Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

12. "АМІЛОЇДОЗ"


587. Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?
588. Амілоїдоз нирок найчастіше призводить до:
589. Яке з наведених тверджень є вірним для амілоїдозу?
590. Амілоїд - це:
591. Для нефротичної стадії амілоїдозу є найбільш характерним:
592. Які ознаки з наведених є найбільш характерними для амілоїдозу нирок?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів