Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

8. "Патологiя iмунної системи при захворюваннях ШКТ"


887. НЕ вiдноситься до неспецифiчних факторiв iмунiтету:
888. НЕ мають антигенних властивостей:
889. НЕ вiдноситься до алергiчних реакцiй швидкого типу:
890. НЕ вiдноситься до антитiлопродуцентiв:
891. До характерних особливостей медикаментозної алергiчної реакцiї швидкого типу НЕ вiдноситься:
892. НЕ БАЖАНI сполучення препаратiв:
893. НЕ вiдноситься до алергiчних реакцiй швидкого типу:
894. НЕ вiдносяться до алергiчних реакцiй уповiльненого типу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів