Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

5. "Х а р ч у в а н н я"


323. Характерні клінічні симптоми раннього неонатального періоду у новонароджених зі ЗВУР
324. Дефіцит фолієвої кислоти в організмі формується у немовлят, які вигодовуються
325. Фізіологічний рівень таурину для розвитку ЦНС немовлят властивий для
326. Доношеній дитині на 14 день життя, що отримує ентеральне харчування, рекомендується забезпечити /кал/кг/добу/
327. Добовий калораж, що рекомендовано дитині з гестаційним віком 31-32 тижні, масою тіла 1500г на 10 день життя /кал/кг/
328. Оптимальна тривалість першого контакту матері і дитини "шкіра до шкіри" після народження (хвилин)
329. Термін раннього прикладання новонародженого до грудей матері
330. Показання до зондового харчування
331. Грудне молоко у жінок, що передчасно народили, має особливість на відміну від молока жінок, пологи яких відбулися в строк
332. У недоношених дітей з вагою тіла ( 1500 г, гестаційним віком ( 31-32 тижнів протягом перших 10 днів життя потребу в рідині та енергії можливо забезпечити
333. Ускладнення безперервного зондового харчування
334. Гормони, що забезпечують фізіологічний процес лактації у матері
335. Ентеральне харчування недоношених дітей з гестаційним віком ( 32 тижнів, що народились в стані важкої асфіксії, слід починати
336. До критеріїв призначення зондового харчування відносяться
337. Маса тіла дитини 1880 г, зріст 41 см, пологи на 38 тижні, морфологічні і антропометричні дані новонародженого відповідають 33 тижням гестації Визначіть форму та ступінь ЗВУР
338. Харчування недоношеної дитини 30-31 тижня гестації, народженої з масою 1300 г, в перший тиждень може бути забезпечено
339. При повному парентеральному харчуванні потреба в мікроелементах забезпечується
340. Потреба в калоріях для недоношеної дитини, що отримує ентерально харчування, з гестаційним віком 31-32 тижні і масою тіла 1400 г на 10 день життя /ккал/кг/
341. Чи можна віднести дитину, яка народилась з масою тіла 1300 г, до групи новонароджених з дуже низькою масою
342. Визначіть основну причину поліцитемії у новонародженого зі ЗВУР
343. У 2 новонароджених визначено: Ht-70, НВ-265 г/л, Ер-6, 2 * 1012 /л У І - на 2 день життя блювота, нестійкий стілець, блідість та сухість шкіри У ІІ - через 6 годин життя тахіпное, збудження, ціаноз шкіри Хибна поліцитемія
344. Визначте основну причину істинної поліцитемії у новонародженого з діабетичною фетопатією
345. Визначте захворювання, які не супроводжуються поліцитемією
346. Назвіть основні причини поліцитемії
347. Виділіть основні причини транзиторної поліцитемії у здорових новонароджених перших годин і 3-4 днів життя
348. В палаті інтенсивної терапії знаходяться новонароджені діти Визначте немовлят з екстремально низькою масою тіла
349. На підставі антропометричних даних, серед даної групи новонароджених вкажіть немовля з затримкою внутрішньоутробного розвитку або малого відповідно віку гестації
350. Імунологічні фактори грудного молока, що отримує немовля при грудному вигодовуванні
351. Компоненти, що характерні виключно для грудного молока і забезпечують фізіологічний розвиток дитини
352. Визначте найчастішу тривалість ентеральної паузи для недоношених дітей з масою 1200-1400 гг і гестаційним віком ( 32 тижнів (годин)
353. Визначіть найчастішу тривалість ентеральної паузи для новонароджених з гестаційним віком ( 28 тижнів та масою до 1000 г
354. Ферменти грудного молока, що забезпечують його оптимальне засвоєння в організмі немовляти
355. Вкажіть оптимальний вид вигодовування дитини з гестаційним віком 30-32 тижні протягом перших 10 днів життя
356. Визначіть найбільш оптимальне надходження протеїнів для дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією на другому тижні життя
357. Вкажіть вірне твердження щодо грудного вигодовування
358. Чи змінюється склад грудного молока протягом доби і в процесі годування дитини
359. Вміст жиру більший
360. Визначте концентрацію білків молозива (г/ 100 мл)
361. Враховуючи особливості вмісту жирів, вуглеводів і білків в грудному молоці визначте свої рекомендації матері
362. Форма внутрішньоутробної гіпотрофії, при якій найчастіше спостерігається гастроезофагальний рефлюкс
363. Вкажіть персентилі, які характеризують фізичний розвиток в межах середньої норми
364. Чи потрібно всіх новонароджених, що народились з масою ( 2000 г на 38-39 тижні, відносити до категорії дітей зі ЗВУР
365. Чи будете Ви проводити корекцію білку у дитини з ВУГ ІІІ ст при його вмісті 3 г/кг маси на 10 день життя, добовому калоражі 120 ккал/кг
366. Порушення гомеостазу, що не характерні для дітей зі ЗВУР
367. Максимальна фізіологічна втрата маси тіла доношеного новонародженого може скласти
368. Оптимальне грудне вигодовування протягом 4-6 місяців життя забезпечить
369. Для функціональної незрілості не характерно
370. Яка середня норма вмісту білка у крові здорового новонародженого
371. Чи можуть сприяти формуванню ЗВУР плоду та новонародженого захворювання матері
372. Негативно впливають на тривалість грудного вигодовування
373. Чи відноситься термін "макросомія " до фізичного розвитку дітей з масою тіла 4000 г та вище
374. Визначте допустимі межі втрати маси тіла у новонародженого з фізичним розвитком в межах норми в перші 3 доби
375. Чи відноситься до синдрому ЗВУР дитина з масою 2400 г, зріст якої 42 см, гестаційний вік 38-39 тижнів, ознак морфологічної незрілості немає
376. До яких з перерахованих характеристик призводить раннє прикладання до грудей і грудне вигодовування
377. У дітей з пренатальною гіпотрофією в періоді ранньої постнатальної адаптації можливі невідкладні стани
378. При грудному вигодовуванні вводити перше пригодовування слід в
379. Вкажіть оптимальний вид вигодовування дитини з гестаційним віком 32-34 тижні протягом перших 10 днів життя
380. В лікуванні новонароджених зі ЗВУР слід застосовувати
381. Раннє прикладання дитини до грудей матері, годування за потребою, відсутність долактаційного годування
382. Чи можлива невідповідність антропометричних і морфологічних даних гестаційному віку
383. Вкажіть оптимальний вид вигодовування дитини з гестаційним віком 34-36 тижнів протягом перших 10 днів життя
384. Добова кількість молока для доношеного новонародженого 5 днів життя (мл/кг)
385. Мають анаболічний ефект гормони
386. Вкажіть вірне твердження щодо пролактинового рефлексу
387. Посилює секрецію та виділення молока
388. Посилюють секрецію та виділення молока
389. Значна екскреція жиру у недоношених новонароджених пов`язана з
390. Грудне молоко матерів, що народили передчасно
391. Чи відноситься до ЗВУР новонароджений з масою 2400 г, без ознак морфологічної незрілості та з гестаційним віком 38 тижнів
392. Чи використовуються розчини амінокислот з метою корекції дефіциту білка в харчуванні новонароджених зі ЗВУР, при відсутності толерантності до ентерального харчування


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів