Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

2. "Епідеміологія пухлин"


19. Що таке ранній рак ?
20. Смерть від злоякісних захворювань переважає серед причин смерті в такій віково-статевій групі
21. Радіаційно індуковані пухлини складають ...% всіх злоякісних новотворів людини
22. Передінвазивна стадія рака триває звичайно
23. Основна причина підвищення захворюваності раком легені
24. Високе п'ятирічне виживання (50% і вище) характерне для
25. П'ятирічне виживання при злоякісних захворюваннях всіх локалізацій складає
26. Взаємозв'язок захворюваності раком прямої кишки і шлунка
27. Взаємозв'язок захворюваності раком молочної залози та яєчника
28. Взаємозв'язок захворюваності раком шийки матки і раком молочної залози
29. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком носоглотки?
30. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком стравоходу?
31. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком товстого кишечника?
32. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком шлунка?
33. На Україні в даний час найбільш поширений
34. Назвіть злоякісне захворювання у людини, для якого доведена вірусна природи
35. Назвіть основний канцероген, що входить до складу тютюнового диму і викликає рак легенів
36. Ароматичні аміни (зокрема, 2-нафтиламін) викликають
37. Біопсія протипоказана при підозрі на


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів