Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

7. "Гастроiнтестинальнi iнфекцiї"


852. НЕ ВIДНОСИТЬСЯ до харчових токсикоiнфекцiй:
853. Найбiльш iнформативним при постановi дiагноза сальмонельозу є:
854. Для iнтестинальної форми сальмонельозу характерно:
855. Найбiльш поширена в наш час форма сальмонельозу:
856. НЕ характерна для сальмонел властивiсть:
857. Iнформативно для диференцiйної дiагностики тифоїдної форми сальмонельозу та черевного тифу:
858. Який iз перерахованих методiв обробки їжi протидiє виникненню харчової токсикоiнфекцiї:
859. НЕ характерно для харчової токсикоiнфекцiї, викликаної стафiлококами:
860. Ентеропатогеннi кишечнi палички чутливi:
861. Метод лiкування при сальмонельозi:
862. Протей швидко гине:
863. Звичайно НЕ викликає стафiлококовi токсикоiнфекцiї:
864. НЕ типово для стафiлококової токсикоiнфекцiї:
865. Протей найбiльш чутливий:
866. НЕ бувають причиною зараження ботулiзмом:
867. НЕ типовий для ботулiзму синдром:
868. Найбiльш ефективно при ботулiзмi:
869. До пробiотикiв вiдносяться:
870. Найбiльш небезпечними у вiдношеннi розповсюдження холери є:
871. НЕ дiють згубно на холерний вiбрiон:
872. НЕ слiд призначати хворому холерою:
873. При гострiй дизентерiї переважно уражається:
874. Патоморфологiчнi змiни слизової оболонки товстої кишки при гострiй дизентерiї:
875. Типовi прояви дизентерiї:
876. Ускладненнями гострої дизентерiї може бути:
877. В органiзмi людини розвиток патологiчного процесу викликають:
878. Гельмiнтози, що протiкають з мiграцiєю личиночної форми паразитiв по кровоносним та лiмфатичним судинам:
879. Для лiкування опiсторхоза застосовують:
880. При яких гельмiнтозах необхiдно дослiдити мокроту:
881. При яких гельмiнтозах необхiдно дослiдити дуоденальний вмiст:
882. При яких гельмiнтозах необхiдно дослiдити перианальний зскрiбок:
883. В якому матерiалi виявляються яйця при опiсторхозi:
884. На чому базується лабораторна дiагностика трихiнельозу:
885. Можуть активно проникати через шкiру та слизовi оболонки iнвазивнi личинки:
886. Найбiльш ефективний для лiкування трихоцефальозу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів