Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

55. "Рак стравоходу"


1043. Що не є протипоказом до паліативної гамма-терапії хворих раком стравохода?
1044. Яка причина дисфагії спостерігається частіше через 3-5 років після радикального променевого лікування раку стравоходу?
1045. Які метастази при раку стравохода є більше несприятливі прогностично?
1046. Яка причина дисфагії спостерігається частіше на протязі перших двох років після радикального променевого лікування раку стравохода?
1047. Чи є необхідність у пілоротомії та пілоропластиці ваготомованого шлунка при операціях Герлока та Льюеса при раку стравохода?
1048. Якому способу формування внутрішньогрудного анастомозу при операції Льюеса слід віддати перевагу?
1049. З чим пов'язане зниження кількості недостатності швів стравохідно-шлункових анастомозів при операціях Льюеса в останні роки?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів