Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

47. "Особливості лікувальної тактики при раку легенів"


784. Куріння сигарет є фактором ризику раку легень
785. Чи змінюється ризик захворіти раком легені після припинення куріння?
786. З яким з названих внутрішніх захворювань найбільше корелює частота рака ротової порожнини?
787. При якому з вказаних гістологічних типів раку легені найнижчі показники 5-річного виживання після радикального хірургічного лікування?
788. З різних гістологічних типів раку легені у некурців домінує
789. Дуже часто першим симптомом раку легень є
790. Серед вказаних ознак не є протипоказом до радикального оперативного втручання з приводу раку легені
791. 5-Річне виживання після радикальної променевої терапії неоперабельного раку легень сягає
792. Чи покращує віддалені результати лікування недрібноклітинного раку легені ад'ювантна хіміопроменева терапія?
793. Яке рентгенобстеження необхідно провести для виявлення змін в щільності легеневої паренхіми, якщо вони виявляються на рентгенограмі в прямій проекції, але не візуалізуються на рентгензнімку в класичній боковій проекції?
794. Яке рентгенологічне дослідження необхідно провести з метою виявлення у хворого невеликої кількості рідини в низько розташованих відділах плевральної порожнини?
795. Яке додаткове дослідження органів грудної клітки Ви порекомендуєте провести хворому при наявності нечітких рентгенологічних даних про зміну щільності легеневої паренхіми?
796. Яке додаткове дослідження органів грудної клітки Ви порекомендуєте провести хворому при рентгенолгічних даних про наявність осумковану рідини в грудній клітці?
797. До яких з перерахованих нижче цитостатків недрібноклітинний рак легені найменш чутливий при монохіміотерапії?
798. Рак стравоходу якого відділу найменш чутливий до променевої терапії?
799. Хворі раком стравоходу старшого віку більш чутливі до променевої терапії порівняно з молодими
800. Символ Т відноситься до
801. Символ М відноситься до
802. Символ N відноситься до
803. З точки зору ступеню диференціації пухлини сивол G1 відповідає
804. З точки зору ступеню диференціації пухлини сивол G2 відповідає
805. З точки зору ступеню диференціації пухлини сивол G3 відповідає
806. З точки зору ступеню диференціації пухлини сивол G4 відповідає
807. Вивчення строми пухлини має значення для
808. Для розвитку метастазів потрібні
809. Рецидив раку шлунка наступає після нерадикальної операції
810. Загальна патогістологічна структура метастатичних пухлин при диморфних пухлинах
811. Кількість мембранних рецепторів метастатичної пухлини
812. Рівень статевого хроматину метастатичної пухлини
813. Ферментний склад метастатичної пухлини
814. Прогресією пухлини називається
815. Явище прогресії пухлини


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів