Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

14. "УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ВАГІТНОСТІ."


632. Вкажіть зміни, які відбуваються в організмі жінки при фізіологічній вагітності:
633. Які клінічні прояви хронічного гломерулонефриту не характеризують високий ризик несприятливого перебігу захворювання при вагітності?
634. За наявності артеріальної гіпертензії у вагітних не показане застосування таких груп препаратів:
635. При яких морфологічних формах хронічного гломерулонефриту має місце високий ризик несприятливого перебігу захворювання при вагітності?
636. Для хронічного прийому з метою корекції гіпертензії у вагітних не застосовують:
637. Чи можливий розвиток еклампсії у вагітних при відсутності протеїнурії?
638. До причин гострої ниркової недостатності, асоційованої з вагітністю і післяпологовим періодом відносять:
639. Які фактори сприяють розвиткові пієлонефриту у вагітних?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів