Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

20. "ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК, Д И С П А Н С Е Р И З А Ц І Я , САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ"


903. В гострому періоді гломерулонефриту призначається:
904. Характеристика дієти № 7:
905. Енергетична цінність дієти № 7 досягається за рахунок збільшення в порівнянні з віковою нормою:
906. При виражених екстраренальних симптомах гломерулонефриту дієта призначається послідовно і складається з:
907. Особливості дієти 7а:
908. Особливості дієти 7:
909. Які з наведених продуктів виключаються з дієти 7а:
910. Тривалість безсольової дієти при ізольованому сечовому синдромі гострого гломерулонефриту:
911. Тривалість безсольової дієти при загостренні гематуричної форми хронічного гломерулонефриту:
912. Тривалість безсольової дієти при нефротичній та змішаній формах хронічного гломерулонефриту:
913. Тривале застосування безсольової дієти при незначно виражених набряковому і гіпертензивному синдромах:
914. Протягом 6 місяців від початку ремісії гломерулонефриту виключаються:
915. Вимоги до дієти при гострій нирковій недостатності:
916. При гострій нирковій недостатності в перші 2-3 дні важкого стану хворого до харчового раціону включати:
917. До набору продуктів дієти № 7 рекомендується включати:
918. Тривалість диспансерного спостереження за реконвалісцентами, що перенесли гострий гломерулонефрит:
919. Вкажіть мінімальну кратність огляду реконвалесцентів, що перенесли гострий гломерулонефрит при диспансерному спостереженні:
920. Вкажіть мінімальну кратність досліджень загального аналізу сечі у реконвалесцентів, що перенесли гострий гломерулонефрит при диспансерному спостереженні:
921. Вкажіть мінімальну кратність дослідження вмісту загального білку і його фракцій, сечовини і креатиніну у реконвалесцентів, що перенесли гострий гломеруло-нефрит при диспансерному спостереженні:
922. Вкажіть мінімальну кратність лікарських оглядів хворих на хронічний гломерулонефрит з сечовим синдромом в догіпертензивній стадії:
923. Вкажіть мінімальну кратністьлікарських оглядів хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом в догіпертензивній стадії:
924. Вкажіть мінімальну кратність загального клінічного дослідження сечі, загального білку і фракцій сироватки крові, сечовини і креатиніну крові у хворих на хронічний гломерулонефрит в догіпертензивній стадії при диспансерному спостереженні?
925. Вкажіть мінімальну кратність обстеження: загальний аналіз сечі, загальний білок і фракції сироватки крові, сечовина, креатинін у крові у хворих хронічним гломерулонефритом з нефротичним синдромом в догіпертензивній стадії при диспансерному обстеженні:
926. Вкажіть тривалість диспансерного спостереження за реконвалесцентами, що перенесли гострий пієлонефрит:
927. Вкажіть мінімальну кратність лікарських оглядів хворих з хронічним пієлонефритом при диспансерному спостереженні:
928. Вкажіть тривалість диспансерного нагляду за жінками, що перенесли нефропатію вагітних?
929. Вкажіть мінімальну кратність лікарських оглядів жінок,що перенесли нефропатію вагітних?
930. Вкажіть захворювання при яких показане санаторно-курортне лікування?
931. Лікування на яких курортах показане хворим з інфекційно-запальними захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів?
932. Лікування на яких курортах показане хворим на хронічний гломерулонефрит, амілоїдоз?
933. Чи показане санаторно-курортне лікування хворому на хронічний гломерулонефрит в гіпертензивній стадії ( АТ 200/120 мм рт ст)?
934. На яких із перелічених курортів показане лікування хворих після перенесеного гострого гломерулонефриту при його затяжному перебізі?
935. На яких із перелічених курортів можуть лікуватись хворі з подагрою?
936. Що не є протипоказанням до спрямування хворих з захворюваннями на питні курорти?
937. В гострому періоді пієлонефриту ускладненого токсикозом рекомендується призначати:
938. В стадії ремісії пієлонефриту протягом не менше 6 місяців з харчового раціону виключаються:
939. Хворим на пієлонефрит в неактивній стадії з нормальною функцією нирок призначається:
940. Хворим на пієлонефрит в активній стадії з нормальною функцією нирок призначається:
941. Хворим на пієлонефрит в активній стадії з порушеною функцією нирок призначається:
942. При хронічній нирковій недостатності призначається дієта:
943. Який з наведених харчових продуктів виключається з раціону харчування при некорегованій азотемії:
944. Харчові продукти з найбільшим вмістом оксалатів:
945. Харчові продукти з найбільшим вмістом пуринових основ:
946. Продукти з найбільшим вмістом кальція:
947. Продукти з найбільшим вмістом калія:
948. Продукти, вживання яких треба обмежити хворим з нирковою недостатністю:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів