Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

9. "Лабораторні обстеження"


603. Рівень Ig G у здорового новонародженого першого тижня життя (г/л)
604. Рівень Ig А у здорового новонародженого першого тижня життя (г/л)
605. Рівень Ig М у здорового новонародженого перших днів життя (г/л)
606. Лабораторні обстеження, що дозволяють визначити фетальний гепатит серед інших гіпербілірубінемій
607. В аналізі крові при жовтяниці Люцея-Дріскола
608. Рівень сечовини крові дитини 4-х діб життя становить 10,5 ммоль/л Це може бути ( вкажіть помилкову відповідь)
609. Дані аналізу крові: протромбіновий час 20 сек, протромбін -15%, час згортання: початок - 3 хв, кінець - 4 хв, час рекальцифікації плазми - 110 сек, фібриноген - 3,8 г/л, фібриноген Б (+), тромбоцити - 140 ( 10 9, характерні для
610. Аналіз крові: протромбіновий індекс 60%, протромбіновий час 18 сек, початок згортання - 3 хв, кінець - 4 хв, час рекальцифікації плазми - 120 сек, фібриноген - 3,8 г/л, фібриноген Б (-), тромбоцити - 220 (10 9 характерні для
611. Поліцитемія і збільшена в`язкість крові в ранній неонатальний період характерна для
612. Коагулограма: протромб час 28 сек, протромб індекс - 20%, час згорт - кров не згорнулась, час рекальцифікації плазми 180 сек, фібриноген 2 г/л, фібриноген Б (++++), тромбоцити - поодинокі в препараті, характерна для
613. Охарактеризуйте приведену лейкоцитарну формулу у дитини віком 10 днів: лейкоцити -16 (10 9/л, е- 0, мієлоцити - 2, ю - 7, п - 17, с- 56, л - 16, м- 8
614. Охарактеризуйте приведену лейкоцитарну формулу у дитини на 8-й день життя: лейкоцити - 24 ( 10 9/л, е-0, ю-1, п-12, с-57, л-16, м-8
615. Охарактеризуйте приведену лейкоцитарну формулу у дитини 10 днів життя: лейкоцити- 18,2 (10 9/л, е-0, ю-1, п-17, с-53, л-24, м-4
616. Охарактеризуйте приведену лейкоцитарну формулу у дитини 6-ти днів: лейкоцити - 8, 6 ( 10 9/л, е-1, п-2, с-42, л-41, м-14
617. Характеристика приведеної лейкоцитарної формули: лейкоцити - 9, 4 ( 10 9/л, е-2, п-6, с-73, л-13, м-6
618. Характеристика приведеної лейкоцитарної формули: лейкоцити - 4,4( 10 9 /л, е-0, ю-3, п-8, с-57, л-24, м-8
619. Про яке захворювання може свідчити цей аналіз крові - лейкоцити- 32( 10 9/л, мієлобласти - 8, мієлоцити - 9, ю-18, п-16, с-31, л-12, м-6
620. Дитині 10 днів, загальний аналіз крові: Нв-168 г/л, Нt- 48%, Ер -5, 6 (1012/л, лейкоцити- 14, 2 (10 9/л, е-1, п-4, с- 64, л-19, м-12 При такому аналізі можна говорити про
621. Рівень протромбіну крові дитини 3-х днів 60% Це свідчить про можливість розвитку
622. Дитині 6 днів, в аналізі крові протромбін - 15%, тромбоцити - 10(10 9/л Це характерно для
623. Дайте характеристику приведеної формули: лейкоцити - 4,8 ( 10 9 /л, ю-0, п-1, с-25, л-65, м-9
624. Для дитини перших діб життя характерний такий аналіз крові
625. Характеристика показників аналізу крові у доношеної дитини 1-го дня життя - Нв - 230 г/л, Ер - 7, 2 ( 10 12/л, Нt - 0
626. Дитині 6 годин, загальний аналіз крові: Нв- 210 г/л, Нt- 0,56, Ер - 6,2 10 12/л, лейкоцити - 12 ( 10 9 /л, е-1, п-4, с-64, л-19, м-12 Такий аналіз характеризує
627. Клінічні прояви поліорганної недостатності
628. Для картини крові новонародженого перших днів життя характерно
629. Осмотична резистентність еритроцитів у новонароджених знаходиться в межах (% розчину хлоріду натрію)
630. Даний аналіз крові у дитини, що народилась на фоні відшарування плаценти, в першу годину життя: Нв-140, еритроцити - 3,6(1012/л, Ht- 25%
631. Ретикулоцити у дитини другої доби життя складають 12%, це характерно для
632. Рівень глюкози в крові у дитини з масою 1800, 0 в перший день складає 2,2 ммоль/л Це відповідає
633. У дитини 8 днів рівень загального білірубіну 180 ммоль/л, прямого 85 ммоль/л, АЛТ - 1,75 ммоль/л Це може свідчити про
634. У дитини 20 днів життя, що народилась з гестаційним віком 34-35 тижнів, такий аналіз крові: Нв-108 г/л, еритроцити- 3,6(10 12/л, Нt - 36% Ваша тактика в лікуванні
635. Розмір ІІІ шлуночка мозку 8 мл Це свідчить про
636. Розмір бокових шлуночків мозку в обл тіла у здорових новонароджених (в мм)
637. На ЕХО-ЕГ у дитини реєструються додаткові ехо-сигнали Це свідчить про можливий розвиток
638. Рівень глюкози в крові у дитини у віці 3-х днів - 2,8 ммоль/л Це відповідає
639. Аналіз крові: білірубін загальний - 184 ммоль/л, прямий - 0, АЛТ- 0, 23, АСТ- 0, 18, ( -ГТ - 2, 75 характеризує
640. Аналіз крові дитини 8 днів (показники в ммоль/л): білірубін загальний- 220, прямий - 78, непрямий - 142, АЛТ - 2, 34, АСТ - 1, 82, ( -ГТ 5, 48 характеризує
641. Аналіз крові дитини в віці 3-х днів: Нв- 160 г/л, еритроцити - 3, 6 (10 12, Нв - 46%, тромбоцити - 150 ( 10 9 /л, протромбін - 20% Час згортання: початок - 2 хв, кінець- 3 хв характерний для
642. Лейкоцитарна формула в разі сепсису характеризується
643. У недоношеної дитини з перинатальним сепсисом в віці 20 днів слідуючий аналіз крові: Нв- 66 г/л, Ер - 2, 8 (10 12/л, Нt - 25% Ваші дії для корекції анемії
644. Який з приведених аналізів у дитини 6 днів не характерний для бактеріальної інфекції
645. Рівень (-ГТ 25-30 мкмоль/л характерний для
646. У дитини 4-х днів О (І) групи крові Rh+ аналіз крові: білірубін загальний 284 ммоль/л, прямий - 0, АЛТ - 0,23, АСТ- 0,18, ( -ГТ - 3,75 характеризує
647. Аналіз крові у дитині після народження: НВ- 230 г/л, еритроцити - 7, 5(10 12 /л, Нt - 71% Ви розціните як
648. Рівень Нв - 130 г/л у дитини в перші години після народження Ви розціните як
649. Надайте характеристику приведеній лейкоцитарній формулі: лейкоцити- 32 (10 9/л, е - 0, мієлобласти -8, мієлоцити - 9, ю -16, п -12, с -31
650. Рівень глюкози в крові, при якій у новонародженого з гіпербілірубінемією може виникнути гіпоглікемічний синдром
651. Рівень глюкози в крові у дитини 3-х діб 2,8 ммоль/л Це відповідає
652. Які лабораторні тести необхідно зробити при підозрі у новонародженого порушень обміну


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів