Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

7. "ІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ НЕФРИТ"


439. Вкажіть вид грибів, які займають провідне місце в розвитку тубуло-інтерстиціального нефриту?
440. Які структури нирки переважно втягуються в патологічний процес при інтерстиціальному нефриті?
441. Вкажіть характерні морфологічні особливості аналгетичної нефропатії?
442. Які морфологічні ознаки не характерні для гострого інтерстиціального нефриту?
443. Які морфологічні ознаки не характерні для хронічного інтерстиціального нефриту?
444. Що таке тубуло-інтерстиціальний нефрит?
445. Чи характерне зниження функції нирок для хворих на аналгетичну нефропатію?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів