Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


60. Онкогінекологія

1. "Онкогінекологія"


1. Кровопостачання зовнішніх статевих органів забезпечується усіма переліченими артеріями, крім:
2. Кровопостачання піхви забезпечується усіма переліченими артеріями, крім:
3. Кровопостачання яєчників та маткових труб забезпечується усіма переліченими артеріями, крім:
4. До якого шару м'язевого шару промежини належить m.trапsvеrsиs реrіпеі sиреrfісіаlіs:
5. Яке анатомічне утворення виходить з тазу через великий сідничний отвір і повторно проходить через малий сідничний отвір:
6. До підвішуючого апарату матки та її додатків не належать:
7. Із якого ембріонального зачатку формується піхва:
8. Кровопостачання матки здійснюіться за рахунок:
9. Кровопостачання піхви здійснюється за рахунок:
10. Яєчникова артерія проходить у:
11. Кровопостачання зовнішніх статевих органів здійснюється за рахунок:
12. Маткова артерія є гілкою:
13. Стискання входу у піхву досягається за рахунок скорочення:
14. Яєчникова артерія є гілкою:
15. Про що свідчить кисла рН гнійної рани:
16. Про що свідчить нейтральна або лужна рН гнійної рани:
17. Як впливає на загоєння гнійної рани загальна гіпоксія тканин організму:
18. Назвіть основний механізм впливу на гнійне запалення протеолітичних ферментів при їх місцевому використанні:
19. Назвіть основну причину вторинного нагноєння ран після променевої терапії:
20. Які клітини переважають у цитологічному відбитку з рани при гнійному запаленні:
21. Які клітини переважають у цитологічному відбитку з рани при очищенні її від гною:
22. Вкажіть інфекцію, що характеризується гіперемією, ущільненням країв рани, гній білого або жовтого кольору, рідкий або сливкоподібний, без запаху:
23. Вкажіть інфекцію, що характеризується гіперемією, ущільненням країв рани, гній білого або синьо-зеленого кольору, рідкий або сливкоподібний, з неприємним запахом:
24. Вкажіть інфекцію, що характеризується тонкою інфільтрацією сіро-грязного кольору, гній білий або безбарвний, рідкий з неприємним запахом, вільно стікає:
25. Вкажіть інфекцію, що характеризується крепітацією країв рани, з вираженим набряком і гіперемією,виділення безбарвні, незначні, рідкі, наліт грязного кольору:
26. Назвіть поєднаня препаратів, використання яких найефективніше для парентерального харчування:
27. Назвіть основний диф.-діагностичний критерій між гострою та хронічною крововтратою:
28. Назвіть поєднання основних елементів адаптаційного механізму при кровотечі:
29. Назвіть основний фактор патогенезу синдрому дисемінованого внутрішньо-судинного згортання крові
30. Коли слід оцінювати придатність консервованої крові до переливання
31. Вкажіть спосіб визначення біологічної сумісності крові для переливання
32. Вкажіть правильне тлумачення І клінічної групи онкологічного захворювання
33. Вкажіть правильне тлумачення ІІ клінічної групи
34. Вкажіть правильне тлумачення ІІа клінічної групи
35. Вкажіть правильне тлумачення ІІІ клінічної групи
36. Вкажіть правильне тлумачення ІV клінічної групи
37. Яка з перелічених змін має провідне значення в розвитку післяпроменевого ентероколіту
38. При гострій кишковій непрохідності для чаш Клойбера у тонкій кишщі характерно
39. При гострій кишковій непрохідності для чаш Клойбера у товстій кишщі характерно
40. При кишковій непрохідності спостерігається значна дегідратація організму. Переважно за рахунок яких втрат це відбувається?
41. Вкажіть який стан розвивається при неоперованій кишковій непрохідності
42. Виберіть найхарактернішу ознаку гострої кишкової непрохідності
43. Чи характерні для кишкової непрохідності такі зміни в показниках аналізів крові: збільшення кількості еритроцитів, гемоглобіну, гематокріту, лейкоцитів, прискорене ШОЕ
44. Вкажіть оптимальну техніку зшивання сечоводу після його пересікання
45. Вкажіть оптимальний спосіб зашивання сечового міхура
46. Яке з перелічених захворювань найнебезпечніше розвитком раку
47. Які форми дизгормональних дисплазій молочної залози підлягають консервативній терапії
48. Які з перелічених пухлини молочної залози не є фіброепітеліальними
49. В які строки менструального циклу повинна виконуватися мамографія для діагностики пухлин молочної залози
50. Що таке хвороба Шимельбуша
51. Що таке хвороба Реклю
52. Що таке хвороба Мінца
53. При виявленні в хворого трьох пухлин, що протікають синхронно дані випадки реєструються
54. Класифікація рТNМ називається
55. Символ ВRА у системі ТNМ позначає
56. Рівень надійності" у системі ТNМ позначається символом
57. У системі ТNМ символ Vх позначає
58. Звіт про захворювання раком та іншими злоякісними новоутворннями (річний статистичний звіт) - це форма
59. У статистичну звітність про хворих із злоякісними новоутвореннями дані про хворих з преінвазивним раком (0-а стадія)
60. На преінвазивний рак (0-а стадія) заповнюється форма N
61. Вперше на Україні в м.Києві "Товариство боротьби проти злоякісних новоутворень жіночої статевої сфери" було організовано Муратовим В.А. у
62. Міжнародний протираковий союз створений у
63. Міжнародне агенство по вивченню раку (МАВР) організоване в Ліоні (Франція) у
64. Відділення раку при штаб-квартирі ВООЗ організоване в
65. Епідеміології злоякісних новотворів властиві наступні основні напрямки
66. За даними ВООЗ професійні шкідливості є причиною розвитку злоякісних новоутворень
67. Найповніші відомості про захворюваність злоякісними новоутвореннями в країнах світу публікують організації
68. Найповніші відомості про захворюваність злоякісними новоутвореннями в країнах світу публікуються МАВР у виданні
69. Символ Тіs у системі ТNМ позначає
70. Символ Nх у системі ТNМ означає, що
71. Символ МАR у системі ТNМ позначає
72. З моменту постановки на диспансерний облік, поглиблене обстеження хворих І"а" клінічної групи варто здійснювати не пізніше, ніж через
73. Диспансерне спостереження хворих, що перенесли радикальне лікування, на другий рік здійснюється з інтервалом
74. Починаючи з третього року після радикального лікування диспансерне спостереження здійснюється з інтервалом
75. На померлих від злоякісних новоутворень, що не перебували за життя на обліку в онкологічному закладі, сповіщення N 090/у
76. Дискриптивний напрямок в епідеміології злоякісних новоутворень - це
77. Аналітична епідеміологія це
78. Основа профілактики злоякісних новоутворень
79. У завдання національних канцер-реєстрів входить
80. Цитокіни забезпечують
81. Дія цитокінів здійснюється
82. інтерлейкін-2 це
83. LАК-клітини належать
84. При вроджених іммуно-дефіцитних станах ризик розвитку злоякісної пухлини збільшується в
85. Відсотковий вміст ВГЛ у формулі крові здорових осіб у середньому складає
86. Абсолютний вміст ВГЛ у формулі крові здорових осіб у середньому складає
87. Ген "епv" кодує у вірусі
88. Ген "рvl" кодує у вірусі
89. Ген "gаg" кодує у вірусі
90. Гаптенам властиві
91. Під альтерацією антигену розуміють процес
92. Секвестрований антиген це
93. Онкогенні віруси в клітині викликають утворення
94. Онкоген це
95. Протоонкоген це
96. Віруси групи папілом найчастіше визначаються в пухлинах
97. Транслокація протоонкогена це
98. Ампліфікація протоонкогена це
99. Гіперплоідія це
100. Активація LАК-клітин здійснюється
101. Лімфоїдна інфільтрація пухлини це
102. Ризик розвитку пухлини при пересадці органів збільшується в
103. Лейкіни виділяються при розпаді
104. Плакини виділяються при розпаді
105. Інтерферон має
106. Філадельфійска хромосома це
107. Гетерогенні антигени це
108. У загальній масі імуноглобулінів імуноглобуліни G складають
109. У загальній масі імуноглобулінів імуноглобуліни М складають
110. Картування хромосом людини передбачає поділ їх на число груп
111. Кількість пар хромосом у групі А кариотипа людини
112. Поліплоідія це
113. Зникнення з клітини антигенів це анаплазія
114. Гетерогенність клітинної популяції пухлини позначає
115. Стадія ініціації це
116. Стадія промоції це
117. Заміна кількох нуклеотидів у протоонкогенах може викликати їхнє функціонування як онкогенів
118. Термін гіпоплоідія позначає
119. Для оцінки значимості пухлинного маркера використовуються всі перераховані критерії, крім
120. Критерії значимості пухлинних маркерів установлені
121. Діагностична специфічність пухлинного маркера - це спроможність давати
122. Діагностична ефективність пухлинного маркера - це спроможність тесту
123. Період розпаду альфа-фетопротеіну складає
124. Динаміка церуллоплазміна в сироватці крові хворих злоякісними новотворами корелює
125. Збільшення утримання церуллоплазміна в крові спостерігається при всіх перерахованих захворюваннях, крім
126. Діапазон утримання в крові здорових дорослих осіб простатичного специфічного антигену ПСА складає (нг/мл)
127. Діагностичний антиген СА-125 для діагностики раку яєчників отриманий із клітинних ліній раку яєчника
128. У діагностиці меланобластоми найбільш інформативним із групи сиалированних глікосфінголіпидів (гангліозидів) пухлинним маркером є
129. Ізофермент Касахара є пухлинним маркером у сироватці крові хворих перерахованими нижче локалізаціями раку, крім
130. Мінімальний рівень концентрації пухлинного маркера в 1 мл сироватки крові, доступний індикації, складає
131. Ріст продукції альфа-фетопротеіна відзначається при наступному фізіологічному стані людини
132. Хоріонічний гонадотропін відноситься до групи пухлинних маркерів
133. Динаміка утримання в крові хворих раком яєчника антигену СА-125 корелює з усіма перерахованими чинниками, крім
134. Комп'ютерна томографія печінки дозволяє виявити утворення розміром не менше
135. До умовно радикальних відносять операції
136. Комбіноване лікування - це
137. Симультанні - це радикальні операції, виконані
138. Концентрація магнія (Мg+) у плазмі крові здорової людини
139. Резектабельність - це
140. Центральний венозний тиск у нормі складає (мм водяного стовпа)
141. Падіння центрального венозного тиску (ЦВТ) до 20 мм вод.ст. і нижче свідчить про
142. Гіповолемія - це
143. Олігоцитемічна гіповолемія - це
144. Поліцитемічна гіповолемія - це
145. Інтенсивну терапію профузної кровотечі рекомендується починати з введення
146. У початковому періоді терапії профузної кровотечі дорослому варто ввести добову дозу гідрокортизону
147. При терапії профузної кровотечі для нейтралізації нітрату натрію варто вводити на кожні 50 мл що вливається крові
148. Об'єм крові, що циркулює, (ОЦК) у дорослої здорової людини в середньому
149. У венах дорослої здорової людини циркулює
150. У артеріях дорослої здорової людини циркулює
151. У капілярах дорослої здорової людини циркулює
152. У серцево-судинній системі дорослої здорової людини в цілому циркулює
153. У паренхиматозних органах дорослої здорової людини циркулює
154. Підвищення центрального венозного тиску (ЦВТ) вище 150 мм водяного стовпа свідчить про
155. Введення 1 літра ізотонічного розчину NаСl збільшує об'єм плазми на
156. Введення 1 літра ізотонічного розчину NаСl збільшує об'єм інтерстиціальної рідини на
157. Причина серцевої аритмії і зупинка роботи серця при швидкій масивній інфузії старої консервованої крові
158. Стосовно об'єму крововтрати об'єм введення кристалоїдів повинен складати
159. Транспорт кисню до тканин вважається достатнім при гематокриті
160. Основні катіони внутрішньоклітинної рідини
161. У дорослої здорової людини в печінці, плазмі крові, кишечнику і підшлунковій залозі білки обмінюються через
162. У дорослої здорової людини білки шкіри, гемоглобін, білки м'язів обмінюються через
163. Загальна доза введеного за добу 96% етилового спирту парентерально не повинна перевищувати
164. Максимальна тривалість життя еритроцитів не перевищує
165. Синдром Оверлюдинга при парентеральному введенні жирів полягає
166. Максимальна добова доза 10% розчину манніту, як сечогінного засобу не повинна перевищувати
167. Якщо введення манніту не сприяє збільшенню діуреза, то варто припустити
168. При застосуванні гемодилюції гематокрітне число не повинно знижуватися нижче
169. Анурія вважається при добовому диурезі не більш
170. До розширених відносяться операції
171. До паліативних відносяться операції
172. Добова доза преднізолона при терапії профузної кровотечі у дорослого в її початковому періоді поряд із введенням поліглюкіна
173. При щільності сечі від 1.032 до 1.035 мінімальний добовий діурез повинен бути не менше
174. При нормальній концентрації сечі і відносній щільності 1.017-1.022 добовий діурез повинен бути
175. Кількісним показником легеневої вентиляції є тест
176. Метастаз Шніцлера - це результат
177. Проксимальний відділ прямої кишки називається
178. Лівий сечовід перетинає артерію
179. Правий сечовід перетинає артерію
180. Екстирпація прямої кишки по Гартману - це
181. Найменшу толерантність при променевій терапії раку шийки матки мають органи
182. Аденокарцинома ендометрію вважається естрогенпозитивною при наявності рецепторів естрадіолу більш
183. Аденокарцинома ендометрію вважається прогестеронпозитивною при наявності рецепторів прогестерона більш
184. При ураженні піхвової частини шийки матки залозистий рак, що виходить із циліндричного епітелію зустрічається у
185. Дермоідна кіста (кістозна тератома) складається з
186. Сателіт злоякісної меланоми - це
187. Транзитні рецидиви злоякісної меланобластоми - це метастази
188. Найбільш важливе прогностичне значення для меланобластоми мають
189. По клінічній класифікації розрізняють наступні основні типи базаліоми
190. Прийом 0,25% розчину йодистого калію всередину у хворих із дисгормональними пухлинами молочних залоз
191. Яка найчастіша локалізація пухлин кишечника
192. Яка найчастіша гістологічна структура злоякісних пухлин кишечника ?
193. Назвіть ранній симптом раку ампулярного відділу прямої кишки:
194. Назвіть ранній симптом раку анального відділу прямої кишки:
195. Назвіть характерний симптом раку ректосигмоїдного відділу прямої кишки:
196. Назвіть патогномонічний симптом раку прямої кишки:
197. В якому віці найчастіше зустрічається рак прямої кишки
198. Для якої локалізації раку товстої кишки характерні метастази в пахові лімфовузлиі
199. Що мають на увазі під метастазом Крукенберга ?
200. Чим можна пояснити збільшення кількості захворювань раком товстої кишки в економічно розвинутих країнах
201. Лікування ендометріозу даназолом пов'язано із слідуючими явищами
202. Лікування ендометріозу оральними контрацептивами характеризується
203. Найхарактернішими клінічними проявами ендометріозу шийки матки є:
204. Яка з теорій виникнення ендометріозу розкриває етіологію та патогенез цього захворювання
205. Яка середня частота безпліддя при ендометріозі
206. Для підтвердження діагнозу зовнішнього ендометріозу необхідно провести:
207. Безпліддя при ендометріозі пов'язане з
208. Із застосуванням яких препаратів пов'язаний гіпоестрогенний стан при ендометріозі
209. Які з перелічених результатів обстеження говорять про ендометріоз
210. Диспареунія при ендометріозі може бути обумовлена
211. Даназол може бути використаний у лікуванні:
212. Оптимальна доза та тривалість лікування (консервативного) ендометріоза дановалом
213. Яка тактика лікування хворих ендометріозом шийки матки
214. Найрозповсюдженішим методом діагностики внутрішнього єндометріозу є
215. Малі форми ендометріозу, згідно класифікації 1973 рю це:
216. До середніх форм ендометріозу, згідно класифікації, відносять:
217. До внутрішнього ендометріозу відносять
218. До екстрагенітального ендометріозу відносять
219. До зовнішнього ендометріозу відносяться
220. 26-ти річній студентці поставлено діагноз ендометріозу. Вона заявляє, що хоче закінчити інститут (ще 4-5 років)та при цьому не припускає думки про вагітність. Оптимальна тактикаі
221. 24-х літня жінка страждає на безпліддя протягом 6 місяців. При лапароскопії діагностовано малий ендометріоз з імплантантами в замкнутому просторі. Більше ніяких факторів не спостерігається. Оптимальна тактика
222. В 32-роки жінка не мала пологів-п'ятирічний анамнез безпліддя. Лапароскопічне дослідження встановило ендометріоз середньї тяжкості. Виявлені ендометріоїдні імплантанти в малому тазу, ендометріома розміром 2 см на лівому яєчнику
223. У 26-річної жінки, при кольпоскопічному дослідженні були виявлені вогнища ендометріозу на шийці матки. Оптимальна тактика
224. У 35-річної жінки , яка мала пологи встановлено діагноз ретроцервікального ендометріозу 1-2 ст. Хвору турбують біль до та після менструації, а також під час статевого акту
225. Хворій 32 років зроблено втручання з приводу ендометріозу середніьої тяжкості. В післяопераційному періоді рекомендовано:
226. Після проведенного обстеження хворій 45 років був виставлен діагноз внутрішнього ендометріозу 3-4 ступеню. Оптимальна тактикаі
227. У 48-річної паціентки з порушеннями оваріально-менструального циклу при гістероскопії діагностовано залозисто-кістозну гіперплазію ендометрію та окремі вогнища ендометріозу в порожнині матки. Оптимальна тактикаі
228. Вкажіть, яке з перерахованих захворювань не може бути причиною хронічної ниркової недостатності
229. Який з суб'єктивних симптомів не характерний для тромбофлебіту ?
230. Який з вказаних симптомів характерний для тромбофлебіту ?
231. Що характерно для тромбозу при проведенні проби Ловенберга ?
232. Які типи вірусу папіломи людини відносять до групи високого ступеню онкогенного ризику ?
233. Для яких локалізацій раку характерний зв'язок з інфекцією вірусу папіломи людини ?
234. Які типи вірусу папіломи людини відносять до групи низького ступеню онкогенного ризику ?
235. Які лабораторні методи найбільше інформативні для виявлення вірусу папіломи людини ?
236. У хворої виявлено чіткий сосочковий рельєф, під дією оцтової кіслоти на кілька секунд блідне. Ваш діагноз:
237. Характерні ознаки посттравматичної ектопії призматичного епітелію у вагітних жінок:
238. При лейкоплакії шийки матки:
239. Як змінюється кольпоскопічна картина при обробці 3% оцтовою кислотою ?
240. На фоні незакінченої зони трансформації виявлено обширні вогнища метаплазованого епітелію різної форми, у вигляді "язиків". Ваш висновок:
241. У хворої кольпоскопічно виявлено темно-червоні плями, обмежені, дещо вище оточуючих тканин, різної форми. Ваш висновок:
242. Що характерно для ектопії призматичного епітелію дисгормонального характера ?
243. Що характерно для ектопії призматичного епітелію запального характера ?
244. Що характерно для ектопії призматичного епітелїю посттравматичного характера?:
245. У хворої кольпоскопічно виявлено на фоні гіперемії деревоподібні судини, звивисті і точкові, що скорочуються під дією оцтової кислоти. Ваш висновок:
246. У хворої кольпоскопічно виявлено червону пляму з гладким рельєфом, чіткими, місцями завернутими краями епітелію на фоні незміненої слизової оболонки. Ваш висновок:
247. Для диференційної діагностики між атрофічним епітелієм та істиною ерозією шийку матки обробляють:
248. Експозиція 3% оцтової кислоти для виявлення полів метаплазованого призматичного епітелію:
249. В передпухлинному стані для полів дисплазії характерно:
250. При передпухлинній зоні трансформації проба Шиллера:
251. Проба Шиллера проводиться з:
252. Для передпухлинної зони трансформації характерно:
253. При закінченій зоні трансформації гістологічно визначається:
254. При ектопії призматичного епітелію гістологічно визначається:
255. У хворої кольпоскопічно виявлено білі плями з гладким дрібнозернистим рельефом і перламутровим блиском.В аш діагноз:
256. Проба Шиллера при папілярній зоні дисплазії багатошарового сквамозного епітелію:
257. У хворої кольпоскопічно виявлено на фоні багатошарового сквамозного епітелію білі полігональні ділянки і червоні межі між ними. На оцтову кислоту не реагують. Ваш діагноз:
258. У хворої кольпоскопічно виявлено на фоні багатошарового сквамозного епітелію білу пляму з червоними мономорфними вкрапленнями. Не реагує на оцтову кислоту. Ваш діагноз:
259. До ендоскопічних варіантів доклінічного раку відносять:
260. У хворої кольпоскопічно на шийці матки виявлено вогнище білого кольору з нерівним, бугристим, сосочковим рельєфом. Ваш діагноз:
261. Ендоскопічною ознакою початкової малігнізації є:
262. Проба Шиллера при папілярній зоні атипового епітелію:
263. Проба Шиллера при нанесенні на багатошаровий сквамозний епітелій:
264. В зоні атипової васкуляризації проба Шиллера:
265. Атипові судини на дію оцтової кислоти:
266. У хворої кольпоскопічно виявлено на фоні білої плями з сірим відтінком, з скловидною прозорістю поліморфні червоні вкраплення. Ваш діагноз:
267. У хворої кольпоскопічно виявлено поліморфні обідки навколо вивідних протоків залоз. Ваш висновок:
268. Ектопія призматичного епітелію у жінок, що не народжували вважається фізіологічною у віці:
269. У жінок 20-22 років межа стику призматичного і багатошарового сквамозного епітелію знаходиться:
270. У жінок пременапаузального менапаузального періоду межа стику призматичного і багатошарового сквамозного епітелію знаходиться:
271. У жінок у віці від 22 до 45 років межа стику призматичного і багатошарового сквамозного епітелію знахдиться:
272. На взаімодії з глікогеном клітин багатошарового сквамозного епітелію основона кольпоскопічна проба:
273. Що відносять до доброякісних (фонових) патологічних процесів шийки матки:
274. При розширеній кольпоскопії на коагуляції і видаленні позаклітинного слизу з поверхні епітеліального покрову основана дія проби:
275. У хворої кольпоскопічно виявлено поліморфні епітеліальні ділянки білого кольору з сіруватим відтінком, межі між ними у вигляді звивистих червоних ліній, що перетинаються Ваш висновок:
276. У хворої кольпоскопічно виявлено групи довгих гострокінцевих сосочків,в яких спостерігаються судини атипової форми, які реагують на оцтову кислоту. Ваш висновок:
277. Вкажіть основний анамнестичний фактор онкологічного ризику раку шийки матки:
278. В яких вікових групах найчастіше діагностують рак шийки матки
279. Якому виду біопсії потрібно віддати перевагу при підозрі на рак шийки матки
280. Який перший клінічний симптом при початковій стадії раку шийки матки ?
281. Яка форма раку шийки матки є найбільш несприятливою
282. Яка найчастіша локалізація патологічних процесів шийки матки
283. Чи можуть виникати злоякісні новоутворення шийки матки на фоні незміненого епітелію
284. Які групи патологічних процесів передують раку шийки матки
285. Чи відбуваються при фонових змінах епітелію шийки матки проліферативні процеси
286. Чи є кольпоскопія скринінговим методом дослідження
287. Чи руйнується базальна мембрана при преінвазивному раку шийки матки
288. Чи є ознаки інфільтративного росту при преінвазивному раку шийки матки
289. Вкажіть патогномонічну клінічну ознаку преінвазивного раку:
290. Назвіть найчастішу локалізацію преінвазивного раку:
291. Коли виправданий діагностичний зіскрібок цервікального каналу при преінвазивному раку шийки матки
292. Як довго після оперативного лікування повинні знаходитися на диспансерному обліку хворі з преінвазивним раком
293. Чи може регресувати дисплазія
294. Який засіб лікування є найраціональнішим при помірній та важкій дисплазії ектоцервікса
295. Який ізотоп використовуїться при контактній бетарадіометрії
296. Вкажіть, який метод дослідження використовується для уточнення стану суміжних органів у хворих на рак шийки матки в широкій медичній практиціі
297. В якому році описана операція Вертгейма
298. Який основний фактор визначає об'єм оперативного втручання при раку шийки матки
299. Яку із перерахованих операцій проводять при раку шийки матки
300. Який метод обстеження неінформативний при підозрі на рак шийки матки
301. Виберіть оптимальний метод лікування для молодих жінок при мікрокарциномі шийки матки:
302. В яких випадках при раку шийки матки використовується тільки хірургічний метод лікування
303. В яких клінічних ситуаціях хворим з преінвазивним раком показана проста екстирпація матки
304. Назвіть основні групи тазових лімфатичних вузлів
305. Що є критерієм для визначення стадії раку шийки матки
306. Яка глибина ураження підлеглої строми при раку шийки матки дозволяє говорити про мікроінвазивний рак
307. Яка горизонтальна поширеність процесу при раку шийки матки І б стадії
308. Чи є цитологічний метод при раку шийки матки скринінговим
309. У жінки 34 років цитологічно виявлено важку ступінь дисплазії. Яка тактика лікаря
310. Дівчина 17 років, після початку статевого життя виявлено ектопії приматичного епітелію. Тактика лікаря
311. Чи впливає ураження регіонарних лімфовузлів при раку шийки матки на 5-річне виживання
312. Жінка 63 років, фіброміома матки 10 тижнів, ожиріння першого ступеню. Цитологічно виялено СІN-3, прицільна біопсія - внутрішноепітеліальний рак. Тактика лікаря
313. Про що свідчить лімфорея при раку шийки матки
314. Чи може аденокарцинома шийки матки виникнути на ектоцервіксі
315. Чи впливає ступінь диференціювання пухлини при раку шийки матки на прогноз лікування
316. Чи є наявність тазового інфільтрату при раку шийки матки протипоказанням для опреативного втручання
317. Яка мета неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в лікуванні раку шийки матки
318. До якого виду патологічних процесів шийки матки відноситься ектропіон
319. Чи є дослідження цервікального каналу (зіскрібок, цитологічне дослідження) обов'язковим при СІN-3
320. Що є критерієм для призначення ад'ювантної променевої терапії при комбінованому лікуванні раку шийки матки
321. Які клінічні прояви має внутрішньоепітеліальний рак
322. Чи є УЗД скринінговим методом при раку шийки матки
323. На що направлено цитологічний скринінг
324. Що таке комбінований метод лікування при раку шийки матки
325. Що таке комплексний метод лікування раку шийки матки
326. Чи застосовується хіміотерапія в лікуванні раку шийки матки
327. Чи може хірургічний метод бути самостійним в лікуванні хворих І стадією раку шийки матки
328. Чи має внутрішньоепітеліальний рак характерні кольпоскопічні ознаки
329. Яка інвазія в строму при Са іп sіtи
330. Як переважно метастазує рак шийки матки
331. В яких випадках проводиться при раку шийки лімфаденектомія як самостійна операція
332. Чи обов'язково при операції лімфаденектомії видалення яєчників та труб, матки та шийки матки
333. Що є критерієм поділу першої стадії раку шийки матки на дві підгрупи 1а та 1б
334. Якому методу лікування слід надавати перевагу при раку шийки матки Іб ст у жінок молодого та середнього віку
335. Чи є обов'язковим видалення яєчників при операції Вертгейма
336. Чим відрізняїться операція Вертгейма від розширеної пангістеректомії
337. Ураження регіонарних лімфовузлів при раку шийки матки дає підставу виставити
338. У хворої екзофітна пухлина ектоцервіксу до 4 см у діаметрі, приматкова інфільтрація зліва, в лімфовузлах метастазів немає, віддаленіх метастазів не виявлено. Визначіть стадію захворювання
339. У хворої після операції Вертгейма виявлено метастази у здухвинні лімфовузли зліва, пухлина цервікального каналу з глибиною інвазії до 1 см, ендофітна форма. Віддалені метастази відсутні. Визначіть стадію
340. Після операції Вертгейма у хворої виявлено мікрометастази у здухвинні лімфовузли з обох сторін, пухлина ектоцервіксу з переходом на ліве склепіння. Визначіть стадію
341. У хворої аденокарцинома цервікального каналу з метастазами у регіонарні лімфатичні вузли та легені. Визначіть стадію
342. Якою має бути тактика лікаря, коли цитологічно виявляються пухлинні клітини, а результат біопсії шийки матки негативний
343. Яи може змінюватися ступінь диференціювання пухлини при прогресуванні раку шийки матки
344. Який морфологічний вид раку шийки матки є найнесприятливішим у клінічному перебігу і прогнозі лікування
345. У якого морфологічного виду раку шийки матки вища частота метастазування
346. При якій формі росту пухлини шийки матки вища частота лімфогенних метастазів
347. Чи існує кореляція між об'ємом пухлини і частотою метастазування при раку шийки матки
348. Що таке неоад'ювантна терапія при раку шийки матки
349. Що таке ад'ювантна терапія при раку шийки матки
350. У яких випадках показана неоад'ювантна передопераційна терапія при раку шийки матки
351. Що є методом вибору при Т2в і Т3 раку шийки матки
352. Чи може бути показом до операції резистентність раку шийки матки до опромінення
353. Чи є показом до операції наявність метастазів в регіонарні лімфовузли при Т1в і Т2а стадіях раку шийки матки
354. Чи завжди наявність метастазів в регіонарні лімфовузли після операції Вертгейма є показом для призначення опромінення
355. Чи необхідно призначати післяопераційний курс дистанційного променевого лікування при глибокій інвазії раку шийки матки за умови, що операція була проведена радикально
356. Чи є пахвинні лімфовузли регіонарними при раку шийки матки
357. Назвіть найчастіші ускладнення після лімфаденектомії при раку шийки матки
358. Через 1,5 року після комбінованого лікування з приводу Т1вN1М0 раку шийки матки виявлено метастази в легені. Тактика лікаря
359. Рецидив після комбінованого лікування Т1вN1М0 виник через 1 рік у вигляді метастазу у парааортальні лімфовузли (L3). Тактика лікаря
360. Чи може виникнути плоскоклітинний рак у цервікальному каналі
361. Що може запобігти виявленню раку у куксі шийки матки впродовж 3 років після операції
362. Який метод лікування раку кукси шийки матки є переважним при І стадії
363. Чи впливає глибина інвазії раку шийки матки у строму на виникнення регіонарних метастазів
364. Чи є оваріоектомія обов'язковою при операції Вертгейма
365. Чим обумовлена можливість не видаляти яєчники у молодих жінок при операції Вертгейма
366. Жінка 25 років, рак ектоцервіксу до 0,5 см у діаметрі з поверхневою інвазією в строму (до 2 мм). Зіскрібок цервікального каналу негативний. Тактика лікаря
367. У хворої 28 років Т1а2 стадія раку шийки матки. Тактика лікаря
368. При сполученні раку шийки матки з вагітністю прогноз
369. Як діагностується Т1а стадія раку шийки матки
370. Хвора 52 років, при цитологічному дослідженні цервікального каналу тричі - підозра на рак, біопсія (зіскрібок) -негативна. Тактика лікаря
371. Хвора 67 років, змішана форма раку шийки матки з переходом на ліве склепіння. Підозра на метастази в здухвинні лімфовузли зліва. Тактика лікаря
372. До якої групи відноситься Т1а рак шийки матки
373. Що відноситься до преклінічних форм раку шийки матки
374. Що є символом регіонарно-метастатичного варіанту раку шийки матки за системою ТNМ
375. До якої стадії за системю FІGО відноситься рак шийки матки Т2вN1 М1
376. До якої стадії за системою FІGО відноситься рак шийки матки Т1в N1М0
377. Який із перерахованих процесів вульви є істинним передраком
378. Який метод найчастіше використовується для діагностики раку зовнішних статевих органів
379. Вкажіть найнесприятливіші прогностично доброякісні пухлини піхви
380. Які з перерахованих патологічних станів є фоновими захворюваннями раку вульви
381. Які етиологічні фактори виникнення фонових захворювань вульви (дискератозів)
382. Які ендокринні порушення наймовірніше впливають на винекнення передракових та фонових захворювань вульви
383. Особливості регенеративної функції хворих раком вульви
384. Середній вік хворих на рак вульви становить
385. Захворюванність раком вульви в Україні
386. Найчастіше з раком вульви діагностуються
387. Які з вірусів відіграють роль одного з етіологічних факторів виникнення передраку та раку вульви
388. Крітерії мікроінвазивного раку
389. Можливі методи лікування доінвазивного раку вульви у порядку їх ефективності
390. Яка локалізація раку вульви зустрічається найчастіше
391. Яка з локалізацій раку вульви протікає найагресивніше
392. Вкажіть на найчастішу форму росту раку вульви
393. За якою ознакою рак вульви відрізняється від раку шкіри
394. За яких варіантів пухлини найчастіше визначаються регіонарні метастази при ракові вульви
395. Яка найчастіша гістологічна форма раку вульви
396. Якій з пухлин вульви властивий найбільш "агресивний" перебіг
397. Який з перерахованих факторів має найбільший вплив на прогноз захворювання
398. Що може бути причиною відмови від хірургічного лікування місцеворосповсюдженного раку вульви
399. Показанням для проведення передопераційної променевої терапії може бути
400. Показанням до післяопераційного опромінення при раку вульви можуть бути
401. 5-фторурацил при лікуванні раку вульви назначається з метою
402. Мікроскопічне ураження регіонарних лімфовузлів без макроскопічних змін при місцеворозповсюдженому раку вульви спостерігається
403. Одностороння лімаденектомія показана
404. Здухвинна лімаденектомія показана
405. Стандартний об'єм оперативного втручання, що виконується при місцеворозповсюдженному раку вульви
406. В яких випадках виконується розширена комбінована вульвектомія з резекцією уретри
407. У пацієнтки виявлена пухлина більша за 2-х см у діаметрі в ділянці вульви без ураження регіонарних лімфоузлів. Яка стадія раку вульви за класифікаціїю FІGО
408. Для ІІІ стадії раку вульви за класифікацію FІGО характерно
409. У пацієнтки виявлена пухлина менша 2-х см у діаметрі в ділянці вульви без ураження регіонарних лімфоузлів з глибиною інвазії 5мм. Яка стадія раку вульви за класифікацією FІGО
410. Після гістологічного дослідження видаленого препарату виявлено двостороннє ураження пахвинних лімфовузлів. Якій стадії процесу відповідає ця клінічна ситуація?
411. Після гістологічного дослідження видаленого препарату виявлено ураження здухвинних лімфовузлів. Якій стадії процесу відповідає ця клінічна ситуація?
412. Хвороба Педжета, Боуена, еритроплакія Кейра - є
413. Яка стадія раку вульви у пацієнтки, якщо виявлена пухлина клітора, до 2-х см в діаметрі, та одностороннї ураження пахвинних лімфовузлів
414. Вкажіть стадію карциноми зовнішніх статевих органів за формули Т2N0МО:
415. Вкажіть стадію раку вульви за формули Т1N2МО:
416. Хворим на рак вульви доцільно застосовувати наступну класифікацію:
417. Показаннями до простої вульвектомії є:
418. Який об'єм операції при 11 та 111 стадіях раку вульви
419. Адекватне лікування при раку вульви, що відповідає символу Т2:
420. Адекватне лікування при раку вульви, що відповідає символу Т3
421. Поглинаюча доза опромінювання під час променевої терапії при раку вульви складає:
422. Найбільш доцільний метод лікування раку вульви:
423. Який вид променевої терапії показаний хворій з раком вульви, що відповідає символу Т3 з поширеністю процесу на піхву та уретру
424. За якої стадії раку вульви доцільно здійснювати терапію швидкими електронами
425. На скільки сантиметрів поле опромінювання повинно охоплювати здорові тканини навколо пухлини при променевій терапії раку вульви
426. Критерієм для припинення опромінення при променевій терапії раку вульви є:
427. Чи показане привентивне опромінення пахвин при променевій терапії раку вульви
428. В якому проценті випадків при місцево-поширеному ракові вульви мають місце мікрометастази при зовні незмінних лімфатичних вузлах
429. Яка тактика видалення регіонарних лімфовузлів є найефективнішою при хірругічному лікуванні раку вульви
430. Що сприяє первинному заживленню ран після розширенної вульвектомії
431. Основні післяопераційні ускладнення, що найчастіше зустрічаються після розширеної вульвектомії
432. Футлярно-фасциальне видалення вульви при хірургічному лікуванні раку вульви сприяє
433. Проста (поверхнева) вульвектомія показана при
434. Мультицентричний характер ураження при раку вульви спостерігається
435. Чи є стан вузла Пирогова-Розенмюллера-Клоке показником для здухвинної лімфаденектомії при розширеній вульвектомії:
436. П'ятирічне виживання хворих з неметастатичними формами раку вульви (І,ІІ стадії) складає:
437. П'ятирічне виживання хворих з метастатичними формами раку вульви (ІІІ стадія) складає:
438. Здухвинна лімфаденектомія покращує результати виживання хворих на рак вульви з ураженням лімфовузлів здухвинної групи
439. Симптом раку вульви, що найчастіше зустрічається на початку захворювання
440. Після радикального лікування раку вульви найчастіше спостерігаються:
441. Виникнення рецидивів при раку вульви спостерігається найчастіше:
442. Операційна смертність після розширеної вульвектомії складає:
443. Головна причина смерності в ранньому післяопераційному періоді при раку вульви:
444. При не збільшених пахвинних лімфовузлах при ракові вульви доцільно:
445. При не збільшених пахвинних лімфовузлах у хворих на рак вульви доцільно:
446. При виконанні розширеної вульвектомії у хворих на рак вульви:
447. Одним із недоліків кріодеструкції при лікуванні раку вульви є:
448. Хіміотерапія при раку вульви призчається тільки
449. Найефективнішим способом введення хіміотерапевтичних препаратів при лікуванні раку вульви є:
450. П'ятирічне виживання після комбінованого лікування у хворих з ураженням здухвинних лімфовузлів сладає:
451. Найчастіше зустрічаються такі доброякісні пухлини піхви:
452. Середній вік хворих на рак піхви становить
453. У структурі злоякісних захворювань жіночих статевих органів рак піхви складає:
454. Найчастіше синхронно з раком піхви діагностуються
455. Які з вірусів відіграють роль одного з етіологічних факторів виникнення передраку та раку піхви
456. Лікування доброякісних захворювань піхви повинно бути:
457. Яка найчастіша гістологічна форма раку піхви
458. Найхарактерніші ранні симптоми раку піхви
459. Рак піхви метастазує:
460. При ураженні верхньої 1/3 піхви метастази вірогідніше виникають
461. При ураженні нижньої 1/3 піхви метастази вірогідніше виникають
462. Рак піхви диференціюють з:
463. Саркома піхви виникає найчастіше у віці:
464. Пухлина піхви, що переходить на шийку матки і досягає цервікального каналу класифікується як:
465. Пухлина піхви, що переходить на вульву класифікується як:
466. Пухлина 2см в діаметрі, обмежена стінкою піхви. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Якій стадії процесу відповідає дана ситуаційна задача?
467. Пухлина 4см в діаметрі, проростає стінки піхви і паракольпальні тканини, але не доходить до стінок тазу. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Якій стадії процесу відповідає дана ситуаційна задача?
468. Пухлина 4см в діаметрі, проростає піхву, досягає стінок тазу. Якій стадії процесу відповідає дана ситуаційна задача?
469. Пухлина піхви проростає слизову оболонку сечового міхура. Якій стадії процесу відповідає така клінічна ситуація?
470. За класифікацією ТNМ символу Т1 раку піхви відповідає:
471. За класифікацією ТNМ символу Т2 раку піхви відповідає:
472. При обстеженні у хворої раком піхви виявлено метастаз у легені. Якій стадії відповідає дана ситуаційна задача?
473. При І-й стадії раку піхви найбільш доцільний наступний варіант лікування:
474. При локалізації раку піхви в верхній третині піхви адекватний об'єм хірургічного втручання:
475. При інфільтративній формі раку піхви з локалізацією пухлини в нижній 1/3, найбільш доцільним буде наступний варіант лікування:
476. П'ятирічне виживання хворих на рак піхви складає:
477. Яка найбільш імовірна локалізація другої пухлини, якщо першою пухлиною був рак шийки матки
478. Яка найчастіша локалізація другої пухлини при первинній пухлині в товстій кишці
479. Вкажіть характер розладів менструальної функції при раку ендометрію:
480. Який вид лікування необхідний після діагностичного вишкрібання
481. Хвора К.58 років, звернулася в жіночу консультацію з приводу кров'янистих виділень, що з'явилися на фоні 6 років менопаузи. Підозрюється рак ендометрію. Вкажіть оптимальний варіант лікарської тактики
482. Діагноз: Міома матки. Гіперплазія ендометрія. Лікарська тактика в жіночій консультації
483. Середня тривалість менструального циклу:
484. Встановлення та підтримка менструального циклу залежить від:
485. Секрецією яких речовин керує гонадотропін /релізинг/ вивільнюючий гормон
486. Основною ознакою овуляції є:
487. Головним в змінах ендометрію під час менструального циклу є:
488. Які процеси стимулюють ФСГ
489. Який процес стимулює ЛГ
490. В якому з процесів не беруть участь ФСГ та ЛГ
491. Вкажіть найчастішу передумову виникнення дисфункціональних маткових кровотеч:
492. Тип менструації, що спостерігається при короткій фолікулярній фазі, описується терміном:
493. Що є найточнішою діагностичною процедурою для жінок з гіперплазією ендометрію?
494. Який діагноз можуть супроводити ДМК
495. Вкажіть основну мету застосування прогестинів:
496. Який з перерахованих тестів може бути корисним у діагностиці ановуляції:
497. Фізіологічні характеристики пременопаузи включають
498. Який з симптомів менопаузи не піддається замісній терапії естрогенами
499. Головний ризик для здоров'я під час менопаузи представляє:
500. Рекомендоване лікування остеопорозу включає все з перерахованого, крім:
501. Основна причина дисфункціональних маткових кровотеч під час перименопаузального періоду:
502. Протипоказання до постменопаузальної замісної терапії естрогенами:
503. Основна перевага постменопаузальної замісної терапії:
504. Жінці з аденокарциномою тіла матки /стадія 1/ виконана гістеректомія з придатками. Інвазія міометрію пухлиною 3 мм. Визначте подальшу оптимальну лікувальну тактику:
505. В якому з станів найімовірніша гіперплазія ендометрію
506. Провідний фактор початку менструації:
507. Чи є аденоматозні поліпи передпухлинним станом ендометрію
508. Чи виправдане призначення скорочуючих матку засобів з приводу кров'яних виділень, які з'явилися на фоні 6 років менопаузи
509. Яке основне протипоказання до діагностичного вишкрібання ендометрію
510. Під дією яких гормонів з'являються слизові виділення в шийці матки
511. Який з факторів сприяє канцерогенезу в організмі ?
512. Під дією яких гормонів підвищується ректальна температура у ІІ половині менструального циклу
513. Падіння ректальної температури перед підвищенням свідчить про:
514. Пік секреції естрогенів спостерігається на:
515. Матеріал для цитологічної діагностики отримують з:
516. Яка із фракцій естрогенів є канцерогеною
517. Який з естрогенних гормонів зберігає циклічність продукування в менопаузі
518. Який із естрогенних гормонів в менопаузі виділяється безперервно ?
519. Який із естрогенних гормонів має виражену трофічну дію і може використатися при зуді та краурозі вульви
520. Надлишок якого естрогенного гормону має найбільше значення для розвитку раку молочної залози
521. Рецидивуюча клімактерична кровотеча у жінки 48 років зупинена вишкрібанням матки. Гістологія: гіперплазія ендометрію. Лікувальна тактика
522. Поліпоз ендометрію виникає:
523. Найбільш поширеною гіперплазією ендометрію є:
524. При лікуванні гіперпластичних процесів ендометрію контрольну біопсію проводять:
525. Можливо саркоматозне переродження ендометрію
526. При гіперпластичних процесах ендомерію /доброякісних/
527. Яка тактика лікування при виявленні аденоматозних поліпів у менопаузі
528. На 18 день циклу проведено діагностичне вишкрібання. Гістологічно: проліферація залоз ендометрію, атипія епітеліальних елементів, поліморфізм клітин, гіперхроматоз ядер. Діагноз:
529. Яке лікування повинно бути призначено 45-річній жінці з залозисто- кістозною гіперплазією ендометрію
530. Яка причина виникнення гіперпластичних процесів
531. У хворої 30 років виявлена аденоматозна гіперплазія ендометрію. Яка тактика лікування
532. Чи відносяться аденоматозні поліпи до передракових становищ ендометрію
533. При цитологічному дослідженні аспірата з порожнини матки виявлені атипові клітини. Яка подальша тактика
534. У хворої 48 років виявлено поліп ендометрію. Яка тактика лікування
535. Хвора 46 років, страждає ДМК, анемія ІІ ступеню. Діагностичне вишкрібання: залозисто- кістозна гіперплазія, перенесла порушення мозкового кровообігу. Тактика лікування
536. Для якого захворювання характерно: у порожнині матки багато невеликих дефектів наповнення з нерівними контурами
537. Чи доцільно включати кломіфен до схеми лікування атипової гіперплазії ендометрію у жінки 30 років ?
538. Лікування раку ендометрію ІІ-а стадії:
539. Первинно уражуються при раку ендометрію
540. Чи є своєчасне виявлення та лікування жінок з полікістозом яєчників заходом профілактики раку ендометрію
541. Чи є кров`яні виділення в менопаузі наслідком раку ендометрію
542. Чи обов`язкове діагностичне вишкрібання порожнини матки при незначних кров`яних виділеннях в період менопаузи
543. Чи можливе поєднання текоми яєчника з раком ендометрію
544. При якому злоякісному новоутворені найбільш широко застосовується гормонотерапія
545. Чи може впливати вік хворої на тактику лікування жінок з раком ендометрію
546. У яких випадках здійснюється післяопераційна променева терапія хворим на рак тіла матки
547. Основні критерії ступеню диференціювання раку ендометрію
548. Рідкісні пухлини раку ендометрію, крім
549. До доброякісних новоутворень матки відносять
550. До злоякісних пухлин ендометрію відносять
551. Що таке ендометріоз
552. Що таке внутрішній ендометріоз
553. Чи можливий ендометріоз матки?
554. Залозева гіперплазія ендометрію виникає внаслідок
555. Фази мітотичного поділу клітин
556. Під слизовою оболонкою матки знаходяться множинні шаровидні вузли білого кольору, чітко відокремлені від навколишньої тканини, побудовані із пучків гладком'язових елементів із слабкими явищами тканинної атіпії. Ваш діагноз ?
557. Злоякісна пухлина характеризується
558. Доброякісна пухлина характеризується
559. Пухлинна прогресія, посилення ступеню анаплазії у процесі росту пухлини, спостерігається
560. Клітинна атипія характеризується
561. Онкогенез включає
562. Критерії експансивного росту пухлин
563. Критерії інфільтративного росту пухлини
564. Шляхи метастазування раку ендометрію
565. Шляхи метастазування при наявності саркоми
566. Шляхи метастазування злоякісних епітеліальних пухлин
567. Які пухлини входять до сімейного ракового синдрому І типу
568. Які пухлини входять до сімейного ракового синдрому ІІ типу
569. Що таке мінімальний рак ендометрію
570. Клінічні характеристики спадкових форм пухлин органів репродуктивної системи
571. Класифікація злоякісних пухлин (А.G.Кипdsоп)
572. До мультифакторіальних пухлин відносять
573. Розвитку раку сприяють
574. До синдрому Тоиrе-Миіr відносяться
575. Що таке Миіr-синдром
576. Диплоїдний набір хромосом у клітинах людини налічує
577. Що таке патологічні мітози
578. Зміни в хромосомах - мутації зустрічаються
579. До чисельних змін хромосомного набору відносять
580. Ступені диференціювання аденокарцином ендометрію
581. Класифікація інвазії у міометрій (Мопtепаrу & Zаrа)
582. Мутація гена ВRСА-1 сприяє розвитку
583. Мутація гена ВRСА-2 сприяє до розвитку
584. Мутація гена ВRСА-3 сприяє до розвитку
585. Симптоми, що характерні для хворих на рак ендометрію І патогенетичного варіанту
586. У якої кількості хворих на рак ендометрію спостерігається І (гормонозалежний) варіант
587. У якої кількості хворих на рак ендометрію спостерігається ІІ (автономний) варіант
588. Що відносять до фонових процесів ендометрію
589. Що відносять до передракових процесів ендометрію
590. Які синоніми атипової гіперплазії ендометрію
591. Морфологічна класифікація передракових змін ендометрію
592. Атипова гіперплазія поділяється на
593. Які типи хромосомних аномалій зустрічаються у пухлинних клітинах
594. Що таке каріотип
595. Патологія мітотичного поділу клітин пов`язана з
596. Гірший прогноз мають аденокарциноми ендометрію з
597. На якому ранговому місці стоїть рак ендометрію серед пухлин статевої сфери
598. На якому ранговому місці стоїть рак ендометрію серед захворюваності жіночого населення
599. Лікування хворих з гіперпластичними процесами планується в залежності від
600. Частота пухлин яєчників від загальної кількості новоутворень репродуктивної системи жінок
601. Середній вік хворих в момент виявлення пухлини яєчника складає
602. Як змінюється співвідношення частоти виявлення доброякісних та злоякісних пухлин зі збільшенням віку хворих
603. За сучасною міжнародною класифікацією ВООЗ до доброякісних пухлин яєчників відносяться:
604. За гістологічною класифікацією до серозних доброякісних пухлин яєчників відносяться:
605. За гістологічною класифікацією до муцинозних доброякісних пухлин яєчників належать:
606. За гістологічною класифікацією до ендометріоїдних доброякісних пухлин яєчників належать :
607. За гістологічною класифікацією до світлоклітинних (мезонефроідних) доброякісних пухлин яєчника належать:
608. Текома згідно до гістологічної класифікації відноситься до:
609. Яка тератома є доброякісною
610. Що відносять згідно до гістологічної класифікації пухлин яєчників до пухлиноподібних процесів
611. Чи відігрють роль в етіології та патогенезі доброякісних пухлин генетичні фактори
612. При дослідженні каріотипу лімфоцитів у хворих на доброякісні пухлини яєчників:
613. В якому яєчнику частіше виникають новоутворення
614. Фактори ризику розвитку пухлин яєчників:
615. Порушення секреції яких гормонів має значення в патогенезі пухлин яєчників
616. При доброякісних пухлинах яєчника зростає ескреція естрогенів з сечею за рахунок:
617. Яка частота гіперплазії ендометрію на фоні доброякісних пухлин яєчників
618. Яка частота міом матки на фоні доброякісних пухлин яєчника
619. Яка частота пухлин молочної залози на фоні доброякісніх пухлин яєчників
620. При пухлинах яєчника скарги хворих та симптоми захворювання залежать:
621. В клінічній картині домінуючим синдромом при доброякісних пухлинах яєчника є:
622. Частота порушень менструальної функції при доброякісних епітеліальних пухлинах:
623. Частота безпліддя при доброякісних пухлинах яєчників:
624. Як часто зустрічаються зрілі тератоми (дермоїдні кісти) серед доброякісних пухлин яєчників
625. Як часто рентгенологічно виявляється патологія молочних залоз при доброякісних пухлинах яєчників
626. Гінекологічний анамнез хворих на доброякісні пухлини яєчників обтяжується:
627. Практична значимість ультразвукового методу дослідження для виявлення доброякісних пухлин яєчників складає :
628. Показання для рентгенологічного обстеження шлунково- кишкового тракту та сечовивідних шляхів при доброякісних пухлинах яєчників
629. Які пухлинні маркери необхідно визначати при доброякісних пухлинах яєчників
630. Серед хворих на доброякісні пухлини яєчників серозні пухлини зустрічаються:
631. Папілярні серозні пухлини яєчників частіше зустрічаються у хворих в віці:
632. Явище полісерозиту (асцит, плеврит) серед хворих на доброякісні пухлини яєчників та матки називається синдромом:
633. Як часто зустрічаються муцинозні доброякісні пухлини яєчників
634. Середній вік хворих на доброякісні муцинозні пухлини яєчників складає:
635. Частота виявлення фіброми яєчника від загальної кількості доброякісних пухлин коливається
636. Пухлини статевих органів у дівчаток
637. Серед пухлин статевих органів у дівчаток частіше зустрічаються
638. Серед пухлин статевих органів у дівчаток частіше спостерігаються
639. Пухлини статевих органів у дівчаток характеризуються
640. Гранульозоклітинні пухлини у дівчаток викликають
641. Для пухлин статевих органів у дівчаток характерно
642. Пухлини статевих органів у дівчаток необхідно диференціювати від
643. При підозрі на пухлину яєчника у дівчаток слід провести
644. При встановленні діагнозу пухлини яєчника у дівчаток необхідне:
645. Обсяг планового хірургічного втручання у дівчаток, хворих на пухлину яєчника
646. Обсяг хірургічної операції при перекруті ніжки кістоми яєчнику у дівчаток
647. Оваріальні естрогени:
648. Дія оваріальних стероїдів на аденогіпофіз
649. Обсяг операції з приводу синдрому склерокістозних яєчників
650. Консервативна терапія синдрому СКЯ
651. Фукціональний стан яких ланок можно визначити за "тестами овуляції"
652. Які зв'зки характерні для системи регуляції репродуктивної функції
653. Фактори, які беруть участь в регуляції репродуктивної функції
654. Найвищий пік секреції естрогенів приходиться на
655. Пік секреції прогестерону приходиться на
656. Овуляція наступає під впливом
657. Найбільш часта причина затримки статевого розвитку
658. Функція передньої долі гіпофізу знаходиться під впливом
659. Циклічна секреція гонадотропінів залежить від
660. Передчасний статевий розвиток може бути обумовлений
661. Головна функція прогестерону
662. Для фолікулярної кісти яєчника не характерні
663. При невеликій пухлині яєчника у молодої жінки потрібне
664. З двох сторін частіше бувають
665. Фемінізуючі пухлини яєчників - це
666. Маскулінізуючі пухлини яєчника - це
667. Анатомічна ніжка кістоми яєчника включає
668. Які з вказаних пухлини найчастіше малігнізуються
669. Некроз міоматозного вузла супроводжується наступними характеристиками больового синдрому
670. Типове положення хворої та загальний стан при кровотечі в черевну порожнину
671. Симптом Промптова є диференційно - діагностичним критерієм між:
672. Фактори ризику розвитку пухлин яєчників
673. Фактори ризику розвитку пухлин яєчників
674. Больовий синром при перекруті ніжки або розриві капсули пухлини яєчника включає:
675. Нудота та блювота як симптом "гострого живота" не характерні для:
676. Для клінічної картини перекруту ніжки пухлини яєчника характерно:
677. Тривалість консервативного лікування при пельвіоперитоніті до прийняття рішення про операцію
678. Причинами виникнення "гострого живота" є:
679. Показання до екстренної лапаротомії:
680. Обсяг хірургічного втручання при перекруті ніжки кісти яєчника у молодої жінки
681. Обсяг хірургічного втручання при перекруті ніжки кісти яєчника у 30 - ти річної жінки:
682. При перитоніті та тяжкому стані хворої показано:
683. Мета передопераційної підготовки при перитоніті:
684. При пельвіоперитоніті показано:
685. Обсяг хірургічного втручання при перитоніті після розриву піосальпінксу у молодої жінки:
686. При диференційній діагностиці "гострого живота":
687. Недостатність лютеїнової фази обумовлюють:
688. Можливі локалізації вогнищ ендометріозу:
689. В патогенезі ендометріозу відіграють роль:
690. Рецидив та загострення ендометріозу спостерігається внаслідок:
691. В діагностиці "гострого живота" не має значення:
692. Від'ємний азотний баланс після операції викликає:
693. Післяопераційна блювота при інгаляційній анестезії не може бути обумовлена:
694. Втрата води організмом з надмірним виведенням натрію спостерігається при:
695. Об'єм крові у невагітної жінки (на кг маси):
696. Для бактеріально - токсичного шоку характерно:
697. Задачі комплексної інтенсивної терапії септичного шоку:
698. Клімактеричний синдром частіше спостерігається у:
699. При клімактеричному синдромі спостерігається:
700. Як зменшити частоту ускладнень після хіміотерапії ?
701. Яка основна причина розвитку ускладнень після хіміотерапії ?
702. Вкажіть, який фактор сприяє виникненню фолікулярних кіст:
703. Яка клінічна ознака не характерна для фолікулярної кісти яєчника ?
704. Рак якої локалізації серед пухлин репродуктивної системи зустрічається найрідше ?
705. Вкажіть критерії оцінки діагнозу за класифікацією ТNМ:
706. Секрецією яких речовин не керує гонадотропін /релізинг/ вивільнюючий гормон?
707. Основною ознакою овуляції є:
708. Які процеси стимулює ФСГ?
709. Чи стимулює ЛГ виділення андрогенів
710. Чи беруть участь ФСГ та ЛГ у стимуляції вивільнення пролактину?
711. Фізіологічні характеристики пременопаузи включають
712. Чи піддається замісній терапії естрогенами розслаблення піхви у жінок в менопаузі?
713. Головний ризик для здоров'я під час менопаузи представляє:
714. Рекомендоване лікування остеопорозу включає
715. Основна причина дисфункціональних маткових кровотеч під час перименопаузального періоду:
716. Чи є діабет протипоказанням до постменопаузальної замісної терапії естрогенами:
717. В якому з станів найімовірніша гіперплазія ендометрію
718. Яка з перерахованих характеристик справедлива для дисгерміноми яєчників?
719. Яке з стверджень є справедливим для дисгерміноми яєчииків?
720. Провідний фактор початку менструації :
721. Клінічні стани, що підходять для стимуляції овуляції кломіфеном включають:
722. Який варіант лікування оптимальний при полікістозі яєчників
723. Чи може фізіотерапія приводити до виникнення фолікулярних кіст?
724. При фолікулярних кістах завжди необхідне оперативне лікування?
725. Визначте оптимальну тактику в умовах жіночої консультації при підозрі на фолікулярну кісту яєчника:
726. Чи завжди розрив кісти жовтого тіла потребує оперативного лікування?
727. Чи може супроводжуватися параоваріальна кіста явищами перекруту ?
728. Чи може допомогти оглядовий рентген- знімок малого тазу в діагностиці параоваріальної кісти?
729. Циліоепітеліальна кістома - справжня пухлина?
730. Псевдомуцинозна кістома озлоякіснюється частіше, ніж циліоепітеліальна ?
731. Перекручування ніжки циліоепітеліальної кістоми відбувається частіше ніж псевдомуцинозної ?
732. Чи властиві процеси надмірної проліферації циліоепітеліальній кістомі ?
733. Чи сприяє резекція яєчників розвитку аденоміозу матки,
734. Нормальний рівень статевого хроматину у жінок?
735. Під дією яких гормонів підвищується ректальна температура у ІІ половині менструального циклу?
736. Чи свідчить падіння ректальної температури перед підвищенням про адекватну естрогенну насиченість:
737. Пік секреції естрогенів спостерігається на:
738. Лікарська тактика в умовах поліклініки після операції видалення кісти яєчника
739. Якими гормонами обумовлена фаза проліферації в ендометрії
740. Який з гормонів необхідний для формування фази секреції в ендометрії
741. З якими екстрагенітальними пухлинами не потрібно диференціювати пухлини яєчників
742. Вкажіть оптимальну операцію при злоякісних пухлинах яєчників
743. Чи є естрон канцерогеном?
744. Який з естрогенних гормонів зберігає циклічність продукування в менопаузі
745. Який із естрогенних гормонів в менопаузі виділяється безперервно?
746. Вкажіть чинник, що сприяє виникненню кіст жовтого тіла
747. Зазначте ознаку, не характерну для кіст жовтого тіла:
748. Назвіть найхарактернішу клінічну ознаку для хворих із перекрутом ніжки кісти:
749. Назвіть захворювання, з котрим найчастіше диференціюють перекрут ніжки кісти:
750. Яка тактика лікаря в умовах жіночої консультації при перекруті ніжки кісти?
751. Яке з зазначених пухлинних утворень не супроводжується клінікою перекрута ніжки кісти?
752. Виберіть варіант оптимального лікарської тактики при фібромі яєчників:
753. Якою є тактика лікаря жіночої консультації при попередньому діагнозі фіброми яєчників, дермоїдної кісти ?
754. Зазначте основну групу ризику хворих з розвитку раку яєчників:
755. Які з перерахованих пухлин яєчників частіше дають злоякісні метаплазії:
756. Зазначте характерні для раку яєчників варіанти порушення менструальної функції:
757. Які скарги не характерні для текоми яєчників?
758. Який тип піхвового мазка характерний для текоми яєчників?
759. У якому віці найчастіше розвивається аренобластома яєчника?
760. Назвіть не характерну ознаку аренобластоми:
761. Який тип піхвового мазка характерний для аренобластоми?
762. Які проби використовуються для уточнення діагнозу аренобластоми яєчника?
763. Виберіть оптимальний варіант лікарської тактики при попередньому діагнозі аренобластоми:
764. Який характер має біль при дисгерміномі?
765. Який тип порушення менструальної функції частіше усього спостерігається при дисгерміномі?
766. Куди найчастіше метастазує дисгермінома яєчника?
767. Що є основним симптомом ендометріозу яєчників?
768. Чи показане хірургічне лікування при І-й стадії внутрішнього ендометріозу?
769. Чи можна псевдомуциозне утворення в яєчнику назвати кістою?
770. Чи є серозна кістома ретенційним утворенням
771. Чи є "шоколадні" кісти яєчників ретенційними утвореннями?
772. Чи можлива клініка "гострого живота" при циліоепітеліальних кістомах ?
773. Чи припустиме вичікувальне ведення вагітності при кістомах яєчників ?
774. Чи потрібне диспансерне спостереження хворої, що перенесла консервативну операцію на яєчниках у молодому віці ?
775. Чи можливе консервативне ведення лютеїнових кіст яєчників?
776. Чи можна при наявності невеличкої тонкостінної кісти ячника проводити фізіотерапевтичне лікування
777. Чи існує міжнародна класифікація раку яєчників
778. Чи дозволяє цитологічне дослідження асцитічної рідини встановити структуру раку яєчника ?
779. Чи можна судити про ефективність хіміотерапії за цитологічним дослідженням
780. Чи застосовується методика ізольованого гормонального лікування раку яєчників
781. Скільки років підлягає диспансерному спостереженню хвора, що лікувалася з приводу раку яєчників?
782. Яку маніпуляцію варто зробити до оперативного лікування асцитичної форми раку яєчників?
783. Чи потрібно вводити в черевну порожнину хіміопрепарати при операції з приводу раку яєчників?
784. Чи можна клінічними методами віддиференціювати кістому яєчника від кісти
785. Якому ступеню побічної дії протипухлинних препаратів відповідають гематологічні показники Нв-95-109 г/л, тромбоцити 75-99, лейкоцити 3,0-3,9 слабкі петехії ?
786. Якому ступеню побічної дії протипухлинних препаратів відповідають гематологічні показники: Нв- 65-79 г/літр, лейкоцити-1,0-1,9, тромбоцити-25-49, виражені кровотечі, що потребують перел. крові до 4 раз по 500 мл?
787. Якому ступеню побічної дії протипухлинних препаратів відповідають такі гематологічні показники:Нв більше 65 г/л, тромбоцитів більше 25, кровотеча, що потребує переливання крові більш, ніж 4 раз по 500 мл?
788. Якому ступеню побічної дії противопухлинних препаратів відповідають такі показники: протеінурія більше 3 г/л?
789. Чи є вінкристин протипухлинним антибіотиком?
790. Чи є вінбластин протипухлинним антибіотиком?
791. Чи є меркаптопурин протипухлинним антибіотиком?
792. Чи є дактиноміцин протипухлинним антибіотиком?
793. Яка з методик є найінформативнішю для діагностики хоріонкарциноми матки:
794. Який з маркерів є раннім тестом розвитку чи рецидиву хоріонкарциноми:
795. Що є найбільш раннім симптомом хоріонкарциноми:
796. Найчастіше виявляються метастази хоріонкарциноми в:
797. В якому відсотку випадків виявляються метастази хорінкарциноми в легені:
798. Найчастіші ускладнення при лікуванні хоріонкарциноми:
799. Оптимальний об'єм хірургічного втручання при метастатичній хоріонкарциномі:
800. Найефективніша методика хіміотерапії хоріонкарциноми матки:
801. Найпоширеніший метод лікування хоріонкарциноми:
802. Яка стадія хоріонкарциноми у хворої, якщо виявлено метастаз у вагіну:
803. Яка локалізація хоріонкациноми супроводжується найагресивнішим перебігом:
804. Назвіть строки вагітності, при яких найчастіше відбувається самовільне переривання вагітності при міхурцевому заметі:
805. Як часто міхурцевий замет супроводжується утворенням 2-х сторонніх лютеїнових кіст яєчників?
806. Лютеїнові кісти зазнають зворотнього розвитку після міхурцевого замету на протязі:
807. Частота визначення ВХГ в перші 2 місяці після евакуації міхурцевого замету:
808. Чи всім жінкам після евакуації міхурцевого замету слід проводити рентгенографію органів грудної клітини:
809. Назвіть оптимальні строки вагітності після евакуації міхурцевого замету:
810. Яким методам контрацепції слід надавати перевагу після евакуації міхурцевого замету:
811. 34-річній хворій проведений мед.аборт, під час вишкрібання виявлені пухирці. Гістологічний висновок- міхурцевий замет. Оптимальна тактика?
812. У хворої через 2 місяці після евакуації міхурцевого замету вХГ в крові 1000 МЕ/л. Ваші дії?
813. У хворої через 1 тиждень після евакуації міхурцевого замету вХГ в крові 4000 МЕ/л. Ваші дії?
814. У хворої на міхурцевий замет рівень вХГ підвищився до 200 МЕ/мл через 8 тижнів після евакуації МЗ. Оптимальна тактика?
815. У хворої діагностована вагітність через 2 роки після лікування з приводу міхурцевого замету. Оптимальна тактика?
816. У хворої через 2 місяці після евакуації міхурцевого замету вХГ в крові не визначається. Ваші дії?
817. Чи є морфологічний діагноз "міхурцевий замет" критерієм для призначення хіміотерапії?
818. Чи є морфологічний діагноз "міхурцевий замет" критерієм для відмови від хіміотерапії?
819. Показами для призначення хіміотерапії при міхурцевому заметі є:
820. Як повинна підбиратися хіміотерапія для хворих на міхурцевий замет?
821. Монохіміотерапія показана хворим на міхурцевий замет з:
822. Поліхіміотерапія показана хворим на міхурцевий замет при:
823. Чи потрібно проводити анатомічне стадіювання випадків міхурцевого замету, що підлягають спеціальному лікуванню?
824. Чи може міхурцевий замет давати метастази?
825. Чи можливе злоякісне переродження міхурцевого замету?
826. Чи є наявність міхурцевого замету в анамнезі фактором ризику розвитку міхурцевої вагітності в наступному?
827. При якому віці матері ризик розвитку міхурцевого замету найвищий?
828. При якому віці матері ризик розвитку міхурцевого замету найнижчий?
829. При якому віці батька ризик розвитку міхурцевого замету найвищий?
830. Чи підвищує ризик розвитку міхурцевого замету наявність самовільних абортів в анамнезі?
831. Усі випадки міхурцевого замету мають:
832. Чи при всіх міхурцевих заметах потрібно проводити рентгенографію органів грудної порожнини після евакуації міхурцевої вагітності?
833. Чи усім хворим після евакуації міхурцевого замету потрібно проводити УЗД органів малого тазу?
834. Чи усім хворим після евакуації міхурцевого замету потрібно проводити УЗД органів черевної порожнини?
835. Чи допустиме використання якісних тестів на вагітність для контролю рівня ВХГ після евакуації міхурцевого замету?
836. Якому методу евакуації міхурцевого замету потрібно надавати перевагу?
837. Якому видові інструментальної евакуації міхурцевого замету потрібно надавати перевагу?
838. Які види міхурцевого замету розрізняє наукова група ВООЗ?
839. Чи виділяється інвазивний міхурцевий замет як окрема пухлина в морфологічній класифікації ВООЗ?
840. Повний міхурцевий замет характеризується:
841. Частковий міхурцевий замет характеризується:
842. Чи життєздатний плід при частковому міхурцевому заметі?
843. Чи життєздатний плід у випадку двійні, що складається з міхурцевого замету та плоду?
844. Який каріотип мають більшість повних міхурцевих заметів?
845. Яку природу мають хромосоми повних міхурцевих заметів?
846. Який каріотип мають більшість часткових міхурцевих заметів?
847. Чи проявляє інвазивний міхурцевий замет прогресію справжнього раку?
848. Чи можливий перехід повного міхурцевого замету в інвазивний міхурцевий замет?
849. Чи можливий перехід часткового міхурцевого замету в інвазивний міхурцевий замет?
850. Інвазивний міхурцевий замет характеризується:
851. у які строки відбувається нормалізація рівня ВХГ при спонтанній ремісії у хворих на повний міхурцевий замет?
852. у які строки відбувається нормалізація рівня ВХГ при спонтанній ремісії у хворих на частковий міхурцевий замет?
853. Який прогностичний фактор для трофобластичної хвороби вагітності враховує ВООЗ система підрахунку балів?
854. При якій кількості індивідуальних балів за ВООЗ шкалою хворих на трофобластичну хворобу відносять до низького ризику розвитку захворювання?
855. При якій кількості індивідуальних балів за ВООЗ шкалою хворих на трофобластичну хворобу відносять до середнього ризику розвитку захворювання?
856. При якій кількості індивідуальних балів за ВООЗ шкалою хворих на трофобластичну хворобу відносять до високого ризику розвитку захворювання?
857. Який хіміопрепарат використовується для лікування трофобластичних пухлин з низьким ризиком метастазування?
858. Який хіміопрепарат використовується як препарат другої лінії, при резистентності до метатрексату, для лікування трофобластичних пухлин з низьким ризиком метастазування?
859. Який водорозчинний вітамін зменшує токсичну дію метатрексату?
860. Яка схема поліхіміотерапії є найоптимальнішою для лікування трофобластичних пухлин з середнім ризиком метастазування?
861. Яка схема поліхіміотерапії є найоптимальнішою для лікування трофобластичних пухлин з високим ризиком метастазування?
862. Яка схема поліхіміотерапії є альтернативною для лікування трофобластичних пухлин з середнім ризиком метастазування?
863. Яка стадія захворювання у хворої з повним міхурцевим заметом і метастазом у піхву?
864. Яка стадія захворювання у хворої з повним міхурцевим заметом і метастазом у легеню?
865. Яка стадія захворювання у хворої з частковим міхурцевим заметом і метастазом у печінку?
866. Яка стадія захворювання у хворої з інвазивним міхурцевим заметом без метастазів?
867. В якому випадку показана повторна рентгенографія органів грудної порожнини через 3 тижні після евакуації міхурцевого заметому?
868. Чи показане планове оперативне втручання з приводу фолікулярних кіст яєчників у хворої з частковим міхурцевим заметом?
869. Чи зазнають регресії фолікулярні кісти яєчників у хворих з міхурцевим заметом на фоні хіміотерапії?
870. Як прискорити регресію фолікулярних кіст яєчників великих розмірів у хворих з міхурцевим заметом?
871. В яких випадках показане оперативне втручання з приводу фолікулярних кіст яєчників у хворих з міхурцевим заметом?
872. Чи правильне твердження: повний та частковий міхурцевий замет - дві різні етіопатогенетичні, гістологічні та клінічні патології?
873. Чи відомі маркери, що визначають агресивність протікання міхурцевого замету?
874. Якою максимальною кількістю балів оцінюється кожний прогностичний фактор за ВООЗ шкалою для трофобластичної хвороби вагітності?
875. У хворих з двійнею, що складається з повного міхурцевого замету та нормального плоду підвищений ризик:
876. Чи допустиме видалення міхурцевої маси шляхом піхвового або корпорального кесаревого розтину у хворої з інвазивним міхурцевим заметом?
877. Чи доцільне rеаbrаsіо після повної евакуації міхурцевого замету?
878. У 20-річної жінки через 1 рік після евакуації міхурцевого замету ановуляторні оваріально-менструальні цикли. Чи можна розпочинати гормонотерапію без повного клінічного обстеження та визначення ВХГ?
879. У жінки через 3 роки після лікування з приводу інвазивного міхурцевого замету діагностована вагітність. Ваші дії?
880. Які гормони,аналогічно до плаценти,секретують пухлини трофобласту?
881. Який гормон вважається маркером пухлин трофобласту і має найбільше практичне значення?
882. Яку хімічну природу має хоріонічний гонадотропін?
883. Який відрізок хоріонічного гонадотропіну притаманний тільки його структурі?
884. Чи можливе переродження інвазивного міхурцевого замету в хоріонкарциному?
885. Чим обумовлене підвищення рівня ВХГ в перші дні після початку хіміотерапії з приводу міхурцевого замету?
886. Чи справедливе твердження: ультразвуковий метод - є високоінформативним для діагностики та контролю ефективності лікування міхурцевого замету?
887. Яка тривалість диспансерного спостереження хворої після лікування з приводу повного міхурцевого замету?
888. Яка тривалість диспансерного спостереження хворої після лікування з приводу часткового міхурцевого замету?
889. Яка тривалість диспансерного спостереження хворої після лікування з приводу інвазивного міхурцевого замету?
890. Чи вищий рівень патології наступних вагітностей (самовільні аборти, викидні т.ін.)серед жінок, що лікувалися з приводу міхурцевого замету?
891. Чи підвищується ризик ранньої менопаузи у 40-річної жінки, якій проводилася хіміотерапія з приводу міхурцевого замету?
892. Яке з наведених тверджень є найточнішим?
893. Чи підвищується ризик розвитку вторинних пухлин у жінок, що отримали монохіміотерапію метатрексатом з приводу трофобластичних пухлин?
894. Чи підвищується ризик розвитку вторинних пухлин у жінок, що отримали поліхіміотерапію з приводу трофобластичних пухлин?
895. Які вторинні пухлини найчастіше розвиваються у жінок, що отримали поліхіміотерапію з приводу трофобластичних пухлин?
896. Якому методу УЗД слід надавати перевагу для контролю ефективності лікування міхурцевого замету?
897. У 37-річної хворої з інвазивним міхурцевим заметом виконана екстирпація матки з додатками з приводу профузної маткової кровотечі. Чи показана хіміотерапія в післяоперційному періоді?
898. Чи у всіх випадках часткового міхурцевого замету можна мікроскопічно ідентифікувати фетальні тканини?
899. Міхурцевий замет необхідно диференціювати з:
900. В які терміни вагітності завершується морфологічне та функціональне становлення плацентарного бар'єру?
901. Чи можна назвати плаценту ендокрінним органом?
902. Які гормони продукує плацента?
903. З якого терміну вагітності починається секреція хоріонічного гонадотропіну?
904. Які м'язево-зв'язкові апарати забезпечують фіксацію та рухливість матки та її додатків?
905. Збудником ВІЛ- інфекції є:
906. Джерелом ВІЛ-інфекції є:
907. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції:
908. Клітини яких тканин найчутливіші до ВІЛ:
909. Інкубаційний період при СНІДі:
910. Основні етапи ВІЛ-інфекції:
911. Клінічні прояви пре СНІДу:
912. Які системи організму людини переважно вражаються при ВІЛ інфікуванні?
913. Яка група клітин вражається при ВІЛ-інфекції?
914. На ВІЛ-інфекцію необхідно обстежувати хворих з підозрою на
915. СНІД- асоційоване вірусне захворювання:
916. СНІД- асоційовані захворювання, викликані найпростішими і грибами
917. СНІД-асоційовані захворювання, бактеріологічної природи:
918. Які контингенти вважаєте Ви необхідним обстежувати на ВІЛ-інфекцію?
919. Яких хворих вважаєте Ви за необхідне обстежувати на ВІЛ-інфекцію ?
920. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованого представляють найбільшу епіднебезпеку?
921. Як захиститися медприцівнику від зараження при роботі з ВІЛ-інфікованим та хворим (носієм) ВГВ?
922. Як поступити медпрацівникові якщо на шкіру аьо слизові оболонки попав матеріал (кров, піхвові виділення, спино-мозкова рідина, сперма)?
923. Найефективніші засоби профілактики ВІЛ- інфікції, реальні на теперішній час?
924. Коли починаються перші зміни в картині крові, які характеризують ВІЛ-інфекцію?
925. Хто входить в групу ризику?
926. Які способи профілактики ВІЛ-інфекції та ВГВ?
927. ВІЛ - І переважно зустрічається серед населення:
928. ВІЛ - ІІ переважно зустрічається серед населення:
929. Ураження легенів при СНІДу переважно зумовлені:
930. Які групи населення відносяться до групи високого ризику зараження ВІЛ-інфекції:
931. Повсякденний соціальний контакт з вірусоносіями ВІЛ являє небезпеку для оточуючих осіб?
932. Дитина вірусоносій ВІЛ може відвідувати дитячий заклад?
933. Найбільше практичне значення в лабораторній діагностиці ВІЛ-інфекції має:
934. Інфікування медперсоналу при проведенні маніпуляцій можливе:
935. Інфікуюча доза крові, кантомінована вірусом СНІДу:
936. Чи необхідно проведення карантину в місцях виявлення хворих та носіїв ВІЛ- інфекції ?
937. Збудниками ВГ, є:
938. Джерело інфекції при ВГ "В":
939. Вхідні ворота інфекції при ВГ "В" є:
940. Інфікуюча доза крові, кантомінована вірусом ВГ "В":
941. Шляхи передачі вірусу гепатиту В, С, Д:
942. Фактори інфікування вірусом гепатиту В:
943. Інкубаційний період при гепатиті В:
944. Період заражувальності джерела інфекції, тобто наявність вірусу гепатиту В у біологічних рідинах:
945. Яких хворих необхідно обстежувати на маркери гепатиту В:
946. Які з перерахованих контингентів підлягають обов'язковому обстеженню на маркери гепатиту В:
947. Які форми гепатиту мають парентеральний механізм передачі:
948. Яка форма вірусного гепатиту є серйозною проблемою охорони здоров'я в світі та м.Києві?
949. Стійкість вірусу гепатиту В при кімнатній температурі + 8 град. в об'єктах навколишнього середовища при контамінації їх біологічними рідинами організму:
950. Стійкість вірусу гепатиту В при температурі - 20 град. в об'єктах навколишнього середовища при контамінації їх біологічними рідинами організму
951. Які з біологічних рідин організму представляють найбільшу значимість в інфікуванні вірусом гепатиту В?
952. Чи є вакцина проти гепатиту В?
953. Основне завдання вакцинації населення проти гепатиту В:
954. Які контингенти підлягають вакцинації проти гепатиту В:
955. Найчастіше хворіють ВГ "В" люди віком:
956. Чи небезпечний для оточуючих носій НВs Аg:
957. Інфікуюча доза крові, кантамінована вірусом гепатиту "Д"?
958. Гепатит "С" перебігає з клінічними проявами в:
959. Інкубаційний період при ВГ "С"
960. Які методи променевої терапії використовуються при лікуванні раку шийки матки?
961. Який основний метод лікування раку шийки матки застосовується при І-б стадії, Т1бN0М0?
962. Який основний метод лікування раку шийки матки застосовуіться при ІІ-а стадії, Т2N0М0?
963. Який метод лікування раку шийки матки застосовується при ІІІ стадії?
964. Який метод лікування раку шийки матки застосовується при ІV стадії?
965. Які методи променевої терапії можуть застосовуватися в плані комбінованого лікування при раці шийки матки?
966. Якому варіанту опромінення краще віддати перевагу в плані комбінованого лікування раку шийки матки?
967. Яка вогнищева доза за фракцію при передопераційній ТГТ раку шийки матки методом звичайного фракціонування?
968. Яка сумарна вогнищева доза при передопераційній ТГТ раку шийки матки в умовах звичайного фракціонування?
969. Які сумарні вогнищеві дози при передопераційній ТГТ раку шийки матки в умовах великого фракціонування, доза за фракцію 5-6 Гр?
970. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні післяопераційної ТГТ раку шийки матки?
971. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні післяопераційної ТГТ раку шийки матки?
972. Яка вогнищева доза за фракцію при ТГТ раку шийки матки в плані поєднаного променевого лікування?
973. Яка сумарна вогнищева доза (СВД) ТГТ в точці В за курс поєднано-променевого лікування раку шийки матки?
974. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії (ручна методика) при раці шийки матки?
975. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія при раці шийки матки, ритм опромінювання 1 раз на тиждень?
976. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія при раці шийки матки, ритм опромінювання 2 рази на тиждень?
977. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії при раці шийки матки (апаратна гама-терапія АГАТ-ВУ)?
978. При неінвазивному раці шийки матки С-r іп sіtи після органозберігаючої електроконізації променева терапія:
979. Яка сумарна осередкова доза в точці А і в точці В при передопераційній поєднаній променевій терапії (по інтенсивній методиці) рака шийки матки І-Б стадії?
980. Яка сумарна осередкова доза в точці А при раці шийки матки від контактної променевої терапії (АГАТ-В, фракціонування 10 Гр за одну аплікацію, ритм опромінення 1 раз на тиждень)?
981. Яка сумарна осередкова доза в точці А при раці шийки матки від контактної променевої терапії (АГАТ-В, фракціонування 7 Гр за одну аплікацію, ритм опромінення 1 раз в 5 днів)?
982. Основний метод лікування раку шийки матки при С-r іп sіtи:
983. Основний метод лікування раку шийки матки при стадії І-а Т1аN0М0:
984. При яких умовах І, ІІ стадій раку шийки матки методом вибору є комбіноване лікування?
985. Який відсоток хворих на рак тіла матки страждає порушенням жирового і білкового обміну?
986. Яка тенденція захворюваності раком тіла матки?
987. Які гістологічні форми раку тіла матки?
988. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки при І, ІІ і ІІІ стадіях:
989. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки ІV стадії захворювання:
990. Які методи променевої терапії можуть застосовуватись при лікуванні раку тіла матки?
991. Якому варіанту опромінювання слід надати перевагу в плані комбінованого лікування при раці тіла матки?
992. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні передопераційної ТГТ раку тіла матки звичайним фракціонуванням 5 раз на тиждень?
993. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні передопераційної ТГТ при раці тіла матки в умовах звичайного фракціонування?
994. Які сумарні вогнищеві дози при передопераційній ТГТ при раці тіла матки в умовах збільшення вогнищевої дози за фракцію до 5-6 Гр?
995. Яка вогнищева доза за фракцію при проведенні післяопераційної ТГТ раку тіла матки?
996. Яка сумарна вогнищева доза при проведенні післяопераційної ТГТ раку тіла матки?
997. Яка доза за фракцію при проведенні дистанційної ТГТ в плані поєднаного променевого лікування раку тіла матки?
998. Яка вогнищева доза в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання при раці тіла матки за курс поєднаної променевоі терапії (ручна методика)?
999. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія раку тіла матки, ритм опромінювання 2 рази на тиждень?
1000. Яка вогнищева доза в точці А за одну аплікацію (АГАТ-ВУ) поєднана променева терапія раку тіла матки, ритм опромінювання 1 раз на тиждень?
1001. Яка СВД в точці А від внутрішньопорожнинного опромінювання за курс поєднаної променевої терапії раку тіла матки (апаратна гама-терапія АГАТ-ВУ)?
1002. Вкажіть в яких випадках при раці тіла матки показано післяопераційне опромінення піхвової трубки з профілактичної ціллю:
1003. Чи доцільне застосування статичної дистанційної променевої терапії раку яєчників при дисемінації пухлинного процесу по брюшині?
1004. Вкажіть відстань між осями качання при рухомому двоосьовому післяопераційному опромінюванні раку яєчників:
1005. Вкажіть, які методи променевого лікування застосовуються при лікуванні раку яєчників:
1006. СВД ТГТ при лікуванні рецидивів і метастазів раку яєчників (в умовах звичайного фракціонування) при комбінованому лікуванні:
1007. В яких режимах застосовується дистанційна променева терапія при лікуванні раку яєчників?
1008. Яка СОД підводиться на серединну фронтальну площину миски при післяопераційній ТГТ раку яєчників?
1009. Вкажіть верхню і нижню границі об'єму опромінення (по методиці зміщуваних смужок - strір-tесhпіс) при дисемінації по очеревені раку яєчника?
1010. Яка сумарна вогнищева доза ТГТ в точці В за курс поєднано-променевого лікування при раці піхви?
1011. Яка СВД на поверхню пухлини від внутрішньопорожнинного лікування за курс поєднаної променевої терапії раку піхви (ручна методика)?
1012. Найбільш доцільний і ефективний метод лікування раку піхви локально-регіонарного розповсюдження:
1013. Особливості проведення внутрішньопорожнинної променевої терапії раку піхви і об'єм тканин, що підлягають дистанційному опроміненню залежать від:
1014. На першому етапі дистанційного опромінення раку в/з і с/з піхви в об'єм опромінення включають:
1015. При уражені пухлиною нижньої третини піхви на І етапі дистанційного опромінення в об'єм опромінення включають:
1016. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви І стадії становить:
1017. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви ІІ стадії становить:
1018. Доза, яка підводиться на середину фронтальної площини тазу на І етапі дистанційного опромінення при раці піхви ІІІ стадії становить:
1019. На другому етапі поєднаної променевої терапії раку піхви дистанційним методом проводять опромінення:
1020. Внутрішньопорожнинна гама-терапія в/з і с/з раку піхви проводиться:
1021. При внутрішньопорожнинній гама-терапії раку піхви циліндричним кольпостатом підволять дозу за сеанс на відстань 0,75 см від поверхні аплікатора:
1022. Сумарні вогнищеві дози, які підводяться на зони лімфатичних вузлів при раці піхви від дистанційної променевої терапії становлять:
1023. Нижня границя поля опромінення при дистанційній променевій терапії пухлини н/з піхви проходить на:
1024. Яка сумарна осередкова доза в точці В від дистанційної променевої терапії при поєднаному променевому лікуванні раку верхньої і середньої третини піхви ІІІ-Б стадії?
1025. Вкажіть СОД на первинну пухлину від дистанційної променевої терапії (ДПТ) і контактної променевої терапії (КПТ) при поєднаному променевому лікуванні раку вульви І стадії (Т1N0М0):
1026. Вкажіть СОД на первинну пухлину від глибокої рентгенотерапії і аплікаційної гама-терапії при поєднаному променевому лікуванні раку вульви ІІ-А стадії (Т2N0М0):
1027. Вкажіть СВД близькофокусної рентген-терапії при лікуванні раку вульви в поєднанні з глибокою рентген-терапією:
1028. Вкажіть СВД глибокої рентген-терапії при лікуванні раку вульви в поєднанні з близьковокусною рентген-терапією:
1029. Вкажіть СВД при ТГТ раку вульви за радикальною програмою в умовах звичайного фракціонування:
1030. При електронній терапії раку вульви з енергією 8-10 Мев сумарно на пухлину підводиться в залежності від стадії:
1031. При метастазах раку вульви в пахові лімфовузли (N1) проводиться дистанційна гама-терапія класичним фракціонуванням (як самостійний метод лікування) у сумарній вогнищевій дозі:
1032. При комбінованному лікуванні метастазів раку вульви (N3) проводиться передопераційна дистанційна гама-терапія у сумарній вогнищевій дозі:
1033. З якими напрямками наукового пошуку пов'язані нові можливості променевої терапії хворих на рак прямої кишки?
1034. Яка щільність губчатої кісткової тканини (в г/см3)?
1035. Яка щільність жирової клітчатки в (в г/см3)?
1036. Яка доля активного кісткового мозку в ребрах людини (по Еллісу)?
1037. На скільки відсотків ослаблюється пучок гама-випромінювання при проходженні через кряжі?
1038. Чи проводиться променева терапія при порушеннях жирового і білкового обміну (ксантоматоз, хвороба Гоше, хвороба Хенд-Крисчен-Шюллера)?
1039. Яка щільність компактної і кісткової тканини (в г/см3)?
1040. Вкажіть режими опромінення, які використовуються для лікування метастазів в кістки
1041. Дайте визначення поняттю загальні променеві реакції:
1042. Від яких факторів залежить пригнічення кровотворення:
1043. Який ряд кістковомозкового кровотворення є найбільш радіочутливим?
1044. Які місцеві променеві ураження і ускладнення належать до ранніх?
1045. Які патологічні зміни відносяться до ранніх променевих уражень шкіри?
1046. Які сумарні поглинуті дози шкірою гама-випромінювання звичайним фракціонуванням викливають сухий епідерміт?
1047. Які патологічні зміни відносяться до пізніх променевих ускладнень з боку шкіри?
1048. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для підшкірної жирової клітчатки:
1049. Чи мають специфічні особливості променеві міокардити і перикардити від непроменевих?
1050. Чи є ерозивно-десквамативний променевий езофагіт підставою для відміни подальшого променевого лікування раку стравоходу?
1051. Які із променевих ускладнень кісткової системи відносяться до ранніх?
1052. Які із променевих уражень і ускладнень відносяться до пізніх?
1053. Чим викликано зменшення кількості в периферійній крові її формених елементів при променевій терапії?
1054. Якими клінічними ознаками відрізняються гостра променева пневмонія (променевий пневмоніт) від гострої неспецифічної пневмонії?
1055. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для сечового міхура (звичайне фракціонування):
1056. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для піхви:
1057. Гранична толерантна доза гама-випромінювання для вульви:
1058. Які зв'язки утворюють підвішувальний апарат матки та її додатків?
1059. Які зв'язки утворюють фіксуючий апарат матки та її додатків?
1060. Із якої кількості м'язево-фасціальних шарів складається тазове дно?
1061. Які анатомічні утворення формують опорний апарат матки та її додатків?
1062. Які м'язи формують середній шар м'язів тазового дна?
1063. Які м'язи формують діафрагму тазу?
1064. Що є біологічним бар'єром на шляху проникнення патогенної мікрофлори у верхні відділи внутрішніх статевих органів?
1065. Яку реакцію має слизовий секрет шийкових залоз?
1066. Верхня частина піхви кровопостачається із:
1067. Середня частина піхви кровопостачається із:
1068. Нижня частина піхви кровопостачається із:
1069. Який епітелій вистилає слизову оболонку каналу шийки матки?
1070. Яку реакцію мають виділення з піхви у здорових жінок?
1071. Скільки ступенів чистоти піхви розрізняють за класифікацією Херліна?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів