Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

7. "Імунітет"


463. Недостатня продукція Ig G, Ig M, Ig A плодом протягом внутрішньоутробного періоду зумовлена
464. Активність гуморального імунітету перших 3-5 днів життя дитини, переважно, забезпечують
465. Вкажіть імуноглобуліни, що проходять крізь плаценту і забезпечують активність гуморального імунітету
466. У новонароджених перших 7 днів життя високий рівень імуноглобулінів М і А вказує на
467. Який з вказаних механізмів імунного захисту переважає протягом раннього неонатального періоду
468. Гуморальний імунітет забезпечують
469. До неспецифічних факторів імунного захисту належать
470. До синдромів недостатності клітинного імунітету належать
471. До синдромів комбінованої недостатності клітинного і гуморального імунітету належать
472. До системи цитокінів належать
473. Клініко-імунологічні прояви синдрому Віскота-Олдрича у новонароджених
474. Фактори ризику формування перивентрикулярної лейкомаляції у недоношених новонароджених
475. Підвищений рівень Ig М у новонароджених в перші 3-5 днів життя зумовлений
476. Судоми у новонароджених НЕ можуть бути зумовлені
477. При внутрішньоутробних інфекціях рівень Ig M
478. Рівень імуноглобуліну М в пуповинній крові, що свідчить про внутрішньоутробну інфекцію (г/л)
479. Рівень Ig G
480. Акушерські фактори, що підвищують ризик перинатального інфікування у новонароджених
481. Особливості імунного захисту у новонароджених
482. Активний транспорт материнських Ig G через плаценту пригнічує синтез антитіл у плода
483. У здорового новонародженого до складу периферичної крові входять
484. Головні класи імуноглобулінів, що відповідають за підготовку тучних кліток та базофілів до участі в алергічних реакціях
485. Клінічні прояви гіпоімунного стану у новонароджених
486. Непряма проба Кумбса має діагностичне значення для підтвердження
487. Причини розвитку нейтропенії у новонароджених
488. Чи збільшується рівень Ig G з 3-го тижня після народження
489. Функції нейтрофілів
490. Крізь плаценту в разі фізіологічного перебігу вагітності не проходять
491. Для першого місяця життя характерно
492. До специфічних імунологічних реакцій належать
493. Фетальний вірусний гепатит В супроводжується
494. Дефекти фагоцитарних реакцій проявляються
495. Завершуюча фаза фагоцитозу формується
496. Система комплементу
497. Активність системи комплементу у новонароджених
498. Причини аутоімунної гемолітичної анемії
499. Перехід крізь плаценту Ig М від матері до плода
500. Імунні фактори синдрому системної запальної відповіді
501. Перинатальний септичний ризик у новонароджених зумовлений
502. Гуморальний імунітет новонародженого складають
503. В-лімфоцити
504. Для клінічних проявів синдрому системної запальної відповіді у новонароджених властиві
505. Фактори, що зумовлюють підвищену чутливість новонароджених до інфекцій
506. Синтез Ig M у плода починається з
507. Імунологічні властивості молозива обумовлені, переважно


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів