Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

68. "Диференціальна діагностика пухлин і доброякісних процесів"


1198. Гематокрит здорової людини рівний:
1199. В плазмі крові міститься близько ..% білків?
1200. Вміст гемоглобіну в крові здорового чоловіка близько:
1201. Розміри нирок (правої і лівої), що визначаються по рентгенограмі в нормі:
1202. Розміри нирок, що визначаються по рентгенограмі в нормі:
1203. Що розуміють під терміном анурія?
1204. Що розуміють під терміном олігурія?
1205. Гранично допустима кількість еритроцитів в 1 л сечі:
1206. Радіоізотопна ренографія дозволяє визначити:
1207. Яка найбільш ймовірна природа жовтянки при наявності свербіння шкіри, яке передує появі жовтянки, жовто-зеленуватого кольору шкіри, світлого калу і темної сечі, а також жовчного міхура, що пальпується?
1208. Яка найбільш ймовірна природа жовтянки після приступу болів, світлого калу і темної сечі, білірубінемія з незначною перевагою непрямого білірубіну, а також жовчного міхура, що пальпується?
1209. Яка найбільш ймовірна природа жовтянки при наявності жовчного міхура, що пальпується?
1210. Які з перерахованих лабораторно-діагностичних ознак не характерні для початкового періоду СНІДу (протягом 3 місяців і більше)?
1211. Особливістю гематурії при раку нирки є:
1212. Найбільше значення для діагностики ранніх стадій раку передміхурової залози має:
1213. Чи є невелика кількість вільної рідини в плевральній порожнині в нормі?
1214. На які умовні частини можна розділити середостіння?
1215. На якому рівні розпочинається грудний відділ трахеї?
1216. На якому анатомічному рівні розташована біфуркація трахеї?
1217. Зі скількох сегментів складається права легеня?
1218. Зі скількох сегментів складається ліва легеня?
1219. Зі скількох часток складається права легеня?
1220. Зі скількох часток складається ліва легеня?
1221. Якими лімфатичними сплетеннями представлені лімфатичні судини легенів?
1222. Назвіть проекцію верхньої частки справа в нормі на реберний каркас
1223. Назвіть проекцію середньої частки в нормі на реберний каркас
1224. При ортопозиції на якому рівні проекується правий купол діафрагми в нормі?
1225. При ортопозиції на якому рівні проекується лівий купол діафрагми в нормі?
1226. Найбільш надійним критерієм ефективності дихання є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів