Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

19. "ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ"


811. Якими ранніми ознаками характеризується хронічна ниркова недостатність?
812. Який діагностичний тест є найбільш достовірним при хронічній нирковій недостатності в початковій стадії?
813. Який з наведених сечогінних препаратів є препаратом вибору при Ш-1У ступені хронічної ниркової недостатності?
814. При хронічній нирковій недостатності 1 ступеня рекомендується дієта з обмеженням кількості білка до:
815. В якій тканині утворюється креатинін?
816. Основними причинами злоякісної артеріальної гіпертензії при хронічній нирковій недостатності є:
817. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для Ш-ІУ ступеня хронічної ниркової недостатності?
818. Основною причиною розвитку анеміїї при хронічній нирковій недостатності є:
819. Для хронічної ниркової недостатності характерні всї наведені анемії,крім:
820. Де в нормі утворюється вітамін Д-3?
821. Де в нормі утворюється 1,25-дегідрооксикальциферол (1,25(ОН)2-Д3)- активний метаболіт вітаміну Д3?
822. Вкажіть основні регулятори фосфорно-кальцієвого обміну?
823. Вітамін Д3 та його метаболіти попереджують гіпокальциемію та забезпечують мінералізацію кістяка. Вкажіть ниркові механізми виконання цієї функції?
824. Вкажіть чинники, які посилюють секрецію паратиреоїдного гормону за умови хронічної ниркової недостатності?
825. Вкажіть відповідну форму дисфункції осморегулюючої функції нирок?
826. Вкажіть відповідну форму дисфункції об'ємрегулюючої функції нирок?
827. Вкажіть відповідну форму дисфункції іонорегулюючої функції нирок?
828. Вкажіть відповідну форму дисфункції порушенню кислотно-лужної рівноваги?
829. Вкажіть відповідну форму дисфункції метаболічній функції нирок?
830. Вкажіть відповідну форму дисфункції інкреторній функції нирок?
831. Вкажіть відповідну форму дисфункції екскреторній функції нирок?
832. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові натрію (ммоль/л)?
833. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові калію (ммоль/л)?
834. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові кальцію (ммоль/л)?
835. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові магнію (ммоль/л)?
836. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові хлору (ммоль/л)?
837. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові бікарбонату (ммоль/л)?
838. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові фосфату (ммоль/л)?
839. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сульфату (ммоль/л)?
840. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сечовини (ммоль/л)?
841. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?
842. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?
843. Що є причиною фіброзної остеодистрофії при хронічній нирковій недостатності?
844. Що є основною причиною остеомаляції при хронічній нирковій недостатності?
845. Вкажіть характеристики анемії, що розвивається при хронічній нирковій недостатності:
846. Які зміни паращитовидних залоз характерні для важкої хронічної ниркової недостатності?
847. Вкажіть рівень кальцію в крові при термінальній нирковій недостатності:
848. Вкажіть особливості рівнів паратиреоїдного гормону в крові при важкій нирковій недостатності:
849. Вкажіть особливості рівнів магнію в крові при важкій нирковій недостатності:
850. Вкажіть особливості рівнів фосфатів в крові при важкій хронічній нирковій недостатності:
851. Яке вживання білку повинно бути у хворих з хронічною нирковою недостатністю?
852. Чим керуються при виборі вмісту білку в їжі у хворих з хронічною нирковою недостатністю?
853. Призначення яких солей протипоказане хворим з хронічною нирковою недостатністю?
854. Які порушення у хворих з ХНН покращуються при проведенні гемодіалізу чи перитонеального діалізу?
855. Які рівні креатиніну сироватки крові служать підставою для проведення гемодіалізу?
856. Який рівень креатинінемії є показанням для консервативного лікування хронічної ниркової недостатності?
857. Які рівні клубочкової фільтрації при хронічній нирковій недостатності служать підставою для проведення гемодіалізу?
858. Людям похилого віку з ХНН, що потребують діалізу, яким варіантам його слід надати перевагу?
859. Якому варіанту діалізу слід надавати перевагу у хворих з ХНН за наявності серцевої недостатності?
860. Якому варіанту діалізу слід надавати перевагу у хворих з ХНН за наявності геморагічного синдрому?
861. Визначення яких основних параметрів необхідне для виявлення ступеню тканинної сумісності донора і реципієнта трансплантованої нирки?
862. В якій парі хромосом людини представлені антигени гістосумісності?
863. Вкажіть клінічні прояви синдрому гострого відторгнення ниркового трансплантату:
864. В які строки після трансплантації нирки звичайно розвивається гостре відторгнення трансплантату?
865. Який варіант терапії слід розглядати як терапію вибору при гострому відторгненні трансплантату?
866. Які фактори відіграють провідну роль в генезі анемії при ХНН:
867. Яку субпопуляцію Т-клітин інгібує циклоспорин?
868. Чи проявляє циклоспорин токсичну дію?
869. Які з нижчеперелічених лікарських препаратів застосовуються для імуносупресивної терапії у хворих які перенесли трансплантацію нирки?
870. Вкажіть найчастіші ускладнення пізнього післятрансплантаційного періоду:
871. Якими з нижчеперелічених методів дослідження не користуються для оцінки стану ниркового трансплантату?
872. Частота яких захворювань не збільшується у пацієнтів, що перенесли трансплантацію нирки?
873. Вкажіть фактори, що збільшують нефротоксичний вплив аміноглікозидів:
874. Які основні клінічні прояви нефротоксичного впливу аміноглікозидів?
875. Призначення яких серцевих глікозидів доцільніше хворим з серцевою недостатністю за наявності ниркової недостатності?
876. Чи можливий розвиток при хронічному гломерулонефриті з ХНН від'ємного балансу натрію?
877. Чи є артеріальна гіпертонія обов'язковою ознакою хронічної ниркової недостатності?
878. Які фактори відіграють провідну роль в генезі анемії у хворих з ХНН?
879. Яка морфологічна картина в нирках із перелічених нижче характерна для вираженої ХНН?
880. Основними патофізіологічними механізмами розвитку анемії у хворих з ХНН є слідуючі, за виключенням:
881. Чи характерна для сільвтрачаючого стану при ХНН наявність неконтрольованої артеріальної гіпертонії?
882. Чи характерна для сільвтрачаючого стану при ХНН наявність набрякового синдрому?
883. Як змінюється маса тіла у хворих з ХНН з сільвтрачаючим станом?
884. Чим обумовлена ніктурія при розвитку ХНН?
885. Чи є анемія обов'язковою ознакою вираженої ХНН?
886. Який фізичний процес лежить в основі очищення крові під час гемодіалізу?
887. Як називається процес видалення рідини з крові в діалізатор?
888. Які клінічні ознаки надвисокої концентрації натрію в діалізаті?
889. Які ознаки дегідратації нижче "сухої' ваги?
890. Який нормальний рН крові?
891. Що є рушійною силою переходу молекул через гемодіалізну мембрану?
892. Який фактор є однією з причин гіпотензії під час гемодіалізу?
893. Які ознаки низької концентрації натрію в діалізаті?
894. Чи може інтенсивна ультрафільтрація видалити рідину із серозних порожнин перикарду, плеври, очеревини?
895. Які продукти необхідно виключити із дієти в першу чергу для корекції гіперфосфатемії?
896. Яка речовина з нижчеперелічених найлегше проходить через гемодіалізну мембрану?
897. Чи є ізольована ультрафільтрація суттєвим фактором очищення крові?
898. Який симптом є одним з перших ознак гіперкаліемії?
899. Що є найчастішою причиною підвищення кров'яного тиску під час гемодіалізу?
900. В разі якого з наступних станів показане застосування ізольованої ультрафільтрації?
901. Чи може який-небудь продукт бути повноцінним джерелом заліза при його дефіциті у хворого на гемодіалізі?
902. Який з перелічених препаратів є фосфор-зв'язуючим?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів