Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

16. "Рак шлунка - загальні проблеми"


321. Який гастрит вважається основним передпухлинним захворюванням?
322. Які поліпи вважаються передраковими?
323. Які виразки шлунка найчастіше малігнізуються?
324. Що означає дисплазія епітелію шлунка?
325. Вкажіть злоякісну епітеліальну пухлину шлунка
326. Вкажіть злоякісну неепітеліальну пухлину шлунка
327. Вкажіть країну з високою захворюваністю раком шлунка
328. Вкажіть країну з низькою захворюваністю раком шлунка
329. Вкажіть питому вагу раку шлунка в структурі злоякісних захворювань в Україні
330. Вкажіть безумовний фактор ризику раку шлунка
331. Вкажіть форму росту поліповидної пухлини шлунка
332. Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?
333. Вкажіть другий етап метастазування раку шлунка
334. Що означає метастаз Шніцлера при раку шлунка?
335. Що означає рак іп sіtи при раку шлунка?
336. Що означає рак І стадії при раку шлунка?
337. Що означає символ N2 при раку шлунка?
338. Чим зумовлені періодичні болі при раку шлунка?
339. При якій локалізації пухлини відмічається зниження апетиту
340. Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?
341. Вкажіть основний метод діагностики раку шлунка
342. Вкажіть радикальний метод лікування раку шлунка
343. Вкажіть рентгенологічий симптом інфільтративного раку шлунка
344. Вкажіть об'єм операції при інфільтративному раку антрального відділу шлунка
345. Вкажіть цитостатик, який найчастіше є основою для лікування раку шлунка
346. Яке 5-річне виживання після радикального лікування раку шлунка ІІІ стадії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів