Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

65. "Покази до хіміотерапії"


1126. Який з названих цитостатиків показаний для лікування хворих хронічною мієлоїдною лейкемією?
1127. Який з названих цитостатиків показаний для лікування хворих хронічною лімфоїдною лейкемією?
1128. Який з названих цитостатиків показаний для лікування хворих гострою лімфоїдною лейкемією в першому періоді і при рецидивах?
1129. Який з названих цитостатиків показаний для лікування хворих множинною мієломою?
1130. Який з названих результатів лабораторного обстеження найменш ймовірний у хворого хронічним мієлолейкозом?
1131. Який з названих цитостатиків чи схем найбільше показані для лікування хворих мієлобласною лейкемією?
1132. Який з названих заходів найбільше показаний для лікування хворих гострою лейкемією у зв'язку з анемією?
1133. Який з названих методів дослідження найменш інформативний при діагностиці множинної мієломи?
1134. З яким з названих захворювань слід в першу чергу диференціювати множинну мієлому?
1135. Яке з названих ускладнень буде найбільш ймовірним після проведення хворому мієлокарцинозом хіміотерапії?
1136. Синдром Клода Бернара-Горнера розвивається при:
1137. Підпечінкова жовтяниця характеризується:
1138. До особливостей клінічної картини раку товстої кишки відноситься
1139. Найчастішою гістологічною формою раку шлунка є
1140. Для раку тіла підшлункової залози характерні такі ознаки, крім:
1141. Зменшення півмісячного простору Траубе спостерігається у таких випадках, крім
1142. При стенозі вивідного відділу шлунка
1143. Цироз-рак розвивається при
1144. Жінка 36 років. Багато курить. В даний час відзначає інтенсивний сухий кашель з невеликою кількістю
1145. Які з перерахованих заходів є необхідними при загрожуючих життю кровохарканнях (легеневих кровотечах) ?
1146. Дуже швидке повторне накопичення рідини в порожнині плеври є типовою ознакою
1147. Геморагічна рідина в порожнині плеври є типовою ознакою
1148. Тривале кровохаркання при сухому кашлі примушує запідозрити перш за все:
1149. При якому процентному вмісті тілець Барра ракові пухлини молочної залози відносять до пухлин, які мають статевий хроматин по чоловічому типу?
1150. Яка форма раку молочної залози переважає?
1151. Присутність яких рецепторів на клітинах пухлини обумовлює успішну терапію раку молочної залози?
1152. Функція яких ендокринних залоз хворих раком молочної залози є визначаючою при виборі схеми гормонотерапії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів