Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

20. "Саркоми черевної порожнини"


398. Основна гістологічна форма заочеревинних пухлин
399. Яка пухлина черевної стінки зустрічається частіше?
400. Які біологічні особливості заочеревинної фібросаркоми?
401. Які біологічні особливості заочеревинної фібросаркоми?
402. Найінформативніший метод діагностики тазових заочеревинних пухлин?
403. Яка симптоматика заочеревинних пухлин в початковому періоді захворювання?
404. Коли доцільна променева терапія заочеревинних пухлин?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів