Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

21. "СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ"


949. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Який з наведених методів є найінформативнішим для підтвердження вірогідного діагнозу?
950. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Який з наведених станів є найменш характерним для даного захворювання?
951. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Які з наведених груп препаратів показані для лікування даного хворого?
952. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Яке порушення електролітного обміну за результатами обстеження найвірогідніше?
953. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Який з наведених груп препаратів є засобом вибору для лікування артеріальної гіпертензії?
954. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Який з наведених сечогінних препаратів є препаратом вибору в цьому клінічному випадку?
955. Хворий 64 років на хронічний бронхіт з бронхоектазами та ураженням нирок. Який вірогідний тип ураження нирок у цього хворого?
956. Хворий 64 років на хронічний бронхіт з бронхоектазами та ураженням нирок. Який з наведених методів найінформативніший для верифікації діагнозу ниркового ураження?
957. Хворий 64 років з клініко-лабораторними ознаками вторинного амілоїдозу.Який з наведених препаратів є засобом патогенетичного лікування при даному ураженні нирок?
958. Юнак 16 років з клінічними ознаками гострого гломерулонефриту після вакцинації проти дифтерії . Вкажіть на найбільш вірогідний механізм ураження нирок:
959. Чоловік 20 років з клінічними ознаками гострого гломерулонефриту. Яке дослідження буде найінформативнішим в даному випадку?
960. Чоловік 35 років хворий на хронічний пієлонефрит. Сечовина крові 7,5 ммоль/л, креатинін крові - 0,128 ммоль/л. За пробою Зимницького - гіпо- ізостенурія. Яка з функцій нирок у даного хворого постраждала найбільше?
961. У хворого 28 років клініко-лабораторні ознаки синдрому Гудпасчура. Який імунологічний механізм ураження нирок у даному випадку?
962. Хворий 25 років на хронічний гломерулонефрит з клінічними ознаками ХНН . Який комплекс досліджень Ви вважаєте доцільним у даному випадку?
963. Хворий 25 років на хронічний гломерулонефрит ( креатинін крові - 0,67 ммоль/л). Який ступінь хронічної ниркової недостатності ( за класифікацією А.П.Пелещука із співавт.) Ви діагностуєте?
964. Яка з наведених ознак дозволяє відрізнити лейкоцитурію ниркового походження від лейкоцитурії при циститі та/чи уретриті?
965. Яка з наведених ознак дозволяє відрізнити лейкоцитурію ниркового походження від лейкоцитурії при циститі та/чи уретриті?
966. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі: світло-жовта, нейтральна, ВГ 1006, білок 0,33г/л, лейкоцити 20-30 в полі зору, еритроцити 1-3 в полі зору, циліндри гіалінові 0-1-2- в препараті, бактерії - багато?
967. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі:відносна густина 1020, білок 2,1г/л, еритроцити 40-60 в полі зору, лейкоцити 5-8 в полі зору, циліндри гіалінові 3-5 в полі зору?
968. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі за Нечипоренком: еритроцити 24,0 * 10^6/мл, лейкоцити 2,0 * 10^6/мл
969. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі за Нечипоренком: еритроцити 0,5 * 10^6/мл, лейкоцити 12,0 * 10^6/мл
970. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі:відносна густина 1010, білок 0,033г/л, еритроцити 0-1 в полі зору, лейкоцити 16-20 в полі зору?
971. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі:відносна густина 1008, білок 0,033г/л, еритроцити 10-20 в полі зору, лейкоцити 7-8 в полі зору, солі -оксалати в значній кількості?
972. Хворий 29 років з клініко-лабораторними ознаками швидкопрогресуючого гломерулонефриту. Який метод дослідження необхідний для верифікації діагнозу?
973. Вагітна 22 років, хвора на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом .Підвищення артеріального тиску з 12 тижня вагітності. Оцініть тактику щодо продовження вагітності у хворої?
974. Хворий 55 років з гострим пієлонефритом на тлі сечо-кам'яної хвороби. Який комплекс досліджень Ви вважаєте першочерговим?
975. Хворий 55 років з гострим пієлонефритом на тлі сечо-кам'яної хвороби. Який аналіз сечі з перелічених Ви вважаєте найбільш вірогідним в даному випадку?
976. Хворий 19 років з клінічними ознаками швидкопрогресуючого гломерулонефриту. Яке дослідження в даному випадку найважливіше для термінового вирішення питання про вибір лікування?
977. Хворий 36 років з хронічним гломерулонефритом, ХНН П ступеня (калій 5,6 ммоль/л, натрій 128 ммоль/л, кальцій 1,9 ммоль/л, магній 1,2 ммоль/л, хлор 102 ммоль/л, бікарбонати 20 ммоль/л.Порушення обміну якого електроліта відмічається? 9771,0"Калію
978. Хворий 22 років з гематурією та ознаками гострого гломерулонефриту. Які необхідні додаткові методи обстеження для верифікації діагнозу?
979. Хворий 22 років з клініко-лабораторними ознаками гострого гломерулонефриту через 2 тижні після перенесеної ангіни. Ваша лікувальна тактика:
980. Хвора 35 років на хронічний пієлонефрит в фазі загострення. Вірогідний результат 3-склянкової проби у цієї хворої:
981. Хвора 35 років на хронічний пієлонефрит в фазі загострення. Для оцінки стану концентраційної функції нирок хворої потрібно призначити:
982. Хворий 56 років на хронічний пієлонефрит з симптоматичною артеріальною гіпертензією.Основною причиною артеріальної гіпертензії є:
983. Хворий 56 років з клініко-лабораторними ознаками хронічного пієлонефриту. Який з наведених методів є найінформативнішим для верифікації діагнозу?
984. Хворий 36 років на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Які з наведених лабораторних змін найбільш вірогідно очікувати у хворого?
985. Хворий 36 років на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом в гіпертензивній стадії. Який з наведених препаратів найбільш доцільно призначити хворому в доповнення до сечогінних?
986. Всі види діуретиків , за винятком калійзберігаючих можуть викликати гіпокаліемію. Яким з перелічених механізмів пояснюється підвищення секреції калія?
987. Всі види діуретиків , за винятком калійзберігаючих можуть викликати гіпокаліемію. Яким з перелічених механізмів пояснюється підвищення секреції калія?
988. Які діуретики, або їх комбінації оптимально застосовувати при нефротичному синдромі?
989. Які діуретики, або їх комбінації оптимально застосовувати в початковому періоді гострої ниркової недостатності?
990. Які діуретики, або їх комбінації оптимально застосовувати при хронічній нирковій недостатності?
991. Які діуретики, або їх комбінації оптимально застосовувати при проксимальному канальцевому ацидозі?
992. 32-річна жінка спрямована до нефролога для оцінки гематурії, яка виявлена в трьох аналізах сечі та супроводжується протеїнурією до 1 г/добу. Який Ви оберете підхід для оцінки гематурії у цієї хворої?
993. 27-річна жінка з клініко-лабораторними ознаками системного червоного вовчака та ураженням нирок. Які обстеження необхідно провести для верифікації діагнозу?
994. 27-річна жінка з клініко-лабораторними ознаками системного червоного вовчака та ураженням нирок Що може підтвердити діагноз люпус-нефриту?
995. Жінка 35р. зі скаргами на біль в грудній клітці. На ЕКГ дифузні зміни SТ і депресія РR, характерні для перикардита. Скаржиться на біль в суглобах, міалгії та фотосенсибілізацію. В аналізі сечі - протеїнурія. Вірогідна причина?
996. Жінка 57р. у несвідомому стані із систолічним артеріальним тиском 80мм рт.ст. В анамнезі хронічна ниркова недостатність з гемодіалізом. За даними ЕКГ - ознаки гіперкаліемії. Пацієнтці показані всі нижчепереліковані засоби,крім:
997. Всі нижчеперелічені стани можуть викликати метаболічний ацидоз з накопиченням аніонів, крім:
998. Все нижчепелічене може порушити аніонний градієнт, крім:
999. Який препарат або група препаратів протипоказані при амбулаторному лікуванні артеріальної гіпертензії у вагітних?
1000. В приймальне відділення доставлена 30-літня жінка з зупинкою серця. В анамнезі у пацієнтки ниркова недостатність , їй проводять гемодіаліз. Які з препаратів найменш недоцільний в даній ситуації?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів