Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

2. "Білірубіновий обмін, ГХН"


56. В разі атрезії жовчних ходів у новонароджених жовтяниця
57. До якої групи ризику можна віднести новонароджених з гемолітичною хворобою
58. Найбільш інформативне дослідження в діагностиці анемії Мінковського - Шаффара
59. Захворювання, при яких підвищується пряма фракція білірубіну
60. Поява в крові високого рівня прямого білірубіну характерна для
61. Визначте жовтяниці, що виникають внаслідок вродженого дефекту глюкуронілтрансферази
62. Для лікування жовтяниць новонароджених широко застосовують фенобарбітал, його фармакологічна дія
63. Для профілактики ізоімунного конфлікту потрібно ввести матері імуноглобулін анти-Д-резус, якщо дотримуються наступні критерії
64. При якому титрі Rh- антитіл у матері, у її плода найчастіше розвивається ГХН з важким перебігом
65. Для ЗПК відмиті еритроцити O (І) гр, Rh (+) застосовуються при імунологічному конфлікті
66. Для ЗПК відмиті еритроцити О (І) гр, Rh (+) застосовуються при імунологічному конфлікті
67. Захворювання новонародженої дитини, що супроводжується підвищенням непрямого білірубіну
68. З якої концентрації непрямого білірубіну можливий розвиток білірубінової енцефалопатії у доношеної дитини на 3 день життя (мкмоль/л)
69. Кров матері досліджується на вміст антитіл з метою встановлення імунологічного конфлікту Чи необхідно вводити до реакції еритроцити дитини
70. Виділіть чинники, що впливають на підвищення концентрації ендогенної каталази
71. Чи може медикаментозна стимуляція пологів бути причиною гіпербілірубінемії у новонародженого
72. Чи є обов`язковим призначення фототерапії при гепатитах у новонароджених дітей
73. Чи впливає гіпопротеїнемія на підвищення рівня вільного білірубіну в крові новонародженої дитини
74. Чи є обов`язковим призначення діуретичних засобів, коли проводиться інфузійна терапія новонародженим з гіпербілірубінемією та нормоволемією
75. Чи слід призначати фототерапію при наявності масивних підшкірних крововиливів
76. ЗПК проводиться, коли рівень білірубіну в крові з пуповини становить ( мкмоль/л)
77. У вагітної жінки під час пологів відшарування плаценти Термінова гемотрансфузія при народженні дитини призначається, якщо рівень Нв (г/л)
78. Чи впливає дегідратація на розвиток гіпербілірубінемії у новонароджених дітей
79. Які недоліки і ускладнення гемотрансфузій Ви знаєте
80. Можливі причини анемії в перші дні життя
81. Необхідно утримуватися від проведення фототерапії при холестатичній жовтяниці (прямий білірубін >20 %)
82. Гіпербілірубінемія з підвищенням прямої фракції білірубіну спостерігається у новонароджених хворих на
83. Чи будете призначати непряму пробу Кумбса вагітній, Rh(-) негативній жінці з метою визначення блокуючих антитіл
84. При діагностиці ГХН за Rh-фактором новонародженій дитині з клінічними її проявами, але без антитіл у матері протягом вагітності, Ви будете призначати
85. З якою метою призначається новонародженим з проявами ГХН сандоімуноглобулін
86. Виділіть головний показник альбумін-зв`язучої системи плазми дитини з ГХН
87. Які прояви білірубінової енцефалопатії більш характерні для гіпербілірубінемії недоношених
88. Чи є характерним для новонародженого з білірубіновою енцефалопатією спонтанний симптом "сонця, що заходить"
89. Чи доцільне призначення кожній дитині з ГХН проведення НСГ
90. З якою метою призначається проба Кумбса новонародженій дитині при імунологічному конфлікті на фоні антигенної еритроцитарної несумісності матері і дитини
91. Чи слід призначати фотоперіоди (перерви) в разі опромінювання дитини з ГХН при використанні оптично-волоконної системи
92. Визначте збільшення добової кількості рідини при проведенні фототерапії дитині з гіпербілірубінемією
93. Виділіть найбільш ефективні діапазони опромінювання при фототерапії (нм)
94. При яких показниках концентрації білірубіну в пуповинній крові і почасовому прирості Ви будете починати інфузійну терапію у новонароджених з ГХН
95. Чи можлива фаза хибного благополуччя у дітей з білірубіновою енцефалопатією
96. Фактори ризику холестазу у новонароджених дітей
97. До складу антиоксидантної системи входять ферменти, крім
98. Концентрація якого ферменту є недостатньою у новонароджених дітей з ГХН
99. У новонародженої дитини на 5 день життя рівень білірубіну крові становить 280 мкмоль/л, пряма фракція - 90 мкмоль/л Такі показники відповідають патології
100. Концентрація білірубіну, що характерна для фізіологічної жовтяниці доношених новонароджених на 3 день життя (мкмоль/л)
101. Концентрація білірубіну, що характерна для фізіологічної жовтяниці доношених новонароджених другого дня життя (мкмоль/л)
102. Після проведенного ЗПК призначення консервативної терапії (фототерапії, інфузійної терапії)
103. Чи може кон`югаційна жовтяниця викликати порушення ЦНС
104. Чи небезпечний щогодинний приріст білірубіну 8,28 мкмоль/л при кон`югаційній жовтяниці
105. Для кон`югаційної жовтяниці Люцея-Дріскола-Олдрича характерно
106. Рибофлавін при проведенні фототерапії
107. Збільшення рівня прямого білірубіну характерно
108. Чи збільшуються рівні прямого і непрямого білірубіну при галактоземії
109. Чи збільшуються трансамінази при жовтяниці у хворої на токсоплазмоз дитини
110. Показання до ЗПК в перші 6 годин життя при ГХН
111. При яких групових співвідношеннях крові вагітної і плода найчастіше спостерігається розвиток ГХН
112. Для діагностики і прогнозу ГХН мають значення акушерський і імунологічний анамнез матері
113. Чи характерний високий вміст білірубіну в крові при анемічній формі ГХН
114. Чи впливає на розвиток білірубінової енцефалопатії низький вміст альбуміну крові
115. Чи можливий розвиток токсичного гепатиту у дітей з ГХН
116. Чи можливі напади апное у недоношених дітей з гіпербілірубінемією
117. Для анемічного варіанту ГХН характерно
118. Чи знижується рівень гемоглобіну і еритроцитів нижче норми у дітей з кон`югаційною жовтяницею
119. Набрякова форма ГХН супроводжується симптомами
120. До пізніх ознак ядерної жовтяниці відносяться
121. Можуть попередити порушення гомеостазу при ЗПК
122. Відповідає фізіологічній жовтяниці новонароджених


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів