Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

18. "ГОСТРА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ"


735. Який з перелічених хворих найбільш потребує невідкладного лікування з приводу підвищеного артеріального тиску?
736. Який з перелічених препаратів є препаратом вибору в разі медикаментозного лікування гіпертонічного кризу?
737. Все з переліченого є елементами лікування міоглобінурії , яка виникла після удару електричним струмом, крім:
738. Все перелічене може бути причиною ацидозу з втратою лугів,крім:
739. Пацієнт, який довго страждає артеріальною гіпертензією госпіталізується з ангіоневротичним набряком, що виник вперше. Тривалий час приймає одні й ті ж ліки.Які з препаратів найбільш вірогідно є причиною цього стану?
740. Найбільш частою причиною значного підвищення рівня калія в сироватці крові є:
741. Хвора діабетом ІІ типу, лікує інфекцію сечовидільної системи. Вона доставлена у відділення швидкої допомоги із сплутаною свідомістю і рівнем цукру в крові 1,92 ммоль/л .Які ліки вона найбільш вірогідно приймає?
742. Найбільш частою причиною зупинки серця у хворих з нирковою недостатністю є:
743. Вкажіть життєвонебезпечні рівні гіпокаліемії, що потребують корекції:
744. Вкажіть життєвонебезпечні рівні гіперкаліемії, що потребують корекції:
745. Вкажіть ЕКГ-ознаки гіпокаліемії:
746. Вкажіть ЕКГ-ознаки гіперкаліемії:
747. Вкажіть життєвонебезпечні рівні бікарбонату сирроватки, що потребують ургентної корекції:
748. Які клініко-лабораторні прояви характерні для гострої ниркової недостатності?
749. Чи можливий розвиток гострої ниркової недостатності у хворих на гломерулонефрит з мінімальними змінами?
750. Азотемія обумовлена накопиченням в крові всіх нижчеперелічених продуктів, крім:
751. Морфологічні зміни в нирках при гострій нирковій недостатності різного генезу представлені в основному:
752. Медикаментозна проба для діагностики феохромоцитоми передбачає швидке внутрішньовенне введення під час гіпертонічного кризу одного з нижчеперелічених препаратів, за виключенням:
753. Які з нижчеперелічених станів можуть приводити до розвитку гострої ниркової недостатності ?
754. Які патологічні зміни виявляються в нирках при гострій нирковій недостатності, обумовленій крововтратою?
755. Чи є артеріальна гіпертензія обов'язковою ознакою гострої ниркової недостатності?
756. Чи показане проведення програмного гемодіалізу при гострій нирковій недостатності?
757. Преренальними причинами гострої ниркової недостатності можуть бути, за виключенням:
758. До ренальних причин гострої ниркової недостатності можна віднести, за виключенням:
759. Яка причина постренальної гострої ниркової недостатності?
760. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?
761. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?
762. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?
763. Що з переліченого є причиною розвитку інтраренальної гострої ниркової недостатності?
764. Що з переліченого є причиною розвитку інтраренальної гострої ниркової недостатності?
765. Що з переліченого є причиною розвитку постренальної гострої ниркової недостатності?
766. Що з переліченого є причиною розвитку обтураційної гострої ниркової недостатності?
767. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?
768. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?
769. Які методи дослідження допомогають верифікувати гостру ниркову недостатність?
770. Що Ви розумієте під гострою нирковою недостатністю:
771. Чи можуть бути в основі ГНН ренальні, аренальні, преренальні, постренальні причини:
772. Які основні причини преренальної ГНН:
773. Які структури нефрону переважно ушкоджуються при ГНН:
774. Які основні причини аренальної ГНН:
775. Які основні причини ренальної ГНН:
776. Які основні причини постренальної ГНН:
777. За наявності анурії першочергово:
778. Які класифікаційні групи ГНН Ви знаєте:
779. Назвіть основний критерій, який відрізняє органічну і функціональну ГНН:
780. Які стадії гострої ниркової недостатності Ви знаєте:
781. Які основні причини ГНН у підлітків:
782. Яка перша ознака дозволяє лікареві запідозрити розвиток ГНН:
783. Яке з перелічених положень не вірне щодо ГНН?
784. Причинами розвитку ГНН можуть бути слідуючі, окрім:
785. Який розлад гомеостазу не характерний для ГНН?
786. Що найбільш характерне при аналізі периферійної крові у хворих з ГНН?
787. Абсолютними показаннями до гемодіалізу в періоді олігоанурії ГНН являються всі перелічені, крім:
788. Етіологічними чинниками гемолітико-уремічного синдрому можуть бути всі перелічені, крім:
789. Гемолітико-уремічний синдром частіше розвивається:
790. Для гемолітико-уремчного синдрому характерне все перелічене, крім:
791. Для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому характерне все перелічене, крім:
792. Клініка розгорнутих проявів гемолітико-уремічного синдрому характеризується слідуючими ознаками, крім:
793. Лікування гемолітико-уремічного синдрому включає все перелічене, крім:
794. Що являється вирішальним в лікуванні пацієнтів з гемолітико-уремічним синдромом?
795. Які ознаки гіпергідратації при підтриманні балансу рідини у хворих з ГНН:
796. Які найнебезпечніші для життя ускладнення гіперкаліємії:
797. Який електроліт є антагоністом калію:
798. Які препарати слід призначити для корекції гіперкаліємії:
799. З якого розрахунку переважно використовують розчини кальцію для корекції гіперкаліємії:
800. Яку дозу натрію гідрокарбонату слід використовувати для корекції метаболічного ацидозу:
801. Які клініко-лабораторні показники є показанням до діалізу при ГНН:
802. Вкажіть показання до гемотрансфузії в початковій олігоанурічній стадії ГНН:
803. Вкажить співідношення креатинину і сечовини при формуванні ХНН:
804. Які препарати крові і в якій дозі призначаються з метою заміщення при анемії на фоні ГНН:
805. Які найефективніші методи лікування ГНН:
806. Який лікувальний комплекс призначається в поліуричній стадії ГНН:
807. Які антибактеріальні препарати абсолютно протипоказані в олігурічний стадії ГНН:
808. Які найчастіші ускладнення ГНН:
809. Яким антибактеріальним препаратам слід віддавати перевагу в олігоанурічний стадії ГНН:
810. Закінчення функціональної ГНН:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів