Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

49. "Рак молочної залози - особливості тактики лікування"


872. Який симптом не є патогмонічним для раку молочної залози?
873. Чи є солітарний вузол в печінку протипоказом для хірургічного лікування раку шлунка?
874. Яка операція показана при І стадії раку молочної залози?
875. Яка операція не показана при ІІ стадії раку молочної залози?
876. При якій стадії раку молочної залози показане доопераційне опромінення за інтенсивною програмою?
877. В якій стадії раку молочної залози в доопераційному періоді показане дрібнофракційне опромінення?
878. Показом до післяопераційного опромінення парастернальної ділянки служить
879. Стандартною ад'ювантною терапією раку молочної залози пременопаузальних жінок з позитивними аксилярними вузлами є
880. Який препарат не використовується для хіміотерапії раку молочної залози?
881. Для якої морфологічної форми раку молочної залози найчастіше характерний мультицентричний ріст?
882. Найбільш достовірним критерієм раку молочної залози служить
883. Чи потребують ад'ювантної терапії хворі раком молочної залози в пременопаузальному періоді без метастазів в аксилярні лімфовузли?
884. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в пременопаузальному періоді з позитивними лімфовузлами і позитивними гормональними рецепторами є
885. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в постменопаузальному періоді з позитивними лімфовузлами і позитивними гормональними рецепторами є
886. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в постменопаузальному періоді з позитивними лімфовузлами і негативними гормональними рецепторами є
887. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в пременопаузальному періоді з позитивними лімфовузлами і негативними гормональними рецепторами є
888. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в постменопаузальному періоді з негативними лімфовузлами і негативними гормональними рецепторами є
889. Методом вибору ад'ювантного лікування хворих раком молочної залози в постменопаузальному періоді з негативними лімфовузлами і позитивними гормональними рецепторами є
890. Яка діагностична процедура недоцільна при обстеженні хворого на рак прямої кишки?
891. Методом вибору при лікуванні дрібноклітинної карциноми легень асоційованої з гіперкальціємією є
892. Про яку з пухлин справедливе твердження: Вже при виявленні дуже часто спостерігається дисемінація?
893. Про яку з пухлин справедливе твердження: Часто мультицентрична, але при наявності поодинокого вузла має добрий прогноз?
894. Про яку з пухлин справедливе твердження: Асоційована з болями в плечі і симптомом Горнера?
895. Про яку з пухлин справедливе твердження: Може продукувати кальцитонін, антидіуретичний гормон, АКТГ, паратгормон?
896. Про яку з пухлин справедливе твердження: Повинна лікуватись перш за все методом поліхіміотерапії та опромінення?
897. Про яку з пухлин справедливе твердження: Часто дає метастази в мозок?
898. Яке з наступних тверджень про аденому печінки найбільш вірне?
899. Яке з наступних тверджень про несімейний ректальний та товстокишковий поліпоз у дітей найбільш вірне?
900. Яка питома вага раку молочної залози в структурі онкологічної захворюваності у жінок?
901. З яких тканинних елементів молочної залози виникає рак?
902. Найбільша питома вага в структурі раку молочної залози припадає на
903. З якими захворюваннями необхідно диференціювати рак Педжета?
904. Передракові захворювання молочних залоз відносяться до
905. В яких випадках слід прогнозувати високу загрозу малігнізації?
906. Яка форма мастопатії вимагає хірургічного лікування?
907. Яка локалізація раку займає у жінок перше місце?
908. Які фактори сприяють частішому виникненню у жінок раку молочної залози?
909. Які захворювання сприяють частішому виникненню раку молочної залози?
910. Які фактори сприяють частішому виникненню у жінок раку молочної залози?
911. Чи паління тютюну (активне або пасивне) спряє частішому виникненню у жінок раку молочної залози?
912. При яких супутніх захворюваннях жінок збільшується ризик виникнення раку молочної залози?
913. Наявність кров'янистих виділень із пипки є ознакою
914. Чи зростає ризик захворіти раком молочної залози у жінки при наявності в анамнезі вказівки на таке захворювання у її матері?
915. Чи зростає ризик захворіти раком молочної залози у жінки при наявності в анамнезі вказівки на рак шлунково-кишкового-тракту у її родичів?
916. Який метод дослідження молочних залоз обумовив прогрес в діагностиці початкових стадій раку молочної залози?
917. Який метод діагностики дозволяє виявити рак молочної залози, який не пальпується?
918. Вкажіть основний метод діагностики раку молочної залози при проведенні профілактичних оглядів у жінок?
919. В якому віці слід рекомендувати вперше (т.зв.базисну) маммографію при проведенні профілактичних оглядів у жінок з метою виявлення раку молочної залози?
920. На рентгенограмах молочних залоз виявлено мікрокальцинати. На який діагноз найчастіше вказує дана ознака?
921. Чи можна діагностувати рак молочної залози в преінвазивній фазі?
922. Яка питома вага діагностики преінвазивного раку молочної залози в провідних державах Західної та Північної Європи?
923. Чи гомолатеральні надключичні лімфатичні вузли відносяться до регіонарних лімфовузлів молочної залози?
924. Наявність солітарного вільно рухомого метастазу раку молочної залози в гомолатеральну надключичну ділянку є ознакою
925. Яка частота метастазів в регіонарних лімфатичних вузлах при преінвазивному раку молочної залози
926. Наявність солітарного вільно рухомого метастазу раку молочної залози в контралатеральну пахвову ділянку є ознакою
927. Які розміри первинної пухлини відносяться до мінімального раку молочної залози ?
928. Яка частота метастатичного пораження регіонарних лімфатичних вузлів при мінімальному раку молочної залози?
929. У хворої клінічно запідозрено рак молочної залози. Результати цитологічного дослідження декількох пунктатів пухлини негативні. Що слід зробити?
930. До консервативного хірургічного, але радикального лікування раку молочної залози відносяться
931. При якій стадії раку молочної залози показано консервативне хірургічне лікування?
932. Чи органозберігаюча операція має самостійне значення при лікуванні преінвазивного та мікроінвазивного раку молочної залози ?
933. Чи органозберігаюча операція має самостійне значення при лікуванні раку молочної залози Т1-2N0М0 стадії ?
934. Органозберігаючі операції при лікуванні раку молочної залози Т1-2N0М0 стадії повинні доповнюватись
935. При якій стадії раку молочної залози хірургічний метод лікування в об'ємі радикальної мастектомії має самостійне значення?
936. Радикальна мастектомія за Холстедом-Майєром передбачає
937. Модифікована радикальна мастектомія за Пейті передбачає
938. Розширена ракдикальна мастектомія за Урбаном передбачає
939. На сучасному рівні розвитку онкології на який об'єм радикальної операції припадає найбільша питома вага при лікуванні раку молочної залози?
940. При якій стадії раку молочної залози операція за Пейті є методом вибору?
941. При якій стадії раку молочної залози операція за Холстедом є методом вибору?
942. Який спосіб лікування відноситься до ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози?
943. Оптимальним є застосування ад'ювантної хіміотерапії у такі відрізки часу
944. Який метод лікування раку молочної залози з метастазами в аксилярні лімфовузли (ІІА або ІІБ стадії) зумовлює суттєве покращення результатів радикальної операції?
945. Чи при Т1-2N0М0 стадії раку молочної залози показано застосування ад'ювантної хіміотерапії?
946. У яких хворих раком молочної залози Т1-2N1М0 стадії показано застосування ад'ювантної хіміотерапії?
947. При проведенні ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози методом вибору є застосування
948. При проведенні ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози оптимальним є застосування
949. Оптимальною є перерва між циклами ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози за схемою СМF
950. Оптимальною є перерва між циклами ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози за схемою FАС (фторурацил + адріаміцин + циклофосфан)
951. При проведенні ад'ювантної хіміотерапії раку молочної залози достатньо обмежитись
952. У яких хворих раком молочної залози Т1-2N1М0 стадії показано застосування ад'ювантної терапії антиестрогенами?
953. Тривалість застосування антиестрогенових препаратів з ад'ювантною метою повинна становити
954. Методом вибору ад'ювантного лікування менопаузальних хворих раком молочної залози Т1-2N1М0 стадії є застосування
955. Який метод лікування є оптимальним для хворих раком молочної залози Т1-2N0М0 стадії?
956. В чому полягає значення застосування променевої терапії перед радикальною операцією у хворих раком молочної залози?
957. При якій стадії раку молочної залози методом вибору є застосування променевої терапії перед радикальною операцією?
958. При якій локалізації раку молочної залози показано застосування променевої терапії (до або після операції) на парастернальну та надключичну ділянки?
959. Яка мета ад'ювантної хіміотерапії при лікуванні раку молочної залози?
960. Вкажіть тест, використання якого дозволяє прогнозувати ефективність гормонотерапії раку молочної залози?
961. Вкажіть тест, використання якого дозволяє прогнозувати резистентність при гормонотерапії раку молочної залози?
962. Вкажіть на оптимальний спосіб гормонотерапії дисемінованих або місцево-розповсюджених форм раку молочної залози зі збереженою менструальною функцією?
963. Вкажіть на оптимальний спосіб гормонотерапії місцево-розповсюджених форм раку молочної залози у пременопаузальних хворих?
964. Яка ефективність емпіричної аблятивної гормонотерапії дисемінованих форм раку молочної залози у пременопаузальних хворих?
965. Яка ефективність аблятивної гормонотерапії дисемінованих форм раку молочної залози у пременопаузальних хворих, якщо в пухлині відсутні рецептори статевих гормонів?
966. При яких станах менструальної функції хворих раком молочної залози є покази до застосування хірургічної оваріектомії?
967. Чи слід застосовувати оваріектомію у хворих дисемінованими формами раку молочної залози, якщо клітини пухлини позбавлені рецепторів до статевих гормонів?
968. Який метод гормонотерапії Ви порекомендуєте хворим ІV стадією раку молочної залози зі збереженою менструальною функцією, якщо клітини позбавлені рецепторів до статевих гормонів?
969. Які лікарські засоби використовуються для медикаментозної адреналектомії?
970. При якій ситуації слід прогнозувати позитивний ефект від хірургічної або медикаментозної адреналектомії у хворих ІV стадією раку молочної залози?
971. Відсутність ефекту після оваріектомії при лікуванні відповідних форм раку молочної залози зумовлює
972. Яка схема комбінованої інтермітуючої хіміотерапії є найбільш ефективною у хворих раком молочної залози ІV стадії?
973. Що слід зробити, якщо при проведенні комбінованої хіміотерапії у хворих раком молочної залози ІV стадії відзначено зменшення кількості лейкоцитів до 2,7 Г/л?
974. Найбільш ефективне лікування при метастазі рака губи в підщелепові лімфовузли


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів