Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

69. "Ренгенографія у діагностиці пухлин"


1227. Назвіть основні критерії якості рентгенограм грудної клітки:
1228. Як Ви розумієте термін чіткість рентгенограми?
1229. Які завдання дозволяє вирішити томографічне дослідження легенів?
1230. Перерахуйте переваги рентгенографії перед рентгеноскопією
1231. Що Ви розумієте під терміном синдром обмеженого затемнення легеневого поля?
1232. Назвіть найчастішу причину обструкції бронха
1233. Назвіть найбільш часту причину обструкції бронха
1234. Назвіть найчастішу причину розвитку компресійного стенозу бронха


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів