Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

16. "УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ІНШИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ"


656. Які форми ГН можуть розвиватися при інфекційному ендокардиті?
657. Чи можливий розвиток підгострого (швидкопрогресуючого) ГН при інфекційному ендокардиті?
658. Які варіанти ураження нирок спостерігаються при інфекційному ендокардиті?
659. Який механізм розвитку гломерулонефриту при інфекційному ендокардиті?
660. Які варіанти гломерулонефриту можуть розвиватися при інфекційному ендокардиті?
661. Чи можлива нормалізація аналізів сечі і функції нирок у хворих гломерулонефритом при інфекційному ендокардиті в разі видалення інфекційного вогнища?
662. Чи існують морфологічні розбіжності між гломерулонефритами, що розвиваються при злоякісних новоутвореннях і первинним гломерулонефритом?
663. Які морфологічні форми гломерулонефриту найчастіше виявляються у хворих із злоякісними новоутвореннями?
664. Які морфологічні форми гломерулярних ушкоджень найчастіше виявляються у хворих з лімфогрануломатозом (хворобою Ходжкіна)?
665. При яких видах (типах) малярійного плазмодію розвивається ураження нирок?
666. Які мікроорганізми відносять до етіологічних факторів синдрому Рейтера?
667. Які провідні клінічні прояви синдрому Рейтера?
668. Які групи препаратів використовують для етіотропної терапії при синдромі Рейтера?
669. Які основні біохімічні прояви гіпоальдостеронізму?
670. Які основні прояви гіперальдостеронізму?
671. Яка морфологічна форма гломерулонефриту характерна для гепатиту В?
672. Який варіант ураження нирок розвивається під дією радіації?
673. Які клінічні ознаки не характерні для так званого "гострого радіаційного нефриту'?
674. Чи характерне ураження артеріол нирок для гострого радіаційного нефриту?
675. Який характер ураження артеріол нирок при гострому радіаційному нефриті?
676. Кінцем інфаркту нирки можуть бути такі процеси,крім:
677. Нирці властиві такі рівні регенерації (відновлення) втрачених структур:
678. Інфаркт нирки може супроводжуватись такими клінічними ознаками, крім:
679. Атеросклероз ниркових артерій призводить до розвитку таких процесів, за виключенням:
680. Інфаркт нирки виникає в результаті таких процесів, за виключенням:
681. При цирозі печінки розвиваються такі форми ураження нирок, за виключенням:
682. В розвитку ураження нирок при захворюваннях печінки вірогідна дія таких факторів:
683. Гепато-ренальний синдром характеризується переважним ураженням :
684. Який механізм розвитку гломерулонефриту при цирозі печінки?
685. Ураження нирок при холестазі (обтурації жовчних протоків) переважно обумовлене такими факторами:
686. Гепато-ренальний синдром клінічно характеризується наявністю таких ниркових проявів, крім:
687. До рентгенологічних ознак злоякісної пухлини нирок відносять:
688. Як змінюється частота СНІДу у хворих, що лікуються програмним гемодіалізом в порівнянні з загальною популяцією?
689. Як змінюється частота СНІДу у хворих при трансплантації нирки, що отримують імуносупресивну терапію, в порівнянні з загальною популяцією?
690. Чи вважають необхідним тестування на вірус СНІДу у хворих, що лікуються програмним гемодіалізом?
691. Чи вважають необхідним тестування на вірус СНІДу у хворих при трасплантації нирки, що отримують імуносупресивну терапію?
692. До факторів, що обумовлюють збільшення ризику захворювання на СНІД у реципієнтів ниркових трансплантантів відносять:
693. Які форми ураження нирок спостерігаються при хронічному активному гепатиті?
694. Гломерулонефрит при хронічному активному гепатиті за механізмом розвитку є:
695. Клінічна картина гепато-ренального синдрому включає такі прояви:
696. Механізм розвитку гломерулонефриту при кріоглобулінемії:
697. Що означає термін "кріоглобулінемія'?
698. Які причини гемоглобінурії?
699. Нирковий нецукровий діабет характеризується такими ознаками, за виключенням:
700. Діагностичними ознаками первинного гіперальдостеронізму (синдрому Конна) є такі ознаки, за виключенням:
701. Зміни яких показників характерні для кризу, обумовленого феохромоцитомою?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів