Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

17. "УРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ"


702. Які з нижчеперелічених методів дослідження не дозволяють виявити наявність каменів в сечоводах?
703. Які з нижчеперелічених рентгенологічних ознак свідчать на користь нефроптозу?
704. З ураженням яких органів рідко поєднується тубекульоз нирки?
705. Який провідний шлях інфікування при туберкульозі нирок?
706. Вкажіть клінічні ознаки туберкульозу нирки:
707. Вкажіть рентгенологічні ознаки, що виявляються при туберкульозі нирок?
708. Де звичайно первісно починається патологічний процес при туберкульозі нирок?
709. Наявність яких клітин в ураженій тканині характерна для ксантогранульоматозного пієлонефриту?
710. Проведення яких методів обстеження доцільне хворим з підозрою на пухлину нирки?
711. Які з перерахованих клінічних ознак можуть виявлятися при карциномі нирок (клітинній)?
712. Які з перерахованих лабораторних ознак можуть виявлятись при карциномі нирок (клітинній)?
713. Що передбачає термін "мультикістоз' нирки?
714. Що передбачає термін "полікістоз' нирки?
715. Що передбачає термін "солітарна' ( проста) кіста нирки?
716. Нирки можуть пальпуватися в результаті нижченаведених причин, крім:
717. Назвіть фактори, які сприяють розвитку нефроптозу:
718. Які найчастіші ускладнення нефроптозу?
719. До можливих ускладнень нефроптозу відносять:
720. Виявлена рентгенологічно порожнина в нирці може бути обумовлена такими причинами,за виключенням:
721. Чи є звуження сечоводів в нормі?
722. Скільки фізіологічних звужень в нормі має сечовід?
723. Анатомічно сечовід прийнято ділити на такі частини, за виключенням:
724. Фізіологічні звуження сечовода мають таку локалізацію, за виключенням:
725. Інфаркт нирки клінічно супроводжується такими ознаками за виключенням:
726. В якому віці найчастіше зустрічається пухлина Вільмса?
727. Для якої пухлини характерне проростання вен?
728. Яка найчастіша пухлина нирок?
729. Назвіть симптом не характерний для нирково-клітинного раку:
730. Яка реакція рН сечі характерна для туберкульозу нирок?
731. Чи можливий розвиток мембранозної нефропатії у хворих на карциноматоз різної локалізації?
732. Чи можливий розвиток гломерулонефриту з мінімальними змінами у хворих лімфогранульоматозом?
733. При екскреторній уронефрографії виявляються слідуючі рентгенологічні ознаки полікістозу нирок, крім:
734. Які з нижчеперелічених станів можуть призвести до гіпонатріемії?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів