Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

39. "Hефробластома"


678. Пухлина Вільмса найчастіше зустрічається
679. В структурі онкологічної захворюваності у дітей пухлина Вільмса займає
680. Нефробластомі властиві
681. Нефробластомі властивий
682. Діагноз нефробластоми встановлюється за допомогою
683. Лікування нефробластоми
684. Прогноз при нефробластомі визначається
685. Рак ниркової миски та сечовода є
686. Провідним клінічним симптомом раку ниркової миски та сечоводу є
687. Основний метод діагностики раку ниркової миски та сечоводу є
688. Основний метод лікування раку ниркової миски та сечоводу є
689. Найпоширенішою причиною виникнення раку сечового міхура є
690. Активність сульфатази та бетаглюкорунідази у хворих на рак сечового міхура
691. До регіонарних лімфатичних вузлів сечового міхура належать
692. Провідний метод лікування пухлин сечового міхура
693. Застосування дистанційної гамма-терапії у хворих на рак сечового міхура носить
694. Прогноз при раку сечового міхура
695. На рак простати переважно хворіють
696. Поява пухлини простати залежить від
697. Більш сприятливий перебіг захворювання у
698. До регіонарних лімфатичних вузлів простати належать
699. Клінічні прояви при раку простати є ознакою
700. Метастазування в кістки є
701. Метастази в кості при раку простати носять переважно
702. Латентний рак простати відмічається у .. разів частіше від агресиного
703. Доброякісні пухлини яєчка зустрічаються
704. Серед пухлин яєчка розрізняють
705. До регіонарних лімфатичних вузлів яєчка відносять
706. Рівень пухлинних маркерів в сироватці крові хворих на рак яєчка є важливим диференціально-діагностичним тестом
707. Що означає метаплазія епітелію?
708. Що означає дисплазія епітелію?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів