Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


59. Нефрологія

1. "АНАТОМІЯ, ГІСТОЛОГІЯ НИРОК ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ"


1. Які нормальні розміри нирок у дорослої людини ?(довжина, ширина та товщина відповідно)
2. Як розташовані нирки відносно одна одної?
3. Як розташовані нирки відносно очеревини ?
4. Які з нижченаведених структур не забезпечують фіксацію нирки?
5. Які оболонки має нирка ?
6. Які з нижченаведених судин не є відгалуженням ниркової артерії ?
7. Гілки яких нервових стовбурів беруть участь у формуванні ниркового нервового сплетіння ?
8. Що формує форнікальний апарат нирки ?
9. Які структури відносять до ендокринного апарату нирки?
10. Що відносять до аномалій розташування та форми нирок?
11. Що відносять до аномалій структури нирки?
12. Які структури нирки можна визначити візуально на поздовжньому розрізі?
13. Які структури містить в собі кіркова речовина нирки?
14. Які структури включає в себе мозкова речовина нирки?
15. Які структури входять до складу нефрона?
16. Яка кількість нефронів міститься в кожній нирці?
17. Вкажіть характеристики кіркових нефронів?
18. Вкажіть характеристики юкстамедулярних нефронів
19. З яких структур складається клубочок нирки?
20. Які клітини входять до складу клубочка?
21. Що входить до складу мезангіальної зони?
22. Вкажіть функції, які не виконують мезангіальні клітини нирок:
23. Вкажіть структури, що формують фільтраційний бар'єр нирки:
24. Які структури входять до складу інтерстиція нирки?
25. Які клітини беруть участь у продукуванні простогландинів?
26. Вкажіть особливості кровопостачання кіркового нефрону:
27. Вкажіть особливості кровопостачання юкста медулярного нефрону:
28. Аплазія (агенезія) нирки розвивається у разі наведених порушень у формуванні нирок, крім:
29. Що означає термін "гіпоплазія' нирки?
30. Які види дистопії можуть спостерігатись?
31. Подвоєння нирки виникає в результаті наведених порушень ембріогенезу, крім:
32. Фізіологічна рухливість нирок відносно положення тіла (стоячи, лежачи)?
33. Стінка сечовода характеризується усім нижченаведеним, крім:
34. Перистальтика сечоводу забезпечується усім нижченаведеним, окрім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів