Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

9. "УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ"


463. Можливими етіологічними чинниками системного червоного вовчака вважаються усі наведені, окрім:
464. Який препарат є препаратом першого ряду при лікуванні системного червоного вовчака високого ступеню активності?
465. В якому з наведених випадків системного червоного вовчака при неефективності преднізолону показане призначення циклофосфану:
466. При якому з наведених системних захворювань є можливим розвиток вазоренальної артеріальної гіпертензії?
467. Для ревматоїдного артриту є характерним :
468. Яке з наведених уражень нирок є найбільш характерним для системної склеродермії в стадії розгорнутих клінічних проявів?
469. При якому з наведених системних захворювань з ураженням нирок спостерігається розвиток стабільної ренопаренхіматозної гіпертензії?
470. Яке з наведених уражень судин є найбільш характерним для системної склеродермії?
471. До позасуглобових проявів характерних для хвороби Рейтера відносяться:
472. Яке з наведених нижче уражень нирок при ревматоїдному артриті може бути викликано тривалим застосуванням нестероїдних протизапальних препраратів?
473. При яких з нижчеперелічених захворювань виявляється підвищення рівнів циркулюючих імунних комплексів?
474. Що являють собою LЕ-клітини ?
475. Чи завжди в разі системного червоного вовчака виявляються LЕ-клітини?
476. Після яких ситуацій виявлена протеїнурія, яка потребує повторного дослідження сечі ?
477. Які з нижчеперелічених антитіл є найспецифічнішими для системного червоного вовчака?
478. Які з нижчеперелічених механізмів займають провідне місце в патогенезі вовчакового ГН?
479. Які з перелічених ознак , що мають важливе значення для діагностики системного червоного вовчака, включені до критеріїв діагностики цього захворювання, рекомендовані експертами Американської ревматологічної асоціації?
480. Яка мінімальна кількість критеріїв Американської ревматологічної асоціації (1982) дозволяє вважати достовірним діагноз "системний червоний вовчак'?
481. Які морфологічні форми гломерулонефриту не спостерігаються при вовчаковому ГН?
482. Які з перелічених гістологічних ознак характеризують активність вовчакового ГН?
483. Де локалізуються електронно-щільні депозити при вовчаковому ГН?
484. Які імуногістологічні зміни не виявляються в клубочках при вовчаковому ГН?
485. Які судини втягуються в патологічний процес при геморагічному васкуліті (хворобі Шенляйн-Геноха)?
486. За допомогою якого методу можна уточнити наявність парапротеїнів у сечі?
487. Судини яких органів переважно втягуються в патологічний процес при геморагічному васкуліті (хвороба Шенляйн-Геноха)?
488. Які морфологічні форми ГН спостерігаються при геморагічному васкуліті?
489. Преренальні причини еритроцитурії всі, крім :
490. Які механізми займають провідне місце в ураженні судин при вузликовому поліартеріїті?
491. Які імунологічні зміни в клубочках спостерігаються при генохівському гломерулонефриті (хворобі Шенляйн-Геноха)?
492. Вкажіть провідні клінічні прояви при вузликовому поліартеріїті?
493. Які особливості змін рівнів лейкоцитів крові при вузликовому поліартеріїті?
494. Які форми вузликового поліартеріїту виділяють в залежності від калібру судин, втягнутих в патологічний процес?
495. Вкажіть калібр судин нирок, які втягуються в патологічний процес при мікроскопічній формі вузликового поліартеріїту?
496. Вкажіть калібр судин нирок, які втягуються в патологічний процес при макроскопічній формі вузликового поліартеріїту?
497. Вкажіть основні варіанти ураження нирок при вузликовому поліартеріїті?
498. Які морфологічні форми ГН спостерігаються при вузликовому поліартеріїті?
499. Вкажіть провідні клінічні прояви грануломатозу Вегенера?
500. Які морфологічні форми ГН спостерігаються при грануломатозі Вегенера?
501. Які медикаментозні засоби лікування ефективні при грануломатозі Вегенера?
502. Вкажіть можливі клінічні прояви ураження нирок при системній склеродермії?
503. Вкажіть клінічні прояви "гострої склеродермічної нирки'?
504. Вкажіть які судини нирок переважно уражуються при системній склеродермії?
505. Вкажіть особливості ураження судин нирок при системній склеродермії?
506. Що являє собою система HLА (Hиmап lеисосуtе апtіgеп людський лейкоцитарний антиген)?
507. Що являє собою ревматоїдний фактор?
508. В яких тестах визначається наявність ревматоїдного фактора?
509. Чи завжди при ревматоїдному артриті виявляється ревматоїдний фактор?
510. Для макроскопічної форми вузликового поліартеріїту характерна наявність:
511. Які форми ураження нирок зустрічаються при вузликовому поліартеріїті?
512. Який з механізмів є провідним в патогенезі ГН при вузликовому поліартеріїті?
513. За механізмом розвитку ГН при синдромі Гудпасчура:
514. Який варіант ураження нирок виявляють при ревматизмі?
515. Який характер патогенетичної терапії показаний при "гострій' склеродермічній нирці?
516. Найпереконливішим доказом вовчакової природи уражень нирок є:
517. Ренальний механізм еритроцитурії характерний для:
518. Чи відома етіологія вузликового поліартеріїту?
519. Чи відома етіологія геморагічного васкуліту?
520. Чи відома етіологія системного червоного вовчака?
521. Який фактор має значення для розвитку вузликового поліатеріїту?
522. Яке з уражень нирок характерне для синдрому Гудпасчура?
523. Який фактор має значення для розвиткусистемного червоного вовчака?
524. Які форми ураження нирок найхарактерніші для геморагічного васкуліту?
525. Фіксація якого імуноглобуліну в мезангії найхарактерніша для гломерулонефриту при геморагічному васкуліті?
526. Яким за механізмом розвитку є гломерулонефрит при грануломатозі Вегенера?
527. Чи характерне підвищення рівнів Іg А сироватки крові для гломерулонефриту при геморагічному васкуліті?
528. Чи характерне підвищення циркулюючих імунних комплексів у хворих при активному перебізі системного червоного вовчаку?
529. Чи характерне підвищення циркулюючих імунних комплексів при активному перебізі вовчакового ГН?
530. Чи характерне підвищення рівнів циркулюючих імунних комплексів при активному перебізі ГН у хворих з хворобою Шенляйн-Геноха?
531. Чи є антинуклеарні антитіла характерними для системного червоного вовчака?
532. Чи є антинуклеарні антитіла характерними для геморагічного васкуліту?
533. Чи є ІЕ-клітини характерними для системного червоного вовчака?
534. Чи є характерною для системного червоного вовчака гіперактивність В-лімфоцитів?
535. Чим обумовлено підвищення рівнів циркулюючих імунних комплексів при системному червоному вовчаку?
536. Які з нижче перелічених показників відображають активність вовчакового ГН?
537. Які з перелічених ознак, які мають значення в діагностиці системного червоного вовчака, не включені до критеріїв діагностики цього захворювання, рекомендованих експертами Американської ревматологічної асоціації (1982 р)?
538. Які з перелічених ознак, які мають значення в діагностиці системного червоного вовчака, не включені до критерії діагностики цього захворювання, рекомендованих експертами Американської ревматологічної асоціації (1982 р)?
539. Які з перелічених ознак, які мають значення в діагностиці системного червоного вовчака, не включені до критеріїв діагностики цього захворювання, рекомендованих експертами Американської ревматологічної асоціації (1982 р)?
540. Які з перелічених ознак, які мають значення в діагностиці системного червоного вовчака, не включені до критеріїв діагностики цього захворювання, рекомендованих експертами Американської ревматологічної асоціації (1982 р)?
541. Синдром Гудпасчура проявляється наступними ознаками:
542. Які з наведених лікарських препаратів можуть викликати розвиток вовчако-подібного синдрому?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів