Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

3. "Патологія серцево-судинної системи"


123. Синдром відкритої артеріальної протоки характеризується
124. При дефекті міжшлуночкової перетинки відмічається
125. Кардіоторакальне співвідношення, яке свідчить про розширення серцевої тіні
126. Найбільш рання ознака серцевої недостатності
127. Відкрита артеріальна протока у дітей з масою тіла 1200 г і менше зустрічається у % випадків
128. При брадікардії застосування серцевих глікозидів не рекомендується тому, що вони підвищують силу серцевих скорочень
129. Для хронічної серцевої недостатності прилив крові до серця за звичай
130. Нормальна ЕКГ реєструється при
131. До вроджених вад серця з викидом крові зліва направо відносяться
132. Для відкритої артеріальної протоки характерно
133. Відповідь на вдихання 100% кисню незначна при
134. Застосування дихання з високою концентрацією кисню може служити для диференціювання дихальної і циркуляторної гіпоксії, тому що висока концентрація кисню не зменшує ціанозу при серцевій недостатності
135. Для кровообігу плода характерні
136. Сечогінні препарати, що застосовуються при серцевій недостатності
137. При судинній недостатності кровотоку венозний прилив
138. Стани, що пов`язані з порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення
139. Для тетради Фалло характерно
140. Подання підвищеної концентрації кисню у газовій суміші при синдромі персистуючого фетального кровообігу ціаноз
141. При право-лівому шунті більше 50% підвищення концентрації кисню у вдихаємому повітрі до 100% приводить до підвищення артеріального РО2
142. Насичення киснем артеріальної крові в легеневих капілярах достатнє при
143. На R- грамах при тетраді Фалло відмічається
144. До вроджених вад серця з викидом крові справа - наліво відносяться
145. У новонародженого з масою тіла при народженні 3000 г в першу добу життя для обстеження взяли 10 мл крові Це
146. При транскутанній оксиметрії різниця в насиченні крові киснем в предуктальній і постдуктальній області в 20 мм рт ст свідчить про
147. Гіпероксична проба - це дихання
148. Гіпервентиляційна проба - це дихання
149. При позитивній гіпервентиляційній пробі у дитини найбільш ймовірний діагноз
150. В випадку ПФК ціаноз при гіпервентиляційній пробі зменшується тому, що підвищується рівень оксигенації крові в альвеолах
151. Індометацин у недоношених новонароджених
152. Відкрита артеріальна протока у новонароджених
153. Артеріальна протока у доношених новонароджених після народження і становлення дихання
154. Ступінь важкості тетради Фалло залежить від
155. Найбільш поширена вроджена вада серця
156. Під час крику насичення крові киснем
157. Серцева тінь на рентгенограмі розширена і має "яйцеподібну" форму при
158. Симптом, характерний для дефекту міжшлуночкової перетинки
159. Доза 0,3-0,2-0,2 мг/кг з інтервалом в 12 годин відноситься до
160. Для закриття функціонуючої артеріальної протоки застосовують
161. Функціональне закриття овального вікна відбувається внаслідок
162. У дитини з транспозицією великих судин декомпенсація наступає раніше при дефекті міжшлуночкової перетинки
163. Закриття артеріальної протоки при транспозиції великих судин
164. Гіпервентиляційний тест буде позитивним при
165. Для відкритої артеріальної протоки характерно
166. Оптимальна тактика при відсутності ефекту після призначення індометацину при відкритій артеріальній протоці
167. Для відкритої артеріальної протоки у недоношених дітей характерно все перераховане
168. Ризик відкриття артеріальної протоки підвищує
169. При відкритій артеріальній протоці Ви будете застосовувати
170. У здорового новонародженого в перші дні життя % шунтування крові справа-наліво становить
171. Підтримуюча доза дігоксину ( мг/кг/добу)
172. Токсична дія дігоксину проявляється
173. Хірургічної корекції в перші години або дні життя потребує (-ють) вада(и) серця
174. У щойно народженої дитини дихальна недостатність І ст, ціаноз, наростаюча серцева недостатність з різким ослабленням пульсу навіть на сонних артеріях, шум над областю серця не вислуховується Найбільш ймовірний діагноз
175. У дитини 2-х днів дихальна недостатність ІІ ст, підвищений артеріальний тиск на верхніх кінцівках Найбільш ймовірний діагноз
176. Частота серцевих скорочень, при якій раціонально вводити новонародженому серцеві глікозиди (ударів за хв)
177. Доза насичення дігоксином для доношеного новонародженого (мг/кг)
178. Напрямок викиду крові через овальне вікно при синдромі персистуючого фетального кровообігу
179. Напрямок викиду крові у новонароджених при відкритій артеріальній протоці
180. Формуванню синдрому ПФК сприяють всі перераховані фактори
181. Стани, при яких не можна очікувати покращення при подачі підвищеної концентрації кисню
182. Стійкий ціаноз, що більше виявляється на голові і руках, відсутність шуму над областю серця свідчать за
183. Клінічні ознаки зниження скорочувальної здатності міокарда
184. Виникненню синдрому персистуючого фетального кровотоку сприяють
185. Індометацин у новонароджених
186. Синдром персистуючого фетального кровообігу найчастіше зустрічається у
187. Вроджені вади серця, що не супроводжуються ціанозом протягом перших днів життя
188. На Rg-грамі посилений легеневий рисунок характерний для
189. Вади серця, при яких може бути необхідною хірургічна корекція в перші години життя
190. Простагландини затримують закриття артеріальної протоки Тому їх застосовують при
191. Потреба в хірургічній корекції в перші дні життя може виникнути при таких вадах серця
192. Переповнення легень кров`ю (за даними R-аграфії) характерно для


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів