Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

8. "НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ"


446. Яка з наведених ознак є провідною в формуванні нефротичного синдрому?
447. Назвіть лабораторний показник який свідчить про важкість перебігу нефротичного синдрому:
448. Назвіть найбільш часту (з наведених) причин вторинного нефротичного синдрому:
449. В патогенезі нефротичного синдрому головним є:
450. Які фактори призводять до розвитку набряків при нефротичному синдромі?
451. Яке ускладнення є типовим для нефротичного синдрому?
452. Провідна клінічна і лабораторна ознака нефротичного синдрому - протеїнурія, обумовлена:
453. Головна причина диспротеїнемії при нефротичному синдромі - це:
454. Вкажіть основні ознаки нефротичного синдрому?
455. Які зміни коагуляції характерні для нефротичного синдрому?
456. Які провідні механізми великої(масивної) протеїнурії при нефротичному синдромі?
457. Що є провідним в розвитку симптомокомплексу, який називається нефротичним синдромом?
458. Який білок переважає в сечі при нефротичному синдромі?
459. За умови якої з нижчеперелічених захворювань нефротичний синдром не спостерігається?
460. Диспротеїнемія при нефротичному синдромі на грунті первинного гломерулонефриту проявляється?
461. Чи характерне для нефротичного синдрому порушення метаболізму ліпідів?
462. Вкажіть можливі ускладнення нефротичного синдрому незалежно від його генезу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів