Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

5. "ДІУРЕТИКИ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ."


364. Як змінюють екскрецію калію мінералокортикоїди?
365. Застосування яких груп діуретиків показане в разі гіперкальціємії?
366. Застосування яких груп діуретиків показане в разі гіпокальціємії?
367. Які з перелічених груп діуретиків можуть проявляти ототоксичність?
368. Які з перелічених діуретиків відносяться до петльових?
369. Як змінюється реабсорбція кальцію у висхідному відділі петлі Генле під впливом петльових діуретиків?
370. Які зміни кислотно-лужного стану викликають петльові діуретики?
371. Які з перелічених препаратів відносяться до тіазидових діуретиків?
372. В якому відділі канальців проявляється переважна дія тіазидових діуретиків?
373. Як змінюється реабсорбція кальцію у дистальному звивистому канальці під впливом тіазидових діуретиків?
374. Які зміни кислотно-лужного стану викликають тіазидові діуретики?
375. Які механізми лежать в основі "калійзбереження' в разі застосування "калійзберігаючих' діуретиків?
376. Які з перелічених діуретиків мають "калійзберігаючу' дію?
377. В якому відділі канальців діють "калійзберігаючі' діуретики на секрецію калію?
378. Які зміни кислотно-лужного стану викликають "калій-зберігаючі' діуретики?
379. В якому відділі канальців в основному проявляється дія діуретиків які пригнічують карбоангідразу (діакарб, фонурит)?
380. Які зміни кислотно-лужного стану викликають інгібітори карбоангідрази (діакарб,фонурит) ?
381. Вкажіть провідний механізм збільшення діурезу в разі застосування осмотичних діуретиків?
382. Вкажіть можливі побічні ефекти інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту?
383. В якому відділі канальцевого апарату переважно діють петльові діуретики?
384. Чи можливе підвищення сечовини та креатиніну сироватки крові в разі застосування інгібіторів ангіотензин-конвертуючого ферменту?
385. Які середні дози глюкокортикоїдів (преднізолону) використовуються в разі проведення патогенетичної терапії гломерулонефритів?
386. Які середні дози циклофосфану використовуються в разі проведення патогенетичної терапії гломерулонефритів?
387. Які середні дози хлорбутину використовують при проведенні патогенетичної терапії гломерулонефриту?
388. З якою метою використовується призначення помірних доз (15-20 мг/добу) преднізолону в разі проведення терапії цитостатиками?
389. Які препарати можуть застосовуватись в надвисоких дозах в нефрологічній практиці?
390. З чим пов'язують імуносупресивний ефект глюкокортикоїдів?
391. З чим пов'язують протизапальний ефект глюкокортикоїдів?
392. До причин виникнення набряків у разі захворювань нирок відносяться нижчеперелічені, крім:
393. Гепарин є антикоагулянтом:
394. До антикоагулянтів непрямої дії відносяться слідуючі,крім:
395. Який препарат необхідно застосовувати в разі передозування гепарину?
396. Які критерії адекватної гіпокоагуляції в разі призначення терапії гепарином?
397. Діуретики якої групи доцільно застосовувати в разі хронічної ниркової недостатності П-1У ступеню?
398. За умови гіперкаліемії понад 6,0-6,5 ммоль/л показане введення слідуючих лікарських засобів, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів