Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

11. "Онкозахворюваність в Україні"


167. Яке місце займає рак легенів в загальній структурі захворюваності населення України злоякісними пухлинами?
168. В загальній структурі онкологічної захворюваності населення України найбільша кількість хворих припадає на
169. Який середній інтенсивний показник захворюваності населення України раком легенів ?
170. В якій з областей України спостерігається найбільш висока захворюваність населення на рак легенів ( понад 60 випадків на 100.000 )
171. В яких країнах світу спостерігаються дуже високі показники захворюваності населення раком легенів?
172. Якщо ризик захворіти раком легені прийняти за 1, то як зростає можливість виникнення данної локалізації у осіб, які щоденно викурюють 20 та більше сигарет?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів