Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

11. "УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ"


581. Які варіанти ураження нирок розвиваються при цукровому діабеті?
582. Які форми ураження судин нирок характерні для діабетичної нефропатії?
583. Чи характерний розвиток хронічної ниркової недостатності для діабетичної нефропатії?
584. Чи можливий розвиток гломерулярної гематурії у хворих на діабетичний гломерулосклероз?
585. Які варіанти ураження нирок розвиваються при цукровому діабеті?
586. Яка причина зниження потреби в інсуліні у хворих на діабетичний гломерулосклероз при вираженій нирковій недостатності?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів