Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

15. "СПАДКОВІ І ВРОДЖЕНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК."


640. Який шлях спадковості при полікістозі нирок у дорослих?
641. Вкажіть ознаки що характеризують розгорнуту клінічну картину полікістозу нирок:
642. При яких вроджених порушеннях обміну речовин може розвиватися синдром Дебре-де Тоні-Фанконі?
643. Що не може викликати розвиток синдрому Дебре-де Тоні-Фанконі?
644. Вкажіть основні клінічні прояви синдрому Дебре- де Тоні-Фанконі?
645. Як змінюється рівень бікарбонату кальцію крові у хворих із спадковою фосфатурією?
646. Яка залежність прогнозу від статі хворих при синдромі Альпорта?
647. До вроджених екстраренальних проявів супутніх полікістозу нирок відносять:
648. Які вроджені порушення обміну можуть бути причинами розвитку синдрому Дебре-де Тоні-Фанконі?
649. Які з нижчеперелічених факторів можуть бути причинами розвитку синдрому Дебре-де Тоні-Фанконі?
650. Які з нижчеперелічених станів можуть призвести до гіпонатріемії?
651. Основними клінічними ознаками захворювання Дебре-де Тоні-Фанконі є:
652. У хворих із захворюванням Дебре-де Тоні-Фанконі розвивається:
653. Причиною розвитку подвоєної нирки є:
654. Причиною розвитку дистопованої нирки є:
655. Причиною аплазії нирки є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів