Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

4. "Хіміотерапія пухлин - загальні питання"


44. Клінічне тестування нових протипухлинних агентів включає
45. Виберіть цитостатик, який по своїй дії є аналогом адріаміцину
46. Хіміотерапія, що призначається після радикального (хірургічного, променевого) лікування називається
47. Хіміотерапія, яка передує основному методу лікування (операції) називається
48. Який з названих цитостатиків відноситься до групи антиметаболітів ?
49. Який з названих цитостатиків відноситься до групи алкілюючих препаратів ?
50. Який з названих цитостатиків відноситься до групи протиопухових антибіотиків ?
51. Синонім доксорубіцину
52. З названих цитостатиків кардіотоксичним є
53. З названих цитостатиків нефротоксичним є
54. З названих цитостатиків токсичним для легенів є
55. З названих цитостатиків найбільше виражена легенева токсичність у
56. Цисплатин за хімічною структурою є
57. Антиметаболіти діють на клітинний цикл в основному у фазі
58. Похідні нітрозосечовини діють на клітинний цикл в основному у фазі
59. Максимальна кумулятивна доза блеоміцину
60. Максимальна кумулятивна доза доксорубіцину (адріаміцину)
61. Максимальне зниження числа гранулоцитів після застосування фторурацилу спостерігається на
62. Максимальне зниження числа гранулоцитів після застосування вінкристину спостерігається на
63. Максимальне зниження числа гранулоцитів після застосування доксорубіцину (адріаміцину) спостерігається на
64. Максимальне зниження числа гранулоцитів після застосування ломустину спостерігається на
65. Сильна побічна дія у вигляді блювання найбільше характерна для
66. Серед названих цитостатиків найменше виражена лейкопенічна дія у
67. Серед названих цитостатиків найбільше виражена лейкопенічна дія у
68. Серед названих цитостатиків найменше виражена тромбоцитопенічна дія у
69. Серед названих цитостатиків найбільше виражена тромбоцитопенічна дія у
70. При різкій лейкопенії, що викликана цитостатичним лікуванням кортикостероїди
71. Найбільше виражений імунодепресивний ефект серед названих цитостатиків у
72. Найменше виражений імунодепресивний ефект серед названих цитостатиків у
73. Максимальна толерантна доза блеоміцину (400 мг/кв.м) лімітується
74. Максимальна толерантна доза ломустину (1400 мг/кв.м) лімітується
75. Максимальна толерантна доза епірубіцину (1100 мг/кв.м) лімітується
76. Вплив цисплатину на обмін речовин найчастіше виражається
77. Аменорея найчастіше спричинюється такою групою цитостатиків
78. З названих цитостатиків побічна дія у вигляді блювання найменше характерна для
79. При кількості лейкоцитів 2,8 Г/л доза доксорубіцину (адріаміцину) складає
80. Лікування цисплатином припиняється при кількості лейкоцитів
81. Циклофосфамід пригнічує
82. При підвищенні рівня білірубіну в плазмі до 3-4 мг% доза антрациклінів
83. Для якого з вказаних цитостатиків доведена канцерогенна дія ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів