед вказаних злоякісних пухлин вродженою буває
136. Гормонотерапія антиестрогенами може застосовуватись в комплексі лікування
137. Підвищення рівня альфа-фетопротеїну спостерігається при
138. Розрахунок дози цитостатиків проводиться
139. Визначення антигена СА-15-3 має клінічне значення при


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів