Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

26. "Пухлини яєчників"


524. Частота раку яєчників серед всіх пухлин яєчників
525. Місце раку яєчників серед всіх пухлин яєчників
526. Чим зумовлена складність класифікації пухлин яєчників?
527. До якої групи за етіологією відноситься рак ендометрію?
528. Найчастіша макроскопова форма раку яєчників?
529. Основний шлях метастазування раку яєчників
530. Симптом, який зустрічається у більшості хворих на рак яєчників
531. Інвазивний апаратний метод дослідження органів черевної порожнини
532. Роль бімануального дослідження в діагностиці раку яєчників
533. Імунна діагностична реакція на рак яєчників
534. Рентгеноскопія якого органу найбільш необхідна при диференціальній діагностиці раку яєчників
535. Зручний метод морфологічної верифікації процесу при раку яєчників
536. Особливості хірургічного лікування раку яєчників
537. Місце хірургічного методу у лікуванні раку яєчників
538. Місце хіміотерапії у лікуванні раку яєчників
539. Місце променевого методу у лікуванні раку яєчників
540. Рак яєчників виліковується у .. % випадків
541. Високоінформативний метод дослідження лікованих від раку яєчників
542. Середня тривалість життя хворих, які лікувались від раку яєчників
543. Основна причина смерті хворих на рак яєчників
544. Яке місце займає смертність від раку яєчників у групі хворих на рак геніталій?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів