Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

12. "Рак легенів - загальні проблеми"


173. Вкажіть найчастіше місце виникнення центрального раку легенів
174. Вкажіть найчастіше місце виникнення центрального раку легенів
175. Вкажіть найчастіше місце виникнення центрального раку легенів
176. Вкажіть найчастіше місце виникнення периферичного раку легенів
177. З якою професійною діяльністю людини пов'язаний високий ризик раку легенів?
178. Вкажіть головне джерела забруднення атмосфери хімічними канцерогенами
179. Вкажіть головне джерело забруднення атмосфери хімічними канцерогенами
180. Під центральним раком легені розуміють
181. Під центральним раком легені розуміють
182. До центрального раку легені відноситься
183. Який процент серед усіх хворих раком легені припадає на його центральну форму?
184. Який процент серед усіх хворих раком легені припадає на його периферичну форму?
185. Яка форма раку легенів найчастіше виявляється за допомогою великокадрової флюорографії, проведеної з профілактичною метою?
186. Чи можна доклінічну або ранню форму центрального раку легенів виявити за допомогою профілактичної великокадрової флюорографії?
187. У якому віковому діапазоні відмічається найвища результативність профілактичних рентгенологічних оглядів населення з метою виявлення раку легенів?
188. При якому патологічному процесі рентгенолог відмітить зміщення органів середостіння в бік патологічного процесу?
189. При якому патологічному процесу рентгенолог відмітить зміщення в здоровий бік?
190. При ателектазі частки легені, обумовленого раком відповідного бронха, органи середостіння
191. При наявності випоту в плевральній порожнині органи середостіння
192. При якій макроскоповій формі росту центрального рака легені найчастіше розвивається ателектаз?
193. Повне перекриття просвіту бронха приводить до
194. Найчастіше причиною ателектазу сегмента або частки легені є
195. Часткове перекриття (звуження) просвіту бронха приводить до
196. Невелике часткове перекриття (звуження) просвіту бронха приводить до
197. Повне перекриття просвіту бронха приводить до
198. У віковому діапазоні до 30-35 років найчастішою причиною ателектазу сегмента або частки легені є
199. У віковому діапазоні до 30-35 років найчастішою причиною ателектазу частки легені є
200. У віковому діапазоні понад 50 років найчастішою причиною ателектазу частки легені є
201. Яка основна ренгенологічна ознака центрального раку легені, якщо пухлина розташована в нижній долі правої легені, має екзофітну форму росту, росте в просвіт бронха, повністю перекриває його просвіт?
202. Яка основна ренгенологічна ознака центрального раку легені, якщо пухлина розташована в верхній долі лівої легені, має ендофітну форму росту, інфільтрує перібронхіальну клітковину та не впливає на просвіт бронха?
203. У хворого центральний рак легені. Пухлина екзофітна, росте в просвіт нижньодолевого бронха і лише частково (приблизно на 2/3) перекриває його просвіт. Який рентгенологічний синдром буде спостерігатись у такого хворого?
204. Яка основна рентгенологічна ознака периферичного раку легені?
205. Яка основна рентгенологічна ознака центрального раку легені, якщо пухлина виникла в одному з часткових бронхів та обумовила повне перекритття просвіту бронха?
206. Рак легені виник з епітелію правого головного бронха, пухлина має екзофітну форму росту, росте в просвіт бронха, але не впливає на вентиляцію легені. Вкажіть на рентгенологічні ознаки даної форми раку легені
207. У хворого центральний рак легені. Пухлина екзофітна, росте перібронхіально. При ендоскопічному дослідженні прямих ознак пухлинного росту нема. Які специфічні зміни слід очікувати при цитологічному дослідженні харкотиння?
208. У хворого центральний рак лівої легені. Пухлина екзофітна, росте ендобронхіально, перекриває просвіт часткового бронха. Які зміни слід очікувати при цитологічному дослідженні харкотиння?
209. У хворого периферичний рак правої легені. Пухлина у VІ сегменті, її розміри <2 см. Ендоскопічно патологічних змін зі сторони трахео-бронхіального дерева не виявлено. Які зміни можна виявити при цитологічному дослідженні харкотиння?
210. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина діаметром 1,5 см розташована в S6 і з усіх боків оточена легеневою тканиною
211. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина поражає верхньочастковий бронх зліва, її розміри не перевищують 3 см і пухлина інфільтрує дистальну частку головного бронха
212. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина розташована в S1, її розміри не перевищують 2 см, але інфільтрує вісцеральну плевру
213. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина поражає середньодолевий бронх і зумовлює ателектаз середньої середньої долі, її розміри не перевищують 1 см
214. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина поражає правий верхньочастковий бронх та інфільтрує головний бронх. Ендоскопічно інфільтрація головного бронха доходить до трахеобронхіальної біфуркаційної шпори на 1,5 см
215. Вкажіть категорію Т, якщо пухлина має розміри біля 2,5 см, розташована в дистальній частині лівого головного бронха і зумовлює ателектаз лівої легені
216. Вкажіть категорію Т, якщо розміри периферичного раку легені (S10 зліва) не перевищують 3 см, але пухлина інфільтрує діафрагму
217. Вкажіть категорію Т, якщо ендобронхіальна пухлина розміром до 1 см викликала ателектаз S3 справа, ателектаз ускладнився обструктивною пневмонією та випотом в плевральній порожнині. Цитологічно в плевральній рідині - ракові клітини
218. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого центральним раком легені (S3) виявлено метастази в одному бронхіальному та одному кореневому лімфатичному вузлах на стороні ураження
219. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого периферичним раком нижньої частки зліва виявлено один ізольований, рухомий і легко удалимий метастаз в паратрахеальній ділянці на стороні ураження
220. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого центральним раком верхньої частки справа виявлено наявність метастазу в надключичний лімфатичний вузол справа. Розміри метастазу не більше 1 см і його легко можна видалити
221. Яка ознака відноситься до ендоскопічного синдрому прямих анатомічних змін, що свідчать про рак легенів?
222. Яка ознака відноситься до ендоскопічного синдрому непрямих анатомічних змін?
223. Яка ознака відноситься до ендоскопічного синдрому функціональних змін?
224. Звуження бронха на обмеженому протязі відноситься до
225. За допомогою якого методу лікування можна добитись вилікування хворого раком легені?
226. У хворого периферичним раком легені без метастазів у регіонарні лімфатичні вузли до радикальної операції відносять такий об'єм хірургічного втручання
227. У хворого центральним раком легенів з метастазами у регіонарні лімфатичні вузли до радикальної операції відносять такий об'єм хірургічного втручання
228. В середньому після радикальних операцій 5-річне виживання хворих раком легенів становить біля
229. Яка основна причина смерті хворих раком легенів після радикального хірургічного лікування?
230. Доопераційна променева терапія показана хворим раком легенів
231. У хворих раком легенів променева терапія за радикальною програмою приводить
232. При якій гістологічній структурі раку легенів найбільше показано застосування цитостатичної терапії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів