Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

48. "Організація онкодопомоги"


816. Явище прогресії пухлини
817. Клінічна група Іа свідчить, що у хворого
818. Клінічна група Іб свідчить, що у хворого
819. Клінічна група ІІ свідчить, що у хворого
820. Клінічна група ІІа свідчить, що у хворого
821. Клінічна група ІІІ свідчить, що у хворого
822. Клінічна група ІV свідчить, що у хворого
823. Хіміотерапія значно покращує прогноз
824. Жирові емульсії (типу інтраліпіду) як джерело калорій при повному парентеральному харчуванні
825. Яке з наступних тверджень про вторинно первинні новотвори у дітей, що тривало (> 5 років) живуть після лікування злоякісної патології, найбільш точно відповідає дійсності?
826. Яке з названих тверджень про лімфогранульоматоз вірне?
827. Циклофосфамід є
828. Яке з наступних тверджень про базальноклітинну карциному не є справедливим?
829. При яких видах пухлин ультразвукова діагностика є найбільш інформативною?
830. Метастази в які органи виявляються з допомогою ультразвукової діагностики?
831. В діагностиці яких первинних пухлин радіоізотопна діагностика найменш ефективна?
832. Який метод неефективний для діагностики метастазу в печінку?
833. Який метод не використовується для діагностики раку підшлункової залози?
834. Які методи не використовуються для діагностики центрального раку легені?
835. Які макроскопові критерії неопластичного плеврального ексудату?
836. Який симптом найбільш характерний для раку стравохода?
837. Який метод не використовується для морфологічної верифікації раку легень?
838. Який метод найбільш інформативний для диференціальної діагностики пухлин середостіння?
839. Яка тактика рекомендується для диференціальної діагностики меланоми в сумнівних випадках?
840. Яка з вказаних діагностичних процедур нееефективна при раку ободової кишки?
841. Яка з діагностичних процедур найбільш ефективна при скринінговому обстеженні з метою виявлення хворих раком товстої кишки?
842. Який морфологічний критерій найменше асоціюється з поверхневим раком шлунка?
843. Які симптоми свідчать про неоперабельність раку шлунку?
844. Що не є протипоказом для хірургічного лікування раку легень?
845. Який метод не використовується для діагностики раку молочної залози?
846. Який первинний рак надзвичайно рідко дає метастази в кості?
847. Цитологічна діагностика якої пухлини найбільш поліморфна?
848. Яка пухлина не є інтрамедулярною?
849. Рак легені якої морфологічної структури зустрічається найчастіше?
850. Аденоакантома - це пухлина, яка зустрічається
851. Світлоклітинний рак найбільш характерний для
852. В якому органі не зустрічається муцинозна цистоаденома?
853. Який найбільш значимий фактор ризику раку сечового міхура?
854. Який фактор приводить до виникнення раку стравоходу?
855. Скільки локалізацій раку спричинено курінням?
856. В якому віці показана періодична мамографія з метою скринінгу раку молочної залози?
857. Клінічне обстеження є менш інформативне, ніж рентген-обстеження при діагностиці таких захворювань легень ..,
858. З метою скринінгу раку легень в здоровій популяції найбільш ефективні такі обстеження
859. Який опуховий маркер нехарактерний для раку підшлункової залози?
860. Який антиген характерний для раку печінки?
861. Який метаболіт нехарактерний для раку шлунка?
862. Який метаболіт характерний для раку простати?
863. Який метаболіт характерний для раку товстої і прямої кишки?
864. Який антиген найбільш характерний для раку молочної залози?
865. Який фермент найбільш характерний для дрібноклітинного раку легень?
866. Який метод найбільш ефективний для ранньої діагностики метастазів у кості?
867. Комп'ютерна томографія у хворих раком легень використовується з метою
868. Яке лікування ефективне при солітарному метастазі в печінку раку шлунку?
869. Найчастіша локалізація метастазів раку молочної залози в печінку
870. Дрібні метастази в печінку при раку яєчника
871. Який симптом патогмонічний для раку легені?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів