Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

66. "Метастазування пухлин"


1153. Який шлях поширення раку шлунка є найважливішим?
1154. Які операції з приводу раку шлунка прийнято відносити до комбінованих?
1155. Який метаболіт, похідний пірімідину, найчастіше використовується при лікуванні раку шлунка?
1156. В якому відділі ободової кишки найчастіше розвиваються екзофітні форми росту пухлини?
1157. Яка з клінічник ознак найчастіше відповідає ракові сліпої кишки?
1158. Чим обумовлюється частота метастазування раку сліпої кишки?
1159. Яка локалізація пухлини в ободовій кишці найчастіше обумовлює стан кишкової непрохідності?
1160. В яких випадках новотвір ободової кишки не підлягає біопсії при ендоскопічному дослідженні хворого?
1161. У якого проценту хворих раком ободової кишки спостерігається лікувальний ефект від проведення моно- і поліхіміотерапії?
1162. Який метод лікування необхідно використати при плоскоклітинному раку анального каналу І-ІІІ стадії?
1163. У якого процента хворих раком прямої кишки діагноз може бути обумовлений за результатами пальцевого дослідження?
1164. Який характер кровотечі у хворого раком прямої кишики?
1165. Які з названих факторів є визначальними при виборі радикального лікування хворих на рак легені?
1166. Який процент радикально пролікованих хворих раком легені Т1 N0 М0 стадії має шанси бути в Ш-ій клінічній групі протягом 5 років?
1167. В яких випадках у хворих раком товстої кишки показники концентрації раково-ембріонального антигена будуть найбільш значимими і інформативними?
1168. Яке захворювання є найбільш значимим з точки зору етіологічного фактора в розвитку раку жовчевого міхура?
1169. Які захворювання найчастіше є етіологічними в розвитку холангіоцелюлярного раку печінки?
1170. Що лежить в основі вибору методу хірургічного лікування раку стравохода?
1171. Який об'єм операції необхідний у зв'язку з раком сліпої кишки?
1172. Дослідження якого органа треба провести в першу чергу для виключення метастазів раку нижньоампулярного відділу прямої кишки?
1173. Який з перерахованих нижче методів дослідження є найбільш чутливим при виявленні метастазів раку прямої кишки в заочеревинні лімфатичні вузли?
1174. Який метод лікування необхідно застосувати, якщо в процесі обстеження хворого з підозрінням на рак легені і - іі стадії не вдалося встановити гістологічну структуру пухлини?
1175. Який з перерахованих методів обстеження найбільш інформативний для виявлення метастатичного ураження внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у хворих на рак легені?
1176. Що прийнято відносити до скритого раку щитовидної залози?
1177. Які клінічні ознаки виявляються найчастіше у хворих раком стравохода на початку захворювання?
1178. Що є заключним етапом діагностики при операбельному раку нижніх відділів стравохода?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів