Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

14. "Лімфогранульоматоз"


271. Злоякісна трансформація якої клітини лежить в основі лімфогранульоматозу?
272. Злоякісна трансформація якої клітини лежить в основі мієломної хвороби?
273. Злоякісна трансформація якої клітини лежить в основі лімфосаркоми?
274. Яке місце займає лімфогранульоматоз серед злоякісних захворювань кровотворної системи?
275. В якому віковому діапазоні діагностується майже половина випадків лімфогранульоматозу?
276. Специфічною морфологічною особливістю лімфогранульоматозу є
277. Що є патологічним субстратом лімфогранульоматозу?
278. Скільки морфологічних варіантів лімфогранульоматозу?
279. Яке значення в клініці має морфологічний варіант лімфогранульоматозу?
280. На який перебіг захворювання вказує лімфогістіоцитарний варіант лімфогранульоматозу?
281. На який перебіг захворювання вказує варіант лімфогранульоматозу нодулярний склероз?
282. На який перебіг захворювання вказує змішано-клітинний варіант лімфогранульоматозу?
283. На який перебіг захворювання вказує варіант лімфогранульоматозу з лімфоїдним виснаженням?
284. Найчастішою характерною ознакою лімфогранульоматозу є
285. Чи може захворювання лімфогранульоматозом розпочинатись не зі збільшення лімфатичних вузлів, а з ізольованого ураження якого-небудь органа (шлунка, легені і т.д.)?
286. Чи може захворювання лімфогранульоматозом розпочинатись не зі збільшення так званих периферичних лімфатичних вузлів (шийних, надключичних, аксилярних), а з ізольованого ураження медіастинальних лімфатичних вузлів?
287. Чи може захворювання лімфогранульоматозом розпочинатись зі збільшення невеликої групи заочеревинних парааортальних лімфатичних вузлів?
288. На чому повинен грунтуватися діагноз лімфогранульоматозу?
289. Чи результати позитивного цитологічного дослідження слід розцінювати як остаточні для встановлення діагнозу лімфогранульоматозу?
290. У хворого при класичному рентгендослідженні - збільшення медіастинальних лімфовузлів. З боку периферичних лімфовузлів - без патології. ШОЕ - 35 мм/год, нейтрофільний лейкоцитоз. Як підтвердити діагноз лімфогранульоматозу?
291. У хворого встановлено діагноз лімфогранульоматозу на підставі гістологічного дослідження надключичного лімфатичного вузла справа. Що повинен зробити лікуючий лікар?
292. У хворого встановлено лімфогранульоматоз на підставі гістологічного дослідження надключичного л/в. Інші методи обстеження не виявили збільшення л/в. Інтоксикація відсутня. Стадія?
293. Діагноз лімфогранульоматозу встановлено після біопсії аксилярного л/в. Крім того - збільшені л/в на шиї з обох боків і в пахвовій ділянці. За останніх 2 міс втратив 10 кг ваги. Яка стадія захворювання у хворого?
294. Рентгенологічно у хворого збільшення медіастинальних л/в.Діагноз лімфогранульоматозу підтверджено біопсією паратрахеального л/в.Інструментально - збільшення парааортальних л/в.Температура тіла <37,8 С.Потінь,втрати ваги нема.Стадія?
295. При лапароскопії - дифузне ураження шлунка інфільтративним процесом та збільшення перігастральних л/в по великій кривині. Біопсія одного з вузлів - лімфогранульоматоз. Інші лімфоколектори-без змін.Загальні симптоми-відсутні.Стадія?
296. Що означає ІА стадія лімфогранульоматозу?
297. Патологічне стадіювання лімфогранульоматозу - це
298. Операція Кемптона застосовується з наступною метою
299. Вкажіть радикальний метод лікування хворих лімфогранульоматозом
300. Вкажіть радикальний метод лікування хворих лімфогранульоматозом
301. Що означає тотальне нодальне опромінення?
302. При радикальній програмі сумарна вогнищева доза променевої терапії з лікувальною метою повинна становити
303. При радикальній програмі сумарна вогнищева доза променевої терапії з профілактичною метою повинна становити
304. У хворого на лімфогранульоматоз наступила повна резорбція патологічно змінених лімфовузлів при сумарній вогнищевій дозі променевої терапії 20 Гр. Що слід робити?
305. У хворого лімфогранульоматозом ІІА стадією методом вибору є наступне лікування
306. У хворого лімфогранульоматозом ІІІБ стадією методом вибору є наступне лікування
307. У хворого лімфогранульоматозом ІVА стадією методом вибору є наступне лікування
308. У хворого лімфогранульоматозом ІІБ стадією методом вибору є наступне лікування
309. При якій клінічній ситуації лікування хворого лімфогранульоматозом лікування слід розпочинати з цитостатичної терапії?
310. Скільки циклів хіміотерапії за схемою МОРР або СОРР слід провести для того, щоб отримати максимально можливий ефект у хворого лімфогранульоматозом?
311. Оптимальна перерва між циклами хіміотерапії за схемою МОРР або СОРР повинна становити


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів