Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

5. "Променева терапія - загальні питання"


84. Грей - є одиницею вимірювання
85. Рад - є одиницею вимірювання
86. Зіверт- є одиницею вимірювання
87. Бер - є одиницею вимірювання
88. Рентген - є одиницею вимірювання
89. Кулон/кг - є одиницею вимірювання
90. К'юрі- є одиницею вимірювання
91. Беккерель - є одиницею вимірювання
92. Грей/год - є одиницею вимірювання
93. Рентген/год - є одиницею вимірювання
94. Один Грей дорівнює
95. Один Зіверт дорівнює
96. Потужність експозиційної дози вимірюється у
97. Енергія гамма-випромінювання вимірюється у таких одиницях
98. Який з видів випромінювання найчастіше використовується для лікування злоякісних новотворів ?
99. Який з перерахованих видів випромінювання має найбільшу дію при рівних поглинутих дозах ?
100. Збудником СНІДу є
101. Лікувальна доза при пухлинах ЦНС складає
102. Лікувальна доза при лімфогранульоматозі складає
103. Лікувальна доза при раку молочної залози складає
104. Лікувальна доза при раку слизової оболонки порожнини рота (розміром до 4-х см) складає
105. Лікувальна доза при раку шийки матки складає
106. Лікувальна доза при меланомах складає
107. Внутрішньопорожнинне опромінення застосовується при
108. Тамоксифен відноситься до групи


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів