Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

64. "Біологія пухлин"


1108. Протоонкогени - це
1109. Для опухової клітини характерні такі зміни обміну речовин, за виключенням:
1110. Агранулоцитоз - це
1111. По формулі крові: базофіли 0, еозинофіли 0, мієлоцити 0, метамієлоцити 0, паличкоядерні нейтрофіли 1%, сегментоядерні нейтрофіли 8%, лімфобласти 1%, пролімфоцити 3%, лімфоцити 84%, моноцити 2%, поставте діагноз
1112. Білірубінурія зустрічається при
1113. Пошкодження ДНК та інших макромолекул в умовах дії іонізуючої радіації на клітини обумовлена:
1114. Основна причина розвитку підпечінкової жовтяниці:
1115. Зріла пухлина з залозистого епітелію молочної залози:
1116. Різновиди хронічної лейкемії мієлоцитарного походження:
1117. Який з перерахованих методів є найефективнішим для визначення медулярного раку щитовидної залози?
1118. Всі перераховані методи характеризують інсулому, крім:
1119. Які з перерахованих заходів необхідні для виведення з гіпоглікемічної коми?
1120. Які з перерахованих заходів по виведенню з діабетичної кетоацедемічної коми необхідно розпочинати негайно?
1121. Які з перерахованих симптомів не характерні для гіпоглікемії?
1122. Який з названих нижче станів може спостерігатись у хворого з хронічною лімфоїдною лейкемією?
1123. Який з названих симптомів найхарактерніший для початкової стадії лімфоїдної лейкемії?
1124. Який з названих лабораторних тестів найдостовірніший при діагностиці хронічної мієлоїдної лейкемії?
1125. Яке з названих захворювань найбільше пов'язане з підвищенням плазматичних клітин в кістково-мозковому пунктаті?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів