Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

53. "Ризик захворюваності на рак"


1029. Наростання кількості хворих меланомою серед жінок в останні роки відбувається за рахунок пухлин локалізованих на
1030. Який з наступних факторів не приводить до підвищеної захворюваності меланомою?
1031. Який з наступних факторів не приводить до підвищеної захворюваності меланомою?
1032. У якої групи населення меланома розвивається частіше?
1033. У ІІІ-ІV стадії розпізнається ..% раків яєчників
1034. 5-Річне виживання при раку яєчників
1035. Головним прогностичним фактором при раку яєчників є
1036. Радикальна операція при раку яєчників включає
1037. Чи є наявність дрібних, але пальпабельних метастазів в печінку і дисемінації по очеревині протипоказом до видалення первинної ракової пухлини яєчників?
1038. Яка роль вторинних лапаротомій (операція типу sесопd-lоок) при раку яєчників?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів