Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

56. "СHІД і пухлини"


1050. Яка з вказаних пухлин не є асоційованими зі СНІДом?
1051. Яка з вказаних пухлин найчастіше зустрічаються при СНІДі?
1052. Яка з вказаних особливостей протікання доброякісних пухлин характерні для СНІДу?
1053. Яка ознака не є характерною для саркоми Капоші при СНІДі?
1054. Чи вірне наступне твердження про саркому Капоші при СНІДі: Вона протікає більш злоякісно, ніж класична форма СНІДу
1055. Чи вірне наступне твердження про саркому Капоші при СНІДі: Вона частіше, ніж класична форма виникає у молодих людей
1056. Чи вірне наступне твердження про саркому Капоші при СНІДі: Вона гірше піддається хіміо- та променевій терапії, ніж класична форма саркоми Капоші
1057. Чи вірне наступне твердження про саркому Капоші при СНІДі: Вона частіше виникає на кінцівках, а не на шкірі голови
1058. Лімфогранульоматоз
1059. Ураження якого типу клітин імунної системи має найбільше значення при СНІДі?
1060. У хворого лімфогранульоматоз ІІІА стадії. Виберіть прогностично сприятливіший варіант


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів