Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


6. Гастроентерологія

11. "Рiзне"


1032. Екстракт расторопшi входить до складу:
1033. Тiамiну мало в:
1034. Для зменшення свербiння при холестатичних ураженнях печiнки застосовують:
1035. Препаратом вибору при внутрiшньо-печiнковому холестазi є:
1036. Побiчна дiя цианокобаламiну:
1037. Лiпоєву кислоту не призначають при:
1038. Дефiцит в їжi цианокобаламiну призводить до :
1039. При НВК не приймають:
1040. При пiлоричному хелiкобактерiозi не призначають:
1041. Для лiкування пiлоричного хелiкобактерiозу, що супроводить виразкову хворобу, застосовують:
1042. Розвиток портосистемної енцефалопатiї у хворих на цироз печiнки може розвинутись на фонi тривалого застосування:
1043. Побiчна дiя лiкiв може бути спровокована:
1044. Медикаментознi ускладнення токсичного характеру можуть бути зв'язанi з :
1045. До медикаментозної алергiчної реакцiї негайного типу не вiдносять:
1046. До харчових волокон вiдносять:
1047. Джерелом аскорбiнової кислоти не є:
1048. Пiдвищує тонус нижнього сфiнктеру стравоходу:
1049. Для лiкування псевдомембранозного колiту використовують:
1050. Пальмарна ерiтема може не зустрiчатися при :
1051. Що вiрно по вiдношенню до дельта-вiрусу:
1052. Найбiльш важливими методами дiагностики первинного склерозуючого холангiту є:
1053. До можливих побiчних ефектiв при лiкуваннi рекомбiнантним iнтерфероном не вiдносять:
1054. Випадiння прямої кишки НЕ призводить до:
1055. Для мiкроклiзм, як правило, НЕ використовують:
1056. Для лiкування геморою НЕ використовують лiки:
1057. До ускладнень геморою НЕ вiдносять:
1058. Геморой слiд диференцiювати з :
1059. До факторiв,що сприяють випадiнню прямої кишки, НЕ вiдноситься:
1060. До причин випадiння прямої кишки НЕ вiдносять:
1061. При загостреннi геморою НЕ рекомендують мiкроклiзми з:
1062. Розвитку геморою НЕ сприяє:
1063. При оглядi промежинно-анальної областi виявляють:
1064. Для гемороїдальної кровотечi характерно:
1065. З метою профiлактики геморою в харчовий рацiон включають продукти:
1066. Основною причиною розвитку геморою являється :
1067. Гостру анальну трiщину необхiдно диференцiювати з :
1068. До факторiв, що НЕ сприяють розвитку раку печiнки, слiд вiднести:
1069. До раннiх симптомiв раку печiнки НЕ вiдносять:
1070. Для дiагностики раку печiнки можуть бути iнформативними методи: "
1071. Найбiльш частими проявами раку жовчного мiхура є:
1072. Найменш iнформативний метод дiагностики раку жовчного мiхура є:
1073. Для раку позапечiнкових жовчних шляхiв характерно:
1074. У хворих раком позапечiнкових жовчних шляхiв жовтяниця може поєднуватися з симптомами:
1075. Фактори, якi сприяють розвитку раку прямої кишки:
1076. Захворювання, на фонi яких виникає рак товстої кишки:
1077. Мета дослiдження верхнiх вiддiлiв черевної порожнини:
1078. До клiнiчних проявiв раку тонкої кишки НЕ вiдносять:
1079. До передракових захворювань товстої кишки можна вiднести:
1080. До раннiх проявiв раку прямої кишки вiдносять симптоми:
1081. До обов'язкових методiв дiагностики раку товстої кишки вiдносять:
1082. Ознакою малiгнiзацiї полiпу товстої кишки являється:
1083. Показання для проведення УЗД печiнки:
1084. Просвiт нижньої порожнистої вени (в нормi 15 мм) може бути звуженим в результатi здавлення:
1085. Фармакологiчна дiя кровохльобки (кореневище та корнi):
1086. Покази до застосування танальбiна:
1087. Покази до застосування сукральфата:
1088. Побiчна дiя де-нолу:
1089. Ультразвуковi ознаки ураження печiнки при серцевiй недостатностi включають:
1090. Дiаметр портальної вени збiльшується при:
1091. Для цироза печiнки характернi слiдуючи симптоми:
1092. Фармакологiчна дiя фосфалюгеля:
1093. Фармакологiчна дiя квiток ромашки:
1094. Ознаками хронiчного холециститу можуть бути:
1095. Для хронiчного безкам'яного холециститу характернi:
1096. Вiдключений" жовчний мiхур може бути:
1097. При загостреннi хронiчного панкреатиту визначають:
1098. Симптом УЗД "ураженого порожнистого органа" може бути при:
1099. У перiод ремiсii на наявнiсть хронiчних ерозивно-виразкових уражень вказують:
1100. Для гострого процесу у порожнинi шлунка характернi наступнi ознаки:
1101. До препаратiв, що мiстять ферменти пiдшлункової залози НЕ вiдносять:
1102. Для гострих виразок характерно:
1103. Кальцiй хлорид призначають при:
1104. Декарiс (левамiзол) призначають при захворюваннях, КРIМ:
1105. Для гострих виразок характерно:
1106. Для "хронiчних виразок найбiльш характерно:
1107. Для хронiчного гастриту В характерно:
1108. Препарат березового гриба (чаги) - бефунгiн показаний при:
1109. Для хронiчного гастриту типу А характерна:
1110. Фармакологiчна дiя бруньок берези:
1111. Для неспецифiчного виразкового колiту характерно:
1112. Фармакологiчна дiя трави душицi:
1113. Для хвороби Крона характерно:
1114. До гепатопротекторiв вiдносять:
1115. Що вiрно по вiдношенню до дельта-вiрусу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів