Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


61. Онкологія

10. "Скловолоконна діагностика в онкології"


161. Бронхоскопія найбільше показана при
162. Томографія на рівні біфуркації трахеї необхідна для
163. Лапароскопія використовується для діагностики
164. Бронхографія використовується для
165. Радіоізотопна діагностика найбільш інформативна при діагностиці
166. Найбільшу інформативність в онкології мають


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів