Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


58. Неонатологія

14. "Недоношені"


916. Які із засобів лікування ранньої анемії недоношених патогенетично обумовлені
917. Вкажіть легеневий вазодилятатор
918. Передчасні пологи можуть бути обумовлені
919. Основою для визначення ступеню недоношеності є
920. В групу дітей з низькою масою тіла Ви віднесете
921. Для постнатальної оцінки гестаційного віку новонародженого використовують
922. Для оцінки фізичного розвитку недоношених дітей не використовується
923. Дитині з масою тіла при народженні менше 1500 г з 3 тижня життя Ви призначите
924. До розладів кардіо-респіраторної адаптації у недоношених дітей відносять
925. У дитини з гестаційним віком 30-31 тижні, масою тіла 1400, яка народилась у важкій асфіксії на 11 добу розвинувся судомний синдром Цей стан з найбільшою ймовірністю обумовлений
926. Недоношеній дитині з РДС І типу і відкритою артеріальною протокою не слід призначати
927. У дитини з гестаційним віком 32-33 тижні, масою тіла 1600 г на 3 добу життя з`явились напади апное Для уточнення діагнозу необхідно провести
928. У дитини з гестаційним віком 37 тижнів, масою тіла 2800 г, з 14-го дня життя з`явився судомний синдром Ви будете проводити диференційну діагностику нижче вказаних станів
929. Дитина з гестаційним віком 31-32 тижні народилася в стані важкої асфіксії, з оцінкою за шкалою Апгар 1-3 бали Можливі метаболічні порушення
930. Тахікардія у недоношеної дитини може бути обумовлена
931. Наростання дихальної недостатності у недоношеної дитини (після 7 дня життя) може бути обумовлено
932. Генералізований ціаноз у недоношеної дитини першого тижня життя може бути обумовлений
933. Фактор, який не підвищує рівень смертності недоношених дітей в перші 7 днів життя
934. Дитина, що народжена на 37 тижні має масу тіла 2600 г, зріст 47 см Дану ситуацію Ви розціните як
935. Недоношена дитина з гестаційним віком 25-26 тижнів, масою тіла 960 г, народилась з оцінкою за шкалою Сільвермана 3 бала Головні заходи в перші години життя
936. Біофізичний профіль плоду містить
937. Розвиток набрякового синдрому у дитини з гестаційним віком 29-30 тижнів на 2 добу може бути обумовлений станами
938. До критеріїв визначення гестаційного віку новонароджених не відносяться
939. Періодичне дихання
940. Низька ректальна температура у недоношеної дитини може свідчити про
941. Енергетична потреба у умовно здорової недоношеної дитини у віці 1-го місяці життя складає
942. Допустимі межи початкової втрати маси у недоношеної дитини гестаційного віку 29-31 тижні складають
943. Постнатальна адаптація недоношених новонароджених визначається
944. З якого гестаційного віку плід чує звуки навколишнього середовища (тижні)
945. З якого гестаційного віку немовля відчуває запах (тижні)
946. На розвиток анемії у недоношених новонароджених вказують
947. Гіпоксія під час хвороби гіалінових мембран обумовлена
948. На якому тижні гестації виникають: проліферація альвеол, потоншення епітелію, поява капілярів кругом термінальних відділів повітряних шляхів (тижні)
949. Ототоксичність аміноглікозидів у новонароджених підвищують шумові фактори навколишнього середовища (100 дб та вище)
950. В разі відходження навколоплідних вод в терміні гестації 30-32 тижні причиною порушення цілості плодових оболонок є інфекція
951. Вагітну з родовою діяльністю, що розвилася передчасно на 32 тижні гестації і внутрішньоутробним стражданням плода готують до пологів Який з методів найбільш підходить до даної ситуації
952. Лікувальні заходи при повторних апное включають
953. Фактор, що не збільшує ризик перинатального пошкодження ЦНС
954. Температура в кувезі корегується залежно від
955. Закриттю артеріальної протоки у недоношених новонароджених сприяють
956. В групу дітей з дуже низькою масою тіла при народженні Ви віднесете
957. Життєздатність недоношених дітей з дуже низькою масою тіла визначає
958. Порушення температурного режиму виходжування недоношених може викликати розлади адаптації
959. Легенева гіпертензія у недоношених
960. На розвиток респіраторних порушень у недоношених дітей впливає
961. При синдромі відкритої артеріальної протоки у недоношених дітей використовується
962. У дітей, народжених з масою тіла 1500 частота відкритої артеріальної протоки становить
963. На частоту відкриття артеріальної протоки впливають
964. Для специфічного лікування ВІЛ-інфекції застосовують
965. Потреби у рідині для недоношених немовлят з масою тіла 1500 г при народженні в першу добу життя мл/кг/добу
966. Обсяг циркулюючої крові у недоношених немовлят (мл/кг)
967. Ускладненнями відкритої артеріальної протоки у недоношених дітей з масою тіла менше 1500 г можуть бути
968. Оптимальну екскрецію азоту нирками недоношеної дитини забезпечать
969. Втрата рідини, що не відчувається, у передчасно народжених немовлят з масою тіла 750-1000 г (мл/кг/добу)
970. З метою парентерального харчування недоношеної дитини Ви будете використовувати
971. Дитині, яка народилась з масою тіла 1600 г, гестаційним віком 31 - 32 тижні, з оцінкою за шкалою Апгар 6 - 7 балів Ви почали ентеральне харчування З`явилось зригування з домішками жовчі Ваша тактика
972. Втрата рідини, яка не відчувається, у передчасно народжених немовлят з масою тіла 1000-1250 г (мл/кг/добу)
973. Інфузійну терапію у недоношеної дитини з масою тіла 1500, на 2 добу життя Ви будете проводити з використанням
974. Оптимальним продуктом для годування дітей з масою тіла 1500 в перші місяці життя
975. Рання анемія розвивається у недоношених
976. Координація смоктального і ковтального рефлексів у недоношених виражена з (тижнів)
977. Внутрішньошлуночкові крововиливи у недоношених найчастіше виникають в результаті
978. Добова потреба в рідині у недоношеної дитини з масою 1500 г на 3 добу життя складає (мл/кг)
979. Вміст води в організмі недоношеної дитини становить
980. Втрата рідини, яка не відчувається, у передчасно народжених дітей з масою тіла 1250-1500 (мл/кг/добу)
981. Приступи апное у недоношених дітей служать показанням для призначення
982. Втрата рідини, яка не відчувається, у передчасно народжених немовлят з масою тіла більше 1500 г (мл/кг/добу)
983. Для недоношених дітей з дуже низькою масою тіла при народженні не характерні патологічні стани
984. Фактори, що збільшують втрати рідини, які не відчуваються, у новонароджених дітей
985. Швидкість внутрішньовенного введення рідини дитині з масою 1200 г на 1 - 2 день життя становить (мл/кг/год)
986. Напади апное у дітей, що народжені до строку, можуть бути обумовлені
987. Бурий жир починає синтезуватися у плода з (тижнів гестації)
988. Синтез сурфактанту у недоношених новонароджених пригнічується при
989. Дихальна недостатність у недоношених може бути обумовлена
990. У дитини з гестаційним віком 34 - 35 тижнів на 5 добу життя з`явились судоми, приступи апное З найменшою вірогідністю це зумовлено
991. У дитини з гестаційним віком 35 тижнів, з проявами ВУГ, на 4 добу життя зберігається ціаноз шкірних покровів на фоні помірного СДР Ціаноз шкіри з найбільшою ймовірністю обумовлений
992. Фактор, який визначає смертність недоношених дітей від хвороби гіалінових мембран
993. Дитина з гестаційним віком 37 тижнів народилася шляхом операції кесарського розтину з приводу передлежання плаценти Оцінка за шкалою Апгар 6 - 8 балів Першочергові заходи
994. Дитина народилась з гестаційним віком 30 тижнів, масою тіла 1200 г Відразу після народження розвинувся респіраторний дистрес-синдром Найбільш важливий фактор у розвитку РДС
995. У недоношеної дитини з масою тіла менше 1500 г та з респіраторним дистрес - синдромом І типу найбільш ймовірно
996. Гестаційний вік дитини 34 тижні, у матері загострення хронічного пієлонефриту під час вагітності, передчасний розрив плідного міхура, безводний період 68 годин У дитини може розвинутись
997. Які з перерахованих причин збільшують тепловитрати у недоношеної дитини
998. Які заходи запобігають втратам тепла у недоношеної дитини відразу після народження
999. Фактори, що сприяють розвитку хвороби гіалінових мембран
1000. Який температурний режим кувезу є оптимальним при виходжуванні недоношеної дитини з масою тіла 900 г
1001. Основні морфологічні ознаки зрілості
1002. Час першого годування недоношеної дитини визначається
1003. В першу добу життя дитині з масою тіла 1500 г необхідно
1004. Низька ректальна температура у недоношеного може бути зумовлена
1005. Передчасне відходження навколоплідних вод при передчасних пологах
1006. Кількість білка (г/кг), яка необхідна дитині з гестаційним віком 30 тижнів на 5 добу життя
1007. При грудному вигодовуванні оптимальна потреба в білках у недоношених віком 2 - 3 тижнів складає (г/кг)
1008. Для оцінки ступеню зрілості легенів не використовують
1009. Постнатальна адаптація недоношених дітей з гестаційним віком 35 - 36 тижнів визначається
1010. Формування мікробіоценозу у недоношених дітей не залежить від
1011. Респіраторні втрати рідини відсутні у недоношених дітей
1012. Рання анемія недоношених розвивається в 6-8 тижнів життя
1013. Рівень Нв 120 г/л у недоношених в віці 1 місяця Ви розціните як
1014. Рівень Нв 90 г/л у недоношеної дитини в віці 3 тижнів Ви розціните як
1015. Які з перерахованих характеристик не відносяться до ранньої анемії недоношених
1016. В виникненні ранньої анемії у недоношених основне значення має
1017. Які з перерахованих симптомів не характерні для недоношених (менше 28 тижнів гестації)
1018. В лікуванні пізніх анемій у недоношених головне значення має
1019. Частота розвитку ретинопатій у недоношених дітей з масою тіла менше 1500 г
1020. Недоношена дитина, народжена на 33 - 34 тижні гестації, з масою тіла 2000 г, в віці 1 місяць має Нв 80 г/л Ваш діагноз
1021. Недоношена дитина з гестаційним віком 32 тижні, масою тіла при народженні 1700 г в віці 4,5 міс, має рівень Нв 80 г/л Ваш діагноз
1022. Недоношена дитина, гестаційний вік 34 - 35 тижнів, маса тіла 2300 г, вік 10 днів, рівень Нв 120 г/л, білірубіну загального - 260 млмоль/л, прямого - 22 млмоль/л Ваша тактика
1023. Фактори, що сприяють розвитку ретинопатій недоношених
1024. Протипоказання до проведення ентерального харчування
1025. Передчасно народжена дитина з гестаційним віком 32-33 тижня У матері мертвонародження в анамнезі, загроза переривання вагітності, гостра респіраторна інфекція, двічі протягом вагітності Ваші дії для встановлення діагнозу
1026. Апное у недоношеної дитини протягом першого тижня життя не мають зв`язку з
1027. Чи необхідно призначати препарати заліза у випадках ранньої анемії у недоношених немовлят
1028. Виразково-некротичний ентероколіт у недоношеної дитини може розвиватись при таких умовах
1029. Можливі ускладнення у плода і в разі використання індометацину у вагітної з метою попередження передчасних пологів
1030. Метаболічні прояви "холодової" травми у недоношеного новонародженого
1031. Швидкість збільшення об`єму ентерального харчування у недоношеної дитини з масою тіла при народженні менше 1000 г (мл/кг/добу)
1032. Оптимальним для недоношеної дитини є режим перебування сумісний з матір`ю Даний режим
1033. Недоношені з малою масою тіла - це діти з масою тіла при народженні
1034. До групи дітей з екстремальною масою тіла при народженні відносяться новонароджені
1035. Допустима фізіологічна втрата маси для недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла при народженні складає


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів