Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

10. "УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ ГЕМОДИНАМІЧНО-ЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕННЯХ"


543. Вкажіть характер клінічного перебігу реноваскулярної гіпертензії?
544. Як змінюється реабсорбція фосфатів при первинному гіперальдостеронізмі?
545. Які зміни електролітного обміну спостерігаються у хворих із захворюванням (синдромом) Іценко-Кушінга?
546. При яких з нижчеперелічених захворювань розвивається гіпокаліємія?
547. Який метод діагностики найбільш інформативний для виявлення реноваскулярної гіпертензії?
548. Вкажіть захворювання, при яких розвивається первинно-зморщена нирка?
549. За даними комітету експертів ВОЗ межова гіпертензія констатується при АТ:
550. При діагностиці 1 (легкої) стадії гіпертонічної хвороби діастолічний тиск у стані спокою коливається:
551. При діагностиці П (середньої) стадії гіпертонічної хвороби діастолічний тиск коливається:
552. При діагностиці Ш (тяжкої) стадії гіпертонічної хвороби діастолічний тиск у спокої коливається:
553. До причин вазоренальної гіпертензії відносять:
554. В якому віці розвиваються клінічні прояви вазоренальної гіпертензії, обумовленої фібромускулярною дисплазією ниркової артерії?
555. Медикаментозна проба для діагностики феохромоцитоми передбачає швидке внутрішньовенне введення під час гіпертонічного кризу одного з нижчеперелічених препаратів, за виключенням:
556. Надлишок якого гормону характерний для синдрому (хвороби) Іценка-Кушінга?
557. Синдром (хвороба ) Іценка-Кушінга частіше спостерігається у:
558. Синдром (хвороба ) Іценка-Кушінга характеризується:
559. Чи характерні для синдрому Іценка-Кушінга зміни функціонального стану нирок?
560. Патологію нирок при синдромі (хворобі) Іценка-Кушінга обумовлюють:
561. Для гіперпаратиреозу характерна:
562. Для феохромоцитоми характерні:
563. Для звуження ниркових артерій характерні:
564. Для синдрому Кушінга характерні:
565. Для коарктації аорти характерні:
566. Для первинного гіперальдостеронізму ( синдрому Конна) характерні:
567. Причиною реноваскулярної гіпертензії можуть бути:
568. Для реноваскулярної гіпертензії характерний:
569. Уточнити діагноз реноваскулярної гіпертензії дозволяють:
570. Уточнити діагноз первинного нефросклерозу дозволяють:
571. Уточнити діагноз ренопаренхімної гіпертензії дозволяють:
572. Вкажіть ознаки порушень функції нирок за умови виявлення артеріальної гіпертензії?
573. Яка з фармакологічних проб дозволить уточнити діагноз реноваскулярної гіпертензії внаслідок звуження(здавлення) судин нирок?
574. Яка з фармакологічних проб дозволить уточнити діагноз синдрому (хвороби) Кушінга ?
575. Яка з фармакологічних проб дозволить уточнити діагнозпервинного гіперальдостеронізму?
576. Вкажіть стани, які характеризуються високим ризиком розвитку тромбозу ниркових вен?
577. Які клінічні прояви характерні для двобічного тромбозу ниркових вен?
578. Як змінюється фільтраційна фракція у хворих з застійною серцевою недостатністю?
579. Як змінюється нирковий кровообіг при недостатності кровообігу?
580. Чи характерний розвиток протеїнурії для застійної серцевої недостатності?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів