Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

21. "Передракові захворювання шлунка"


405. Вкажіть метод діагностики хронічного гастриту як передракового захворювання
406. Як часто малігнізуються виразки шлунка?
407. Які поліпи шлунка частіше малігнізуються?
408. Тактика при одинокому поліпі шлунка на вузькій ніжці розміром до 1 см
409. Тактика при множинних аденоматозних поліпах на широкій ніжці в антральному відділі шлунка
410. Вкажіть найчастішу гістологічну структуру раку шлунка
411. Вкажіть безумовний фактор ризику захворювання раком шлунка
412. Основний шлях метастазування раку шлунка
413. Вкажіть прогностично найбільш несприятливу гістологічну форму раку шлунка
414. Які ознаки малігнізації виразки шлунка?
415. Роль лапароскопії в діагностиці раку шлунка
416. Найефективніший метод виявлення раннього раку шлунка
417. Яка адекватна операція при раку антрального відділу шлунка ІІІ стадії інфільтративної форми росту?
418. Яка адекватна операція при раку тіла шлунка ІІ стадії екзофітної форми росту?
419. Яка адекватна операція при раку проксимальної частини шлунка ІІІ стадії інфільтративної форми росту?
420. Що означають комбіновані операції при раку шлунка?
421. Коли можна вважати паліативними субтотальні резекції, гастректомії?
422. Найвища післяопераційна летальність після
423. Вкажіть оптимальний вид лікування раку шлунка ІІІ стадії
424. Що означає ад'ювантна терапія раку шлунка?
425. Оптимальна хіміотерапія при поширеному раку шлунка
426. Які ускладнення найчастіші при хіміотерапії 5-фторурацилом?
427. Які ускладнення при хіміотерапії адріабластином?
428. Вкажіть 5-річне виживання після радикального лікування раку шлунка І стадії
429. Коли більш ефективні комбіновані операції при раку шлунка в залежності від морфологічної структури пухлини?
430. Вкажіть найінформативніший метод діагностики раку підшлункововї залози


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів